Hoppa till huvudinnehåll

Barnskydds- och brottsanmälan i nätarbetet

Då och då råkar man ut för situationer där man måste göra en barnskydds- och/eller brottsanmälan om den unga som du mött i nättjänsten. Nedan hittar du en kortare snabbguide och en länk till mer omfattande anvisning.

Snabbguide för att göra en barnskydds- och brottsanmälan

Personer som arbetar med barn och de unga ska göra en barnskydds- och brottsanmälan om de i sitt arbete möter en minderårig person som blivit utsatt till exempel för misshandel eller sexualbrott. Det är bra att sätta sig in i anvisningar redan på förhand så att man vet hur man ska gå tillväga i situationen. 

Då oron för ett barn eller en ung person väcks

•    Tala om oron.
•    Ta reda på den ungas situation.
•    Säkerställ barnets eller den ungas säkerhet.
•    Berätta om dina eventuella skyldigheter.
•    Berätta vad anmälningarna betyder och vad som möjligen händer efter dem.
•    Gör anmälan till barnskyddet.
•    Gör anmälan till polisen.
•    I akuta situationer ring nödcentralen.
•    Vägled och följa med till tjänsterna och säkerställ fortsatt hjälp.
•    Ta också hand om din egen ork.

Polisen och barnskyddet kan alltid konsulteras då oron väcks utan att nämna barnets eller den ungas namn!

Det är viktigt att på förhand utreda hur och vart anmälningarna görs så att man i själva situationen vet hur man ska gå tillväga. Ta reda på polisens och socialbyråns kontaktuppgifter inom din egen ort och inom nättjänstens verksamhetsort med avseende på anmälningar. Att bilda nätverk med myndigheterna förbättrar samarbetet och gör det lättare att göra anmälningarna. 

Mer detaljerade anvisningar om barnskydds- och brottsanmälan hittar du via länken nedan.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!