Hoppa till huvudinnehåll
Ihmisiä keskustelemassa kuvassa.

Verksamhet hos Nusuvefo

Nätarbetet hos de organisationer som hör till Nusuvefo är mångsidigt; till exempel chatt i realtid antingen i en grupp eller mellan två personer, fråge- och svarsspalter eller andra interaktiva aktiviteter på nätet. Utgångspunkten för nätarbetet hos en organisation som hör till Nusuvef kan till exempel vara hjälpsam, förebyggande eller delaktighetsbaserad.

Nusuvefo vill

  • främja nätverkande och samarbete mellan organisationer som möter de unga på nätet.
  • uppmuntra att utbyta sakkunskap.
  • undvika dubbelarbete.
  • skapa gemensamma spelregler.
  • främja forskningsverksamhet som har med ungdomsarbete på nätet att göra.
  • främja kännedom och medvetenhet om nätarbete som riktas till de unga.

Verksamheten hos Nusuvefo är partipolitiskt obunden. Nätverkets värderingar grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Seminarier för medlemmar i Nusuvefo hålls 2–3 gånger om året. I seminarier utbyter medlemmarna nyheter och åsikter och hör om aktuella teman relaterade till nätarbetet. Mellan mötena sker arbetande i arbetsgrupper och på nätet.

Nusuvefo grundades år 2007. Nätverkets verksamhet leds av en utvecklingsgrupp, vars roll bland annat är att godkänna nya medlemmar i NuSuVeFo, förbereda allmänna möten och ge riktlinjer för verksamheten. Utvecklingsgruppen sammanträder några gånger om året.
NuSuVeFos interna diskussion pågår i en sluten Facebook-grupp. Allmänt distribuerat material finns på webbplatsen www.nusuvefo.fi.

No results with the selected search options.
No results with the selected search options.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!