Hyppää pääsisältöön

Listaus avainsanalle

Lasten ja nuorten verkko-osallistuminen uudistuu

Kuvaus

Oikeusministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kehittävät yhteistyössä Osallisuuden osaamiskeskuksen sekä järjestötoimijoiden kanssa uudenlaista digitaalisen osallistumisen alustaa, Digiraatia (www.digiraati.fi) sekä toimintamallia lasten ja nuorten osallistumisen tueksi. Osana tätä uudistusta...

Koordinaatti kumppanina nuorisotyön kehittämisessä

Kuvaus

Koordinaatti on toiminut osana Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunaa nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallisena ja eurooppalaisena asiantuntijana, työmenetelmien ja -tapojen kehittäjänä sekä verkostotyön edistäjänä ja osaamisen vahvistajana vuoden 2020 huhtikuusta lähtien.

Koordinaatti Osallisuuden osaamiskeskuksessa

Koordinaatin tavoitteena on, että digitaalisen osallisuuden ja vaikuttamisen osaaminen vahvistuu ammattilaisten keskuudessa ja tämän myötä nuorten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa digitaalisissa ympäristöissä lisääntyvät.

Koordinaatti Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa

Koordinaatin tavoite on vahvistaa nuorisotyöntekijöiden ja nuorisopalveluista vastaavien osaamista nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen tavoitteista ja sisällöistä. Lisäksi tavoite on edistää ymmärrystä kyseisten palvelujen merkityksestä kaikille nuorille elämän eri vaiheissa. Pyrimme työllämme varmistamaan sen, että jokaisella nuorella on mahdollisuus tietoon, neuvontaan ja ohjaukseen.

Koordinaatti Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa

Koordinaatin tavoitteena on vahvistaa nuorisoalan osaamista teemoista, jotka liittyvät digitaalisen median mahdollisuuksiin ja riskeihin nuorten parissa tehtävässä työssä. Lisäämme myös nuorille suunnatun digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön tunnettuutta sekä tietoa työmuodosta.

Koordinaatti on osa Osallisuuden osaamiskeskusta

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti kuusi osaamiskeskusta vuosille 2020–2023 ja uudet nuorisoalan osaamiskeskukset aloittivat toimintansa 1.4.2020. Osaamiskeskuksista kaikki ovat useamman eri toimijan yhteenliittymiä.

Koordinaatin toimintakertomus vuosilta 2018-2019 julkaistu

Kuvaus

Osaamiskeskustavoitteidemme saavuttaminen vuosina 2018-2019 voitiin toteuttaa laadukkaasti hyvien yhteistyökumppanuuksien ansiosta sekä avoimella ja sitoutuneella työotteella. Yhdessä, aidosti yhteistä työtä tehden!

Verke ja Koordinaatti muodostavat yhdessä uuden digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen

Kuvaus

Uudet nuorisoalan osaamiskeskukset aloittivat nelivuotisen toimintansa 1.4.2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti kuusi osaamiskeskusta, joista kaikki on useamman eri toimijan yhteenliittymiä.

Koordinaatti – Suunta kohti nuorisoalan osaamiskeskusten yhteenliittymiä

Kuvaus

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff on nuorisoalan pitkän linjan ammattilainen, asiantuntija Suomessa ja tunnustettu tekijä Euroopassa. Tässä artikkelissa Jaana pohtii osaamiskeskusprosessia, Koordinaatin tulevia näkymiä ja koronatilanteen vaikutuksia nuorisotyöhön.

Tilaa aihepiirin Osaamiskeskus RSS-syöte

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!