Hoppa till huvudinnehåll
Ihmisiä salissa seminaarissa.

Kompetenscentret för delaktighet och påverkan

Kompetenscentret för delaktighet och påverkan består under åren 2020–2023 av Nuorten Akatemia, Förbundet för Finlands ungdomsråd, Utvecklingscentralen Lärorik och Koordinaatti som administreras av Uleåborgs stad. Nuorten Akatemia fungerar som administrerande instans för Kompetenscentret för delaktighet och och påverkan, och ansvarar för kompetenscentrets verksamhet i sin helhet.

Kompetenscentret för delaktighet och påverkan stödjer tjänsteinnehavare, beslutsfattare och vuxna verksamma bland unga, med att stärka ungas delaktighet i sitt eget arbete och ta med de unga i samhällelig utveckling och beslutsfattande. 

De fastställda målen för Kompetenscentret för delaktighet och påverkan i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är: 

1) Främja ungas samhälleliga deltagande och möjlighet att påverka i hela landet, i synnerhet med hänsyn tagen till andra unga i svagare ställning (Nuorten Akatemia och Nuva ry),
2) Förnya och öka kännedomen om digitala verktyg som kanaler för unga att påverka (Koordinaatti), 
3) Vidareutveckla och öka kännedomen om kvalitetskriterierna för de ungas delaktighet, och sköta nödvändigt ibruktagande av stöd ( Lärorik) och 
4) Undersöka ungas extremism och delaktighet i extremistiska rörelser (Lärorik). 

Kompetenscentrumens verksamhetsperiod slutar den 31 mars 2024. Följaktligen avslutas också Koordinaattis verksamhet. 

Ytterligare information om Koordinaattis uppgifter och verksamhet som en del i Kompetenscentret för delaktighet och påverkan ger planerare Pirjo Kovalainen, pirjo.kovalainen@ouka.fi, tfn 044 703 8303.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!