Hyppää pääsisältöön

Loiste - Sateenkaarinuorten verkkonuorisotalo

Sanna Immonen

Hankepäällikkö,

Verkkonuorisotalo Loiste, Seta ry

Kuvaus

Seta ry:n Loiste-verkkonuorisotalo on vastaus koronakriisin vaikutusten lieventämiseen sateenkaarinuorille. Discordissa toimiva Loiste tarjoaa viikoittain avoimia ryhmämuotoisia chatteja sekä yksilöohjausta, vahvistaen nuorten osallisuutta ja vähentäen yksinäisyyttä.

Turvallisuutta korostetaan verkkonuorisotalon toiminnassa ja toiminnasta on muodostunut valtakunnallinen, aktiivinen sateenkaarinuorten yhteisö, joka edistää osallisuutta ja tasa-arvoa.
Kuvassa oletettavasti nuoren ihmisen huone jossa pöydällä olevalla näytöllä piirrettynä nuorisotalo Loisteen logo

Sisältö

Tää on sellainen yhteisö, jossa on turvassa, ja kaikki tukee toisiaan, oli tilanne mikä tahansa.
-verkkonuorisotalo Loisteen nuori, 2023

Seta ry:n verkkonuorisotalo Loiste perustettiin Discordiin osana “Hyvinvointia ja toimintakykyä sateenkaarinuorille” -hanketta, johon saatiin rahoitus OKM:n erityisavustuksesta. Avustus oli tarkoitettu nuorisoalan järjestöille käytettäväksi koronakriisin nuoriin kohdistuneiden vaikutusten lieventämiseen. Setan jäsenjärjestöjen toiminnasta saatujen tietojen mukaan korona-aikana tapahtui merkittävä lasku tavoitettujen sateenkaarinuorten määrässä. Tämä herätti huolen siitä, että yhä useampi sateenkaarinuori jäi ilman vertaistukea, turvallisia aikuisia sekä ajantasaista tietoa palveluista ja oikeuksistaan. 

Vaikka Setan jäsenjärjestöt, muut järjestötoimijat, kuntien nuorisotoimet ja seurakunnat tarjoavatkin sateenkaarinuorille kohdennettua toimintaa etenkin suuremmilla paikkakunnilla, puuttuu sateenkaarierityinen nuorisotyö yhä usean kunnan palvelutarjonnasta. Lisäksi tiedämme esimerkiksi kouluterveyskyselyjen tuloksista, että sateenkaarinuorten kokemus osallisuudesta on muita nuoria alhaisempi, ja he kokevat muita nuoria enemmän yksinäisyyttä, syrjintää ja väkivaltaa.  

Tarpeesta syntynyt, valtakunnallisesti vaikuttava

Tarve helposti saavutettavalle, valtakunnalliselle sateenkaarierityiselle verkkonuorisotyölle siis tunnistettiin Setassa viimeistään koronan myötä. Niinpä verkkonuorisotalo Loiste aloitti toimintansa tammikuussa 2022. Siitä saakka Loiste on tarjonnut viikoittain avoimia ryhmämuotoisia chatteja Discordissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville tai näitä teemoja pohtiville nuorille. Loiste on avoinna viitenä päivänä viikossa, jolloin paikalla on aina nuorisotyöntekijöitä ja koulutettuja vapaaehtoisia. 

Aukioloaikojen puitteissa järjestetään sekä avoimia ryhmächatteja että etukäteen teemoiteltuja chatteja, joissa esimerkiksi pohditaan oman identiteetin määrittelyä. Ryhmächattien lisäksi Loisteella on mahdollisuus myös kahdenväliseen keskusteluun hankkeen nuorisotyöntekijän kanssa yksilöohjausten muodossa. 

Loisteen Discord-palvelin tavoittaa nuoria sellaisillakin paikkakunnilla, joilla ei ole sateenkaarinuorille suunnattua toimintaa, sekä nuoria, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua sateenkaarierityiseen toimintaan kotipaikkakunnallaan vaikkapa lähiyhteisönsä asenteiden vuoksi. Loisteen vertaistoimintaan osallistumisen tavoitteena on syventää nuorten kokemusta osallisuudesta, vähentää yksinäisyyttä ja vahvistaa heidän toimintakykyään arjessa. Tällä hetkellä Loisteen toimintaan osallistuu noin 300 nuorta. Pääkohderyhmä on 13–20-vuotiaat nuoret, mutta Loisteen chatteihin ja yksilöohjauksiin osallistuu myös nuoria aikuisia.  

Vertaistukea ja -toimintaa

Loisteen nuoret ovat todella sitoutuneita Loisteen toimintaan, sillä he ovat aktiivisesti puolustamassa ja tarvittaessa myös päivittämässä palvelimen yhdessä laadittuja toimintaohjeita. Nuoret esimerkiksi toteuttavat itse erilaisia teemallisia ja toiminnallisia sisältöjä (kuten levyraadit tai pelitoiminta) koulutetun ohjaajan tuella. Nuorten sitoutuneisuutta vahvistaa se, että reagoimme nuorilta tulleisiin toiveisiin verrattain nopeasti ja kehitämme näin Discord-serveriä koko ajan paremmin nuoria palvelevammaksi. Parhaiten meidän yhteisössämme toimiikin välittömät ja ketterät vaikuttamisen väylät kävijäkyselyiden sekä anonyymin palautekanavan ohessa. 

Vertaistuen mahdollistamisen lisäksi Discord-serverimme yksi tärkeimmistä tehtävistä on lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti edistää lasten ja nuorten oikeutta tietoon. Loisteen Discordiin onkin koottu kattavia tietopaketteja omien luokkien alle esimerkiksi sukupuolen moninaisuuteen ja turvataitoihin liittyen. Tiedon lisäämisen lisäksi pedagogisena tavoitteenamme on rohkaista nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina. Me ohjaajat olemme mahdollistaneet nuorille ensimmäiseen ihmisoikeustapahtumaan osallistumisen esimerkiksi olemalla mukana Pride-tapahtumissa sekä translakimielenosoituksessa. 

Yksi mieleenpainuvimpia muistoja Loisteelta on eduskunnan täysistunnon seuraaminen livestreamina Discordissa, kun kansanedustajat äänestivät uudistetun translain puolesta. Jaoimme yhdessä lukuisten transnuorten kanssa ikimuistoisen ihmisoikeusharppauksen hetken, jonka myötä monen nuoren tulevaisuudenusko vahvistui. 

”--Ohjaajat tuntuvat samaan aikaan kuin ystäviltä sekä ihmisiltä, joilta saa tukea hankalissa asioissa, ja he myös muiden Loisteen osallistujien ohella tsemppaavat jos joku tarvii tukea missä tahansa. Loiste on parantanut yksinäisyyden tunnetta ja auttanut mielenterveyden ylläpitämisessä, nykyään tiedostan päivittäin että on luotettavia aikuisia joille mennä juttelemaan, jos asiat painaa mieltä.” 

Heti hankerahoituksen hakemisesta saakka oli selvää, että paras toiminta-alusta sateenkaarinuorten omalle verkkoyhteisölle olisi Discord, sillä se löytyy valmiiksi monelta nuorelta puhelimesta tai tietokoneelta. Loisteen palvelinta rakennettaessa kuulimme muiden Discordissa toimivien nuorisotyön ammattilaisten kokemuksia hyödyntäen sitä valtaisaa tietopääomaa, jota yksittäisillä verkkonuorisotyöntekijöillä on hyppysissään etenkin turvallisuuden näkökulmasta. 

Työskenneltäessä erityisen haavoittuvassa asemassa olevien sateenkaarinuorten parissa, toiminnassa korostuu osallistujien mahdollisuus anonymiteetin säilyttämiseen, sekä palvelimen turvallisemman tilan periaatteet. Turvallisuutta edistäviä rakenteita Loisteen Discord-palvelimella ovat esimerkiksi puhelinnumerovarmennus, erilaiset roolit eri käyttäjille, sääntöjen kuittaaminen sekä ammattiaikuisten läsnäolo serverin avoinna ollessa. 

Yhteisöllisyyden edistäjä

Nuoret ovat kertoneet olleensa Loisteella osallisina merkityksellisissä keskusteluissa, sekä saaneensa Loisteen kautta vertaistukea ja uusia kavereita. Osalle Loisteen nuorista serveri on paikka, jonne tullaan viettämään aikaa joka päivä lähiyhteisön kesken. Tästä vertaisyhteisöstä on muodostunut niin tärkeä, että nuoret haluavat tavata toisiaan myös Discordin ulkopuolella. Olemmekin mahdollistaneet Loisteen livemiittejä ohjaajavetoisesti kannustaaksemme nuoria osallistumaan lähitapaamisiin sekä solmimaan uusia tuttavuuksia. 

Discordin avulla olemme pystyneet luomaan sateenkaarinuorten oman, ainutlaatuisen, valtakunnallisen yhteisön. Olemme sanoittaneet nuorille, että Loiste on se heidän läheisin sateenkaarinuorisotilansa, jonka ovet ovat avoinna aina ohjaajien ollessa paikalla ja jossa on mahdollista toteuttaa monia samankaltaisia juttuja, joita tehtäisiin fyysisessä nuorisotilassakin. Loisteen erona on se, että toimintaan pystyy osallistumaan anonyymina miltä tahansa paikkakunnalta, vaikka bussimatkan aikana. 

Keskusteluissa nuorten kanssa murretaan cissukupuoli- ja hetero-oletuksia, ihmissuhdenormeja sekä taistellaan yhdessä homo-, bi- ja transfobisia asenteita vastaan. Loisteella nuori on osa vertaisyhteisöä, jossa syrjimättömyyden periaate toteutuu jokaisen itsemäärittelyoikeutta kunnioittaen. Loisteella osallisuus on ennen kaikkea yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tunnetta siitä, että jokainen nuori on arvokas omana itsenään.  

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!