Hyppää pääsisältöön

Koordinaatin toimintakertomus vuosilta 2018-2019 julkaistu

Kuvaus

Osaamiskeskustavoitteidemme saavuttaminen vuosina 2018-2019 voitiin toteuttaa laadukkaasti hyvien yhteistyökumppanuuksien ansiosta sekä avoimella ja sitoutuneella työotteella. Yhdessä, aidosti yhteistä työtä tehden!

Sisältö

Koordinaatin toimintakertomus vuosilta 2018-2019 kokoaa yksiin kansiin toimintamme osaamiskeskusvuosina. Tehtävämme oli vuosien 2018–2019 tuottaa valtakunnallisesti asiantuntija- ja tukipalveluita nuorisotyön toimijoille sekä ohjaus- ja osallisuuspalveluita suoraan nuorille. Koordinaatille osoitetut tehtävät pohjautuivat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO) vuosille 2017–2019 asetettuihin tavoitteisiin.

Koordinaatin asiantuntijuutta hyödynnettiin laajasti nuorisotyön kehittämistehtävissä. Koordinaatti tuotti ja välitti ajassa olevaa tietoa ja vahvisti nuorisoalan toimijoiden osaamista – usein jo ennakoivasti. Yhdenvertaisuus, vihapuhe sekä media- ja informaatiolukutaito olivat teemoja, joita nostimme esiin kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Koordinaatti julkaisi toimintavuosien 2018-2019 aikana kaksi merkittävää selvitystä ja raporttia. Nuorisotyölliset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä: Selvitys nuorten tieto- ja neuvontapalveluista 2018–2019 ja Tietotulvan hallinnan ammattilaiset: Nuorten tieto- ja neuvontatyö 2020-luvulla -raportti kokosivat tiedon nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen nykytilanteesta sekä tulevaisuuden näkymiä kehittämisen ja palvelujen asemoitumisesta nuorille suunnattujen palvelujen alati muuttuvassa kokonaisuudessa.

 

Koordinaatti mukana uudistamassa eurooppalaisia nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteita

Lähtökohtana eurooppalaisten periaatteiden syntymiselle ja kehittymiselle on ollut nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoiden tiivistynyt yhteistyö Euroopassa. Toimijat Euroopan eri maissa ovat halunneet yhteistyössä varmistaa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden kaikille nuorille yhdenvertaisesti. Yhteiset linjaukset laadun ja työssä tarvittavan osaamisen varmistamiseksi ovat olleet tärkeitä. Koordinaatti osallistui keskeisenä toimijana nykyisten, voimassa olevien eurooppalaisten nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteiden tekemiseen. Periaatteet hyväksyttiin keväällä 2018 ERYICAn 29. yleiskokouksessa Portugalissa.

Aktiivisen yhteistyön ja uusien periaatteiden pohjalta julkaistaan nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen laatumerkki vuonna 2021. Laatumerkin tarkoitus on auttaa nuoria tunnistamaan, milloin he voivat luottaa saavansa laadukasta, oikeaa ja riippumatonta tietoa. Hanketta koordinoi ERYICA ja mukana yhteistyössä on muun muassa Euroopan neuvosto.

 

Tiedon tulee tukea nuoria saavuttamaan tavoitteitaan

Tiedon tulee tukea nuoria saavuttamaan tavoitteitaan ja edistää heidän yhteiskunnallista osallistumistaan. Nuorille tulee taata tietoa tavoitteiden toteuttamiseksi. Tiedon välittämisessä tulee käyttää monikanavaisia ja vaihtoehtoisia tapoja, jotka lisäävät nuorten itsemääräämiskykyä ja toimintamahdollisuuksia.

Näillä johtotähdillä, ajatuksilla ja tiedolla olemme Koordinaatissa tehneet työtämme motivoituneesti ja sitoutuneesti. Olemme kasvaneet vuosien ja työn tavoitteiden mukana, käyttäneet osaamistamme ja tietotaitoamme edistääksemme nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia kasvaa ja niin, että voivat valita itse itselleen sopivimmat polut.

Työmme nuorten eduksi jatkuu huhtikuusta 2020 kolmessa eri nuorisoalan osaamiskeskuksessa.

Osaamiskeskustavoitteidemme saavuttaminen on voitu toteuttaa laadukkaasti hyvien yhteistyökumppanuuksien ansiosta sekä avoimella ja sitoutuneella työotteella. Yhdessä, aidosti yhteistä työtä tehden!

Koordinaatin toimintakertomus vuosilta 2018-2019 on luettavissa verkkojulkaisuna tämän linkin kautta.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!