Hoppa till huvudinnehåll
Kuvassa viisi henkilöä seisoo pöydän ääressä ja keskustelee.

Koordinaatti Akademi - utbildningsbeskrivningar

Koordinaatti Akademins utbildningar är inriktade att stärka kompetensen inom ungdomsområdet, särskilt inom informations-, rådgivnings- och vägledningsarbete för unga, digitalisering och främjande av ungdomsdeltagande. Vi genomför olika utbildningar och erbjuder möjligheter till kontinuerlig kompetensförstärkning nom ungdomsarbete och de som studerar området.

Grön Koordinaatti Akatemia -logo.

Koordinaattis verksamhet upphör den 31 mars 2024, varefter våra kurser inte längre är tillgängliga.

Utbildning relaterad till informations-, rådgivnings- och vägledningsarbete för unga

Vi använder de europeiska utbildningspaketen från European Youth Information and Counseling Agency ERYICA i ungdomsinformations-, rådgivnings- och vägledningsarbetsutbildningarna. Utbildning kan tillämpas på nationella utbildningsbehov som planerat. I varje paket ingår även tränarutbildning. Koordinaatti ansvarar för  utbildningspaketen i Finland som medlemsorganisation i ERYICA. De som genomför utbildningen får ett certifikat från ERYICA.

YIntro – de första stegen till ungdomsinformations- och rådgivningsarbete

Grundutbildningen i ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet heter YIntro och ger en bra grund för att arbeta med ungdomsinformation och rådgivning på lokal och regional nivå. Utbildningen hjälper med att förstå ungdomsinformationens och -rådgivningens mångsidiga verksamhetsmiljö, att känna igen ungdomarnas informationsbehov, att förstå samt tillämpa de europeiska principerna för informations- och rådgivningsarbetet i praktiken. 

Utbildningen består av helheterna: 
1. Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetets bakgrund och principer 
2. Ungdomsinformationen och -rådgivningen i praktiken 
3. Arbete bland de unga i ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna. 
4. En fortsatt yrkesmässig utveckling inom ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna 

Digital YIntro – en webbaserad kurs i ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet 

Utbildninge Digital YIntro är en djupdykning i det webbaserade ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet. För att gå utbildningen krävs att kursen YIntro eller MBTC (grundutbildningen som föregick YIntro) är avklarade eller att personen på annat sätt uppnått grundkunskaperna och färdigheter i ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet. 

Utbildningen består av helheterna: 
1. Nyckelbegreppen för webbaserad informationsläsekunskap 
2. Kvalitet inom webbaserad ungdomsinformations- och rådgivningsarbete 
3. Att producera en högklassig webbaserad ungdomsinformations- och rådgivnignstjänst 
4. Att känna igen webbens risker och möjligheter 
5. Digitalt medborgarskap 

Advanced YIntro 

Advanced YIngro är en utbildning för personer som arbetat med ungdomsinformations- och rådgivnignsarbete längre. Utbildningen ordnas i två delar. Innan utbildningen ordnas en förhandsuppgift och mellan utbildningsperioderna ska en mellanuppgift utföras. 

Utbildningen delas in i fyra delar: 
1. Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetets professionella färdigheter och kunskaper 
2. Ungdosminformations- och rådgivningsarbetets verksamhetsformer 
3. En planenlig utveckling av ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna 
4. En fortsatt yrkesmässig utveckling i ungdomsinformations- och rådgivnignsarbetet 

Jimmy – en informationsförmedlare riktad till de unga 

Utbildningen Jimmy – en informationsförmedlade riktad till de unga är avsedd för ungdomshandledare och ungdomsarbetare Under utbildningen sätter sig deltagaren in i ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet och i den arbetsform som dagligen används på till exempel ungdomsgården. Deltagaren får de behövliga grundfärdigheterna för att styra och handleda och kan efter utförd utbildning arbeta som en så kallad Jimmy. 

Jimmy arbetar i tätt samarbete med den lokala eller regionala ungdomsinformations- och rådgivningstjänsten. Samarbetet innehåller bl.a. en plan för Jimmys verksamhet samt arbetets stödtjänster. 

Utbildningen består av helheterna: 
1. Vad är ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet? 
2. Målgruppen 
3. Färdigheter som behövs för handledningen och rådgivningen 
4. Grunderna och åtgärderna för en information av hög kvalitet 

DesYIgn - Första stegen i servicedesign

DesYIgn servicedesign utbildning erbjuder information, metoder och praktiska övningar för ungdomssektorn. I onlinekursen lär deltagarna att använda servicedesign när de utvecklar nya och befintliga tjänster eller produkter.

Utbildningen är organiserad som en onlineutbildning och den första finska implementeringen kommer att ske hösten 2022. Följ Koordinats nyheter om utbildningarna på sidan Evenemang och sidan Utbildningskalender. Vill du ha utbildning för din egen arbetsgemenskap, kontakta oss gärna via Beställ utbildningsformuläret.

Utbildning relaterad till främjande av ungdomars deltagande

En av Koordinaattis uppgifter är att främja barns och ungas digitala delaktighet. Du kan också få stöd och råd från Koordinaatti för planering och genomförande av digitala påverkansaktiviteter.

Skräddarsydda utbildningar 

Från Koordinaatti kan projekt eller kommuner även beställa skräddarsydda utbildningar för olika behov. Innehållet i utbildningen bestäms i samarbete med orten och regionen enligt deras specialbehov. Skräddarsydda utbildningar ordnas i huvudsak för deltagare från et större område. Innan utbildningen utvärderas även Koordinaattis resurser att ordna utbildningen. 

Skräddarsydda utbildningar kan vara till exempel skolningar om tjänstens kommunikation och marknadsföring, projekthantering eller användningen av programmet Nutitilastot.fi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!