Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete

Koordinaatti samarbetar med olika instanser för att utveckla arbetsformerna och för att skapa förutsättningar för jämlika ungdomsinformations- och rådgivningstjänster. Samarbetet ger stöd för de yrkesmänniskor som arbetar med information och rådgivning till de unga och deras yrkeskunnighet utvecklas. 

Samarbetet är givande för båda parterna. Genom samarbetet kan man snabbt nå ungdomsarbetarna ute på fältet och lyfta upp viktiga saker för diskussion. Tjänsterna kan inte utvecklas och utföras endast inom organisationen utan det behövs en stor grupp unga och personer som arbetar med de unga för att nå de gemensamma målsättningarna. 

Yrkessamarbete 

Under Koordinaatti hela existens har nätverket som producerar ungdomsinformations- och rådgivningstjänster ökat nästan tiofalt. Samtidigt har även fältets behov och önskemål ökat. De nya aktörerna behöver få utbildning som stöder utvecklingen av och kvaliteten på tjänsterna, professionellt stöd och nya verktyg. 

Även den nationella instansen Koordinaatti behöver stödet från de övriga aktörerna. Ett mångsidigt samarbete skapar nya dimensioner för expert- och stödtjänsterna och ger värdefull information om hur tjänsterna kan utvecklas. I och med samarbetet har man till exempel ordnat kurser och seminarier. 

De aktörer som deltar i ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet bildar en mångsidig grupp. För att med sig av information och kunskaper är det viktigt att planera seminarier, kurser och stödtjänster i ett mångsidigt samarbete bland de olika aktörerna. 

Centrets uppgift är att se till att ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna är lika väl tillgängliga i hela landet och att tjänsterna utvecklas genom att använda olika verktyg och metoder. Uppgiften omfattar även de webbaserade ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna och utvecklingen av dessa. Kommunerna har trots detta en helt självständig ställning i utförandet och utvecklandet av tjänsterna. Centret utvecklar och utför nya verktyg och metoder och ordnar bland annat behövlig utbildning i samarbete med kommunerna.

Internationellt samarbete

Koordinaatti samarbetar även internationellt och deltar i olika samarbetsprojekt och utbildningsprojekt samt deltar i expertutbyten. 
ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency 
Koordinaatti är medlem i takorganisationen europeiska ungdomsinformations- och rådgivningsbyrån ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency). ERYICA grundades år 1986. ERYICAs uppgift är att stärka strukturerna för ungdomsinformations- och rådgivningstjänster och främja europeiskt samarbete. ERYICA utvecklar och organiserar olika utbildningshelheter för att stöda experterna i deras arbete. Allt arbete baserar sig på de ungas behov på information samt på de europeiska principerna för ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna. 

www.eryica.org 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!