Hoppa till huvudinnehåll
Kuva koulutustilanteesta, jossa istuu ihmisiä.

Kompetensutveckling

En av Koordinaattis viktiga uppgifter är kompetensutveckling. Vi har expertis inom utbildning samt konsultation av olika tjänster och projekt i ungdoms informations- och rådgivningsarbete, samt om främja ungdomars deltagande och inklusion.

Koordinaattis mångsidiga roll som expert och utvecklare inom det europeiska nätverket för ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet gör det möjligt att sprida de goda finländska sedvanorna även utanför vårt lands gränser. Detta erbjuder även de finländska arbetstagarna inom ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna möjligheten att skaffa kontakter och utbildning samt bilda nätverk med kolleger från andra medlemsländer och –organisationer inom ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency).

Nationella utvecklingsdagarna 

Utvärderings- och utvecklingsseminarierna som ordnas årligen samt utbildningarna stöder arbetstagarnas yrkesmässiga tillväxt och utveckling. 

Koordinaatti ordnar nationella utvecklingsdagar för ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna varje höst. Seminarieorten varierar från år till år eftersom man vill föra ut seminariet på fältet och bland de aktiva runt om i Finland. 

De nationella utvecklingsdagarna sammankallar de som jobbar med ungdomsinformation och –rådgivning för att utvärdera och utveckla arbetet tillsammans och för att byta aktuell information. Evenemanget är en viktig nätverksträff för de anställda. Årligen deltar cirka hundra personer i seminariet. 

YIntro-utbildningar 

Koordinaatti använder i huvudsak European Youth Information and Counselling Agency ERYICAs europeiska utbildningshelheter i sina utbildningar. Utbildningshelheterna har framställts av ERYICAs utbildningsarbetsgrupp. 

Utbildningarna kan tillämpas till de nationella utbildningsbehoven. Till varje helhet hör även en utbildarskolning som man bör gå innan man kan arbeta som utbildare för kursen i skola. Koordinaatti-centret ansvarar för och övervakar utbildningshelheternas högklassiga och planenliga ordnande i Finland som medlemsorganisation i ERYICA. De som går utbildningen får ett intyg av ERYICA. 

YIntro – de första stegen till ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet 

Grundutbildningen i ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet heter YIntro och ger en bra grund för att arbeta med ungdomsinformation och rådgivning på lokal och regional nivå. Utbildningen hjälper med att förstå ungdomsinformationens och -rådgivningens mångsidiga verksamhetsmiljö, att känna igen ungdomarnas informationsbehov, att förstå samt tillämpa de europeiska principerna för informations- och rådgivningsarbetet i praktiken. 

Utbildningen består av helheterna: 

1. Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetets bakgrund och principer 

2. Ungdomsinformationen och -rådgivningen i praktiken 

3. Arbete bland de unga i ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna. 

4. En fortsatt yrkesmässig utveckling inom ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna 

Digital YIntro – en webbaserad kurs i ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet 

Utbildninge Digital YIntro är en djupdykning i det webbaserade ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet. För att gå utbildningen krävs att kursen YIntro eller MBTC (grundutbildningen som föregick YIntro) är avklarade eller att personen på annat sätt uppnått grundkunskaperna och färdigheter i ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet. 

Utbildningen består av helheterna: 

1. Nyckelbegreppen för webbaserad informationsläsekunskap 

2. Kvalitet inom webbaserad ungdomsinformations- och rådgivningsarbete 

3. Att producera en högklassig webbaserad ungdomsinformations- och rådgivnignstjänst 

4. Att känna igen webbens risker och möjligheter 

5. Digitalt medborgarskap 

Advanced YIntro 

Advanced YIngro är en utbildning för personer som arbetat med ungdomsinformations- och rådgivnignsarbete längre. Utbildningen ordnas i två delar. Innan utbildningen ordnas en förhandsuppgift och mellan utbildningsperioderna ska en mellanuppgift utföras. 

Utbildningen delas in i fyra delar: 

1. Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetets professionella färdigheter och kunskaper 

2. Ungdosminformations- och rådgivningsarbetets verksamhetsformer 

3. En planenlig utveckling av ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna 

4. En fortsatt yrkesmässig utveckling i ungdomsinformations- och rådgivnignsarbetet 

Jimmy – en informationsförmedlare riktad till de unga 

Utbildningen Jimmy – en informationsförmedlade riktad till de unga är avsedd för ungdomshandledare och ungdomsarbetare Under utbildningen sätter sig deltagaren in i ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet och i den arbetsform som dagligen används på till exempel ungdomsgården. Deltagaren får de behövliga grundfärdigheterna för att styra och handleda och kan efter utförd utbildning arbeta som en så kallad Jimmy. 

Jimmy arbetar i tätt samarbete med den lokala eller regionala ungdomsinformations- och rådgivningstjänsten. Samarbetet innehåller bl.a. en plan för Jimmys verksamhet samt arbetets stödtjänster. 

Utbildningen består av helheterna: 

1. Vad är ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet? 

2. Målgruppen 

3. Färdigheter som behövs för handledningen och rådgivningen 

4. Grunderna och åtgärderna för en information av hög kvalitet 

Skräddarsydda utbildningar 

Från Koordinaatti kan projekt eller kommuner även beställa skräddarsydda utbildningar för olika behov. Innehållet i utbildningen bestäms i samarbete med orten och regionen enligt deras specialbehov. Skräddarsydda utbildningar ordnas i huvudsak för deltagare från et större område. Innan utbildningen utvärderas även Koordinaattis resurser att ordna utbildningen. 
 
Skräddarsydda utbildningar kan vara till exempel skolningar om tjänstens kommunikation och marknadsföring, projekthantering eller användningen av programmet Nutitilastot.fi 

Mera information: 
Jaana Fedotoff, förnamn.efternamn@ouka.fi, t. 044 703 8215 
Mika Pietilä, förnamn.efternamn@ouka.fi, t. 044 703 8216 

Ungasidéer.fi-utbildningar 

För de kommuner som tagit i bruk tjänsten Ungasidéer.fi ordnas årligen kurser runt om i Finland. Moderatorutbildning innehåller oftast en allmän presentation av tjänsten, diskussion om utvecklingsbehov, marknadsföring och information samt teknisk utbildning. Deltagarnas önskemål om kursens innehåll beaktas när dagen planeras. 

Ungasidéer.fi presenteras nationellt och Europaomfattande under olika evenemang, seminarier och i olika publikationer. 

Mera information: tuki@nuortenideat.fi 

No results with the selected search options.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!