Hoppa till huvudinnehåll
Osallistujia koulutustapahtumassa

Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete

Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete består under åren 2020–2023 av Sydöstra Finlands yrkeshögskola Oy (Juvenia), Ungdomsforskningssällskapet rf, Koordinaatti som administreras av Uleåborgs stad, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf och för utvecklingshelheten ansvarar Kanuuna som administreras av Lahtis stad.

I Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete fungerar Koordinaatti som nationell och europeisk expert inom ungdomsinformation och -rådgivning, utvecklare av arbetsmetoder och -sätt och för att främja nätverksarbete och stärka kompetens. 

Koordinaattis målsättning som en del av kompetenscentrets målsättningar är att samla, lyfta fram och sprida god praxis inom det kommunala ungdomsarbetet, så att de skulle vara fritt i bruk nationellt. Vi stödjer hållbara lösningar inom ungdomsinformationen och -rådgivningen och -sätten, och får genom detta gemensamt utformade modeller och arbetsverktyg för användning av olika aktörer. 

Koordinaatti ansvarar för applikationen Nutilastot.fi och servicehelheten Ungdomsliv.fi. Dessutom verkar vi som anordnare av utbildning i synnerhet i virtuell inlärningsmiljö.  Koordinaatti producerar expert- och stödtjänster för aktörernas behov och säkerställer för sin del att servicen är tvåspråkig.  

Kompetenscentrumens verksamhetsperiod slutar den 31 mars 2024. Följaktligen avslutas också Koordinaattis verksamhet. 

Ytterligare information om Koordinaattis uppgifter och verksamhet ger utvecklingschef Jaana Fedotoff, jaana.fedotoff@ouka.fi eller tfn 044 703 8215.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!