Hoppa till huvudinnehåll
Kuva koulutustilanteesta, jossa istuu ihmisiä.

Kompetensutveckling

En av Koordinaattis viktiga uppgifter är kompetensutveckling. Vi har expertis inom utbildning samt konsultation av olika tjänster och projekt i ungdoms informations- och rådgivningsarbete, samt om främja ungdomars deltagande och inklusion. Koordinaattis verksamhet avslutas den 31 mars 2024.

Koordinaattis verksamhet är främst inriktad på att stärka ungdomssektorns kompetens i informations- och rådgivningsarbete för unga, inom digitalt samt i delaktighet. 

Koordinaatti Akademi

Koordinaatti har expertis inom utbildning och utbildningsplanering. Dessutom konsulterar och sparrar vi bland annat i utvecklingen av tjänster kring teman relaterade till informations-, rådgivnings- och vägledningsarbete riktat till unga, framför allt digitala tjänster och miljöer samt delaktighet.

Koordinaattis utbildnings helhet kallas Koordinatti Akademi. Koordinaatti Akademins utbildningar är inriktade att stärka kompetensen inom ungdomssektorn, framför allt inom informations-, rådgivnings- och vägledningsarbete riktat till unga, digitalisering och främjande av ungdomars delaktighet.

Utbildningar genomförs som undervisning ansikte mot ansikte och online. På så sätt erbjuder vi möjligheter till kontinuerlig kompetensförstärkning för ungdomsarbetet eller de som studerar inom området.

Du kan bekanta dig med Koordinaatti Academins utbildningar via denna länk eller genom att välja Koordinaatti Academi menyn.

Behöver du en konsultation?

Finns det förbättringsområden i organisationen av tjänster som du skulle vilja ha hjälp med? Kommuners och organisationers projektaktörer planerar och genomför tjänster utifrån lokala behov och utgångspunkter. Koordinaatti stödjer aktörer inom ungdomssektorn att hitta de mest effektiva lösningarna lokalt, så att även unga konsulteras och involveras. Samråd är nödvändigt särskilt i den inledande fasen av regionala projekt eller med projekt som redan har pågått längre.

Beställ en kostnadsfri utbildning eller konsultation

Utbildningarna och konsultationerna relaterade till Koordinaattis kompetenscenterverksamhet är kostnadsfria. Det är bra att börja gemensam planering i tid, så att det finns tillräckligt med tid för att planera och organisera utbildning eller konsultation.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!