Hyppää pääsisältöön
Älypuhelin henkilön kädessä.

Koordinaatti Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa päättyy 31.3.2024

Koordinaatin tavoitteena on ollut vahvistaa nuorisoalan osaamista teemoista, jotka liittyvät digitaalisen median mahdollisuuksiin ja riskeihin nuorten parissa tehtävässä työssä. Lisäämme myös nuorille suunnatun digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön tunnettuutta sekä tietoa työmuodosta.

Koordinaatti on sijoittunut osaamiskeskustehtävissään rakenteellisesti osaksi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden nuorisopalveluita.

Kannustamme nuorisoalan toimijoita edelleen hyödyntämään digitaalisuutta osana nuorten tieto- ja neuvontatyötä. Työmme on sisältänyt myös media- ja informaatiolukutaidon edistämisen osana työmuotoa. Yksi keskeinen tehtävämme on ollut lisätä tietoa siitä, miten nuorisotyössä voidaan ennaltaehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin.  

Olemme edistäneet nuorisoalalla toimivien osaamista ja lisänneet tietoa digitaalisen mediaan liittyvistä teemoista. Olemme tukeneet verkossa nuorten parissa työtä tekevien toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyöstä koordinoimalla NUSUVEFOn (Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi) verkoston toimintaa. Tavoitteena on ollut kannustaa verkoston toimijoita tietotaidon vaihtamiseen ja yhteisten pelisääntöjen luomiseen. Suurin osa verkoston jäsenistä tekee ohjaus- ja neuvontatyötä verkossa. Olemme kouluttaneet, konsultoineet ja jakaneet tietoa ja materiaaleja yllä olevista teemoista.  Maaliskuu 2024 jälkeen verkostoa koollekutsuu Mediakasvastusseura. 

Olemme olleet osana Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta, jonka muodostavat Helsingin kaupungin hallinnoima Verke ja Koordinaatti Oulun kaupungista. 

Nuorisoalan osaamiskeskusten toimikausi päättyy maaliskuun 2024 lopussa. Siten myös Koordinaatin toiminta päättyy 31.3.2024.  

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!