Hoppa till huvudinnehåll

Listing for keyword

Stöd unga i en internationell kris – sammanställning för dig som arbetar med unga

Kuvaus

Från listan vi har sammanställt hittar du instruktioner om hur du stödjer barn och unga när du diskuterar en internationell kris.

Varför är det så svårt att hitta den information jag behöver? Tankar om paradoxer, infodemier och informationskompetens

Kuvaus

Unga är ofta mycket skickliga på att hantera tekniska appar och de konsumerar smidigt olika digitala medier. Detta skapar många möjligheter att tillgodose olika informationsbehov, samtidigt som unga är lyhörda för attityder, sociala normer och olika känslomässiga tillstånd, vilket påverkar deras...

Sexualrådgivning som en del av ungdomsinformationen – åsikter och insikter från ungdomsportalen Decibel

Kuvaus

Tessi Backas har jobbat som hälsovårdare och sexualrådgivare på ungdomsportalen Decibel sedan år 2014. I följande artikel berättar hon om skillnaden mellan att som hälsovårdare möta ungdomar ansikte mot ansikte i skolvärlden – och att bemöta deras frågor på nätet via frågetjänsten Våga-Fråga.

Tips på virtuella möten i ungdomsarbetet

Kuvaus

Koordinaatti har sammanställt tips för ungdomsarbetare för att stödja onlinemöten.

Ungdomsinformations och -rådgivningstjänster

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete är personlig handledning, rådgivning och stöd åt de unga ansikte mot ansikte på servicepunkterna, i nätbaserade tjänster eller andra verksamhetsmiljöer genom mångsidiga kanaler och metoder. Här hittar du olika tjänster som bjuder på handledning, rådgivning och stöd åt de unga.

Rumstavla för webbsvarande

Denna rumstavla är avsedd som stöd för webbsvarandet på ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna. Rumstavlans avsikt är att ge instruktioner åt den som svarar på webben för att garantera kvaliteten på svaret. Rumstavlan definierar inte tjänstens teknik eller service- löfte, utan dessa bör definieras av instanserna som ansvarar för ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna.

Historia

Ungdomsrådgivningen anses ha börjat redan på 1950-talet i Finland. Då riktade sig rådgivningen främst till unga som flyttade från landet in till staden.

Ungdomsinformation och -rådgivning

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet är ett förebyggande ungdomsarbete vars grundläggande mål är att erbjuda yrkesmässig kunskap, handlednig och rådgivning i olika frågor och situationer i den ungas liv. Genom arbetet stöds den ungas tillväxt, självständighet och välmående. Tjänsterna baserar sig på de ungas behov av kunskap och stöd. De produceras av kommuner och organisationer. Målgruppen för tjänsterna är dessutom de ungas föräldrar och de som arbetar med ungdomar.

Prenumerera på Ungdomsinformation och rådgivning

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!