Hoppa till huvudinnehåll

Listing for keyword

Etiska regler för bemötande webbtjänster

Etiska regler för bemötande webbtjänster.

Webbtjänsternas tillgänglighet

Med tillgänglighet avses en jämlik rätt för alla att hitta, använda och gynnas av de webbtjänster och det nätarbete som riktats till de unga. De tillgängliga webbtjänsterna förbättrar vars och ens möjligheter att använda tjänsterna, inte bara grupper med särskilda behov. Redan en liten satsning på tillgänglighet kan förbättra webbtjänstens användbarhet.

Denna anvisning är avsedd som en checklista angående tillgänglighet till det nätarbete som riktats till de unga.

NUSUVEFO

Nätverket Nusuvefo har bildats som ett samarbetsnätverk för organisationer som alla jobbar med unga i bemötande webbtjänster. Nusuvefo är en fri sammanslutning av organisationer. Nusuvefo finns för sina medlemmar.

Webbtjänsternas tillgänglighet

Med tillgänglighet avses en jämlik rätt för alla att hitta, använda och gynnas av de webbtjänster och det nätarbete som riktats till de unga.

Barnskydds- och brottsanmälan i nätarbetet

Då och då råkar man ut för situationer där man måste göra en barnskydds- och/eller brottsanmälan om den unga som du mött i nättjänsten. Nedan hittar du en kortare snabbguide och en länk till mer omfattande anvisning.

Etiska regler för bemötande webbtjänster

Medlemmar i Nusuvefo förbinder sig att följa dessa instruktioner i sina webbtjänster. Instruktionerna har upparbetats i brett samarbete mellan medlemmarna i Nusuvefo.

Medlemsorganisationer

Nusuvefos medlemsorganisationer är främst organisationer, kommuner, stiftelser och projekt. Alla jobbar med unga i bemötande webbtjänster. Nusuvefo har för närvarande 58 organisationer runt om i Finland.

Verksamhet hos Nusuvefo

Nätarbetet hos de organisationer som hör till Nusuvefo är mångsidigt; till exempel chatt i realtid antingen i en grupp eller mellan två personer, fråge- och svarsspalter eller andra interaktiva aktiviteter på nätet. Utgångspunkten för nätarbetet hos en organisation som hör till Nusuvef kan till exempel vara hjälpsam, förebyggande eller delaktighetsbaserad.

Prenumerera på NUSUVEFO

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!