Hyppää pääsisältöön

Nuortennetti kajauttaa nuorten äänen kuuluville

Kaisa Önlen

Digitaalisen nuorisotyön asiantuntija,

MLL:n Nuortennetti

Kuvaus

Mannerheimin Lastensuojeluliitto tekee nuoria osallistavaa ja nuorten osallisuutta edistävää digitaalista nuorisotyötä Nuortennetissä, jonka pääkohderyhmänä ovat 13–21-vuotiaat. Työtä ohjaavat Nuorisolaki ja Lasten oikeuksien sopimus.
Neljä nuorta istuvat ulkona rakennuksen edustalla portailla. Nuorilla on jokaisella puhelin kädessään ja leveä hymy huulillaan.

Sisältö

Nuortennetissä on nuorille suunnattua tietoa kasvun ja kehityksen tukemiseen, mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen, sosiaalisiin suhteisiin sekä mediakasvatuksen teemoihin. Tietosisältöjä tuotetaan yhdessä MLL:n omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Sisältöä tuottavat myös nuoret itse. Nuorten parissa työskentelevä ammattilainen voi hyödyntää Nuortennetti-sivustoa nuorisotyössä ja opetustyössä. Nuortennetin moderoidut keskustelupalstat mahdollistavat nuorille turvallisen tilan tulla esiin omien ajatustensa kanssa. Keskustelupalsta tarjoaa aikuiselle aidon kurkistusikkunan nuorten ajatuksiin ja heitä puhuttaviin ilmiöihin.

Aikuisen apu on nuorta lähellä. Lasten ja nuorten puhelin ja chat löytyvät samasta osoitteesta. Myös kiusaamista kokeneille nuorille järjestetään vertaistukeen perustuvia verkkotukiryhmiä. Vuosi 2022 oli Euroopan nuorison teemavuosi ja nuorisovuoden Awards – Suomen parhaat osallistajat kilpailussa Nuortennetti voitti jaetun ensimmäisen sijan yhdessä Mentoring for future -hankkeen kanssa.

Mahdollisuus vaikuttaa, saada tietoa ja tukea

Tärkeä osa Nuortennettiä ovat nuorten tekemät sisällöt. Kuka tahansa nuori voi lähettää oman kirjoituksensa, sarjakuvansa tai runonsa Nuortennettiin. Sivusto toimii alustana monenlaiselle nuoruuden kuvastolle, representaatiolle. Nuortennetti antaa nuorelle mahdollisuuden harjoitella vaikuttamista ja digitaalisia taitoja. Nuori voi osallistua lähettämällä esimerkiksi mielipidekirjoituksen tai sarjakuvan itselleen tärkeästä aiheesta. 

Lasten ja nuorten puhelimessa, chatissa ja nettikirjepalvelussa kohdataan nuori heti ja sieltä nostetaan esiin kaikenlaisten nuorten ääniä moniammatillisen yhteistyön avulla organisaatiomme sisällä. Tietosivujemme kokonaisuus muodostuu myös näiden äänenpainojen kautta: nuorten ääntä kuullaan ja luodaan tarpeen mukaista tietosisältöä Nuortennettiin ja koulutusmateriaaleihin. Nuortennetissä nuori on yhteisön rakentaja itse aikuisen rinnalla ja tulee nähdyksi omien ajatustensa kautta.

Merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa 

Mä oon luonut välillä aika synkkiäkin tekstejä, mutta niiden tarkoituksena on toimia vertaistukena muille nuorille. Elämä ei ole aina ruusuilla tanssimista ja olisin itse ollut tosi onnellinen aikoinaan, jos joku olisi mulle kertonut sen, että en ole yksin kyseisen asian kanssa. (Vapaaehtoinen toimittaja 2023).

Nuortennetin erityislaatuinen yhteisö rakentuu vuoropuhelussa Nuortennettiä käyttävien nuorten, sen tekemiseen osallistuvien nuorten ja Nuortennetissä vapaaehtoisena toimivien nuorten kesken. Jotkut nuoret pysyvät mukana monta vuotta vaihtaen roolia ja toiset tekevät sen minkä juuri sinä hetkenä pystyvät. Nuortennetissä jokainen on tervetullut toimintaan ilman ajatusta osaanko, voinko, onko musta tohon?

Työntekijöiden avulla nuoret pääsevät osaksi digitaalista yhteisöä, jossa on erilaisia rooleja ja omien voimavarojen puitteissa osallistuminen on tärkeä lähtökohta. On niitä nuoria, jotka moderoivat keskustelupalstaa ja niitä, jotka toimivat verkkarina, eli verkkoverstaistukena keskustelupalstalla. Sitten on heitä, jotka ovat saaneet kipinän vaikuttamiseen ja tekevät juttuja Nuortennetin someen ja nettisivuille toimittajana. Toimittajat haluavat olla mukana syventymässä omien juttujensa lisäksi jo valmiiksi annettuihin teemoihin. Myös he, jotka haluavat osallistua vain yhdellä jutulla Nuortennetin tekemiseen lähettämällä oman juttunsa, ovat osa kokonaisuutta, jossa nuorten oma ääni näkyy aikuisten rinnalla yhtä tärkeänä.

Verkkarina toimiminen on tosi antoisaa. Tuntuu merkitykselliseltä antaa oma panos myös tällä tavoin hyvän tavoitteen eteen. Ja teen tosi mieleläni tätä itse myös. Lähdin mukaan, koska toisten auttaminen on pienestä asti ollut itselle suuri intohimo ja haluan vaikuttaa jotenkin edes siihen, että asiat olisivat paremmin. (Vapaaehtoinen verkkari 2023).

Turvallinen ilmapiiri rakennetaan yhdessä

Tää on mulle ainoa paikka, jossa voi lukee mitä tahansa pelkäämättä, et tulee jotain ilkeetä tai muuten vaan ahdistavaa vastaan. Kiitos.

Nuortennetissä noudatetaan syrjimättömyyden periaatteita ja edistetään yhdenvertaisuutta. Kaikki vapaaehtoiset saavat koulutusta syrjinnän ja vihapuheen tunnistamiseen ja syrjittyjen tukemiseen. Koulutamme toimittajat, moderaattorit ja verkkarit tehtäviinsä. Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta riittävällä ohjauksella ja koulutuksella. Tavoitteena on luoda laadukasta digitaalista nuorisotyötä nuoria varten. 

Nuorten mielestä Nuortennetin tärkein ominaisuus on turvallisuus. Se, että jokainen saa olla omanlaisensa ja vaikeistakin asioista keskustellaan toisia kunnioittaen. Vihapuhetta, syrjintää, häirintää ja nettikiusaamista ehkäistään nuoriin kohdistetulla mediakasvatuksella ja vahvistamalla nuorten keskinäistä sosiaalista tukea verkossa. Myötätunto ja vertaistuki näkyvät keskustelupalstalla ja spontaani vertaistuen antaminen on iloinen yllätys myös ylläpitäjille.

Keskustelupalstoille tulee ajoittain myös huolestuttavia viestejä. Huolta herättävät viestit moderaattorit siirtävät eteenpäin päivystävälle työntekijälle. Nuoria ei jätetä yksin vaikeiden asioiden kanssa. Huolta herättävissä viesteissä on vahva itsenä satuttamisen tematiikka läsnä. Joskus nuori kirjoittaa vain, että tarvitsee nopeasti apua ahdistukseensa.

Vapaaehtoisten ohjaaminen tapahtuu suljetussa Discord-ryhmässä, jonne heidät kutsutaan alkuhaastattelun jälkeen. Moderaattorit saavat ohjausta WhatsAppilla ja omissa kokoontumisissaan. Digitaalisen nuorisotyön asiantuntijat ovat yhteisön rakentajia, mentoreita, tutoreita, sisällöntuottajia, niitä, jotka auttavat kohti yhteistä tavoitetta. Kädet savessa ja sementissä jalkautamme strategiaa yhdessä suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden. Työn ytimessä ovat hyvinvointia tukevat ihmissuhteet, ja turvallisuuden tunteen ja toivon lisääminen.

Nuoruus on erityinen elämänvaihe

Nuortennettiä kehitetään pitkäjänteisesti moniammatillisessa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa sekä MLL:n sisällä, että organisaatiomme ulkopuolella. Nuoret ovat mukana kehittämistyössä koko ajan. Nuortennetti tukee nuorta erityisessä elämänvaiheessa lapsuudesta kohti aikuisuutta. Nuortennetissä kohdataan nuoruus empaattisesti ja ratkaisukeskeisesti: saa olla keskeneräinen ja tietämätön. Nuoruuteen kuuluu etsiminen ja omalaatuisuus. Kaikenlaiset nuorten tarinat ja todellisuudet pääsevät Nuortennetissä esiin.

Olen päässyt tekemään minulle tärkeistä asioista juttuja ja minun fiiliksiä asioista kuullaan. Ehkä hiukan kaipaan joustavuutta vielä ettei aina täydy tiettyinä päivinä tai ajankohtina olla vapaa/pystyvä tekemään asioita. (Vapaaehtoinen toimittaja 2023).

Kurkista Nuortennettiin yksin tai yhdessä nuorten kanssa: www.nuortennetti.fi.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!