Hyppää pääsisältöön

Koordinaatin toiminta päättyy nykyisen valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman myötä

Jaana Fedotoff

kehittämispäällikkö,

Koordinaatti

Kuvaus

Valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskustoimija Koordinaatin toiminta päättyy 31.3.2024. Koordinaatti on ollut nuorisotyön kehittäjä ja asiantuntija vuodesta 2006. Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) mukaisesti nykyisten osaamiskeskusten toiminta ja palvelut tulevat päätökseen maaliskuun lopussa.
Jaana Fedotoff taustallaan ulkoseinä, jossa sudenkorento-graffiti.

Sisältö

”Voin ylpeänä katsoa Koordinaatin toimintavuosia taaksepäin. Arvioidaan millä mittarilla tai asteikolla tahansa, työn jälki ja tulokset ovat järeitä. Vuosien varrella tehty työ on vaatinut välillä rankkojakin vaiheita ammatillisesti ja tahtotiloja Koordinaatin työtä kohtaa on ollut monia. Työntekijöiden ammatillinen osaaminen, verkostomainen yhteistyö ja tietopohja kehittämisen tukena, ovat vieneet pitkälle. Nuorisotyön ammattilaisena voin vain sanoa, että onhan tämä ollut upea matka! Ainutlaatuinen jopa,” toteaa Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff. 

Oulun kaupungin nuorisopalvelut vastaanotti valtakunnallisen nuorten tieto- ja neuvontatyön koordinointi- ja kehittämistehtävän opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuonna 2006. Tehtävä oli uusi ja siitä lähtien Koordinaatti on toiminut osana Oulun kaupungin nuorisopalveluita ministeriön ohjauksessa nuorisoalan palvelu- ja kehittämiskeskuksena sekä osaamiskeskuksena.  

Kansallisten politiikkaohjelmien ja kuluneiden toimintavuosien myötä rakenteet ja teemat sekä rahoitus ovat eläneet ja muokkautuneet. Alkujaan Koordinaatin tavoitteet ja toimenpiteet ovat teemallisesti kohdentuneet erityisesti nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen sekä edistämään niiden yhdenvertaista saatavuutta. Lisäksi tehtävinä on ollut muun muassa verkostoyhteistyön kehittäminen, nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja vertaisoppimisen vahvistaminen. Johtotähtenä työlle on ollut nuorten oikeus yhdenvertaiseen, laadukkaaseen, oikea-aikaiseen ja luotettavaan tietoon. Osana työtä on ollut keskeisesti myös nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen. 

Vahva visio johti ainutlaatuiseen edelläkävijyyteen 

Yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa olemme kehittäneet muun muassa menetelmiä ja malleja, koulutuksia sekä aluekoordinointimallia. Nuorten tieto- ja neuvontatyön vertais- ja itsearviointityökalut sekä osaamiskartta ovat edelleen käytössä. Lähdimme liikkeelle reilusta 20 paikallisesta nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta. Määrällisesti palvelut kasvoivat huippuvuosina yli 200.  

Moniammatillinen ja monialainen verkostoyhteistyö on ollut avain hyviin tuloksiin. Jo alkujaan ymmärrys siitä, että yhteistyötä ja toimintaa tulee kehittää yli sektorirajojen, oli keskeinen. Se on mahdollistanut nuorisotyön näkyvyyttä ja tunnistamista muun muassa monialaisissa palvelukeskuksissa ja ohjausalan yhteistyössä kansallisesti sekä kansainvälisesti.  

Alan toimijoiden tueksi Koordinaatti on kehittänyt ja ylläpitänyt valtakunnallisia verkkopalveluita, tilastointiohjelmaa sekä toimittanut omaa julkaisusarjaa ja podcastia.  

Suomalaisen nuorisotyön ruohonjuuritason menestystarina 

Koordinaatti on ollut suomalaisen nuorisotyön kehittämisen ja asiantuntijuuden menestystarina. Keskus on aikoinaan käynnistynyt kunnallisesta nuorisotyöntekijöiden pitkäjänteisestä ja ammatillisesti sitoutuneesta työstä kehittää nuorten tieto- ja neuvontapalveluja, vahvistaa ymmärrystä tiedon merkityksestä nuoren elämässä ja tehdä yhteistä työtä verkostoimaisessa yhteistyössä Suomessa ja laajemmin Euroopassa.  

Koordinaatti on kehittynyt nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskeskuksesta laaja-alaiseksi nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaorganisaatioksi. Viimeiset neljä vuotta toimien osatoteuttajana Kunnallisen nuorisotyö osaamiskeskus Kanuunassa, Osallisuuden osaamiskeskuksessa ja Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa. Kyseisten osaamiskeskusten tavoiteohjausasiakirjoissa on määritelty työn tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Kulunut ja viimeinen kausi oli keskuksen 18. toimintavuosi. Koordinaatti on pohjoisin nuorisoalan osaamiskeskustoimija kautta aikojen, ja siten tehnyt näkyväksi myös oululaista ja pohjoista nuorisotyön osaamista. 

Tavoitteiden ja teemojen kasvu tulosten myötä 

Työmme tavoitteet on kohdennettu nuorisoalan kehittämiseen sekä toimijoiden osaamisen vahvistamiseen. Keskeisinä tehtävinä viimeisenä kautenamme on ollut osaamisen vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä sekä nuorten somehoukuttelun ehkäisemiseksi. Nuorten osallisuuden ja kuulemisen edistäminen vastaamalla Nuortenideat.fi-palvelusta sekä viimeisimmäksi oikeusministeriön Digiraati.fi-alustan käyttäjien tukipalveluista ja kouluttamisesta.  

Koordinaatti on kehittänyt ja toteuttanut satoja koulutuksia, verkkokoulutuksia ja -tilaisuuksia sekä itseopiskelukursseja sekä tuottanut omaa julkaisusarjaa sekä kehittänyt eri teemoihin liittyviä toimintamalleja nuorisoalan käyttöön. Kansainvälinen yhteistyö on ollut aktiivista jo keskuksen perustamisesta lähtien ja nyt viime vuosina olemme keskittyneet Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyön kehittämiseen. Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff toimi European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA) hallituksen puheenjohtajana vuosina 2016–2022.  

Vielä ehditään kohtaamisiin! 

Koordinaatin toiminta ja palvelut päättyvät siis 31.3.2024 ja siten myös tavoitettavuutemme lakkaa. Siihen asti meidät kuitenkin vielä tavoittaa, joten toivomme runsain mitoin kohtaamisia työn äärellä.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!