Hoppa till huvudinnehåll
Mies ja älypuhelin.

Att identifiera och förebygga grooming i ungdomsarbetet 

Det riksomfattande projektet syftar till att stärka ungdomsarbetarnas kunskaper och färdigheter att motverka grooming och våld riktade mot barn och unga.

De som jobbar med unga har ett behov av handlingsmodeller, material, information och utbildning som genomförs inom ramen för projektet i samarbete med experter. Projektets samarbetspartners är Koordinaatti, Rädda barnen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Nuorten Exit, Loisto setlementti, Brottsofferjouren samt Helsingfors och Uleåborgs stad. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och samordnas av kompetenscentret Koordinaatti. Målgruppen är ungdomsledare och volontärer som jobbar med unga.

Ta vara på dessa fyra tips! 

Sök information och utforska 

Att stärka den egna kompetensen kring ämnet gör det lättare att prata om det.  Finn ut vad som avses med grooming, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp.  Förstå att känslor av skam och skuld kan förhindra ungdomar från att berätta. 

Tala modigt och möt 

Ta upp ämnet själv, uppmuntra unga att diskutera.  Var intresserad av unga och hur de har det. Var närvarande och beredd att lyssna. Visa att du är beredd att hjälpa. 

Stärk ungas säkerhetskunskaper 

Stärk deras självkänsla. Stärk deras förmåga att ta hand om sig själva och sin säkerhet, även på nätet. Berätta var det finns hjälp att få i olika situationer. 

Föregå med exempel 

Behandla andra med respekt och ta hänsyn till andra, både på nätet och i vardagen. 

Osakligt beteende ska inte accepteras utan man ska ingripa i det.  Lär dig att identifiera dina gränser och respektera också andras gränser. 

Ytterligare information

I projektet “Att identifiera och förebygga grooming i ungdomsarbetet” ges ungdomsarbetarna bättre färdigheter att bekämpa grooming, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. I projektsamarbetet deltar Koordinaatti, Rädda barnen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Nuorten Exit, Loisto setlementti, Brottsofferjouren samt Helsingfors och Uleåborgs stad. 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!