Hoppa till huvudinnehåll

Material

Sexuella trakasserier, lockande i sexuella syften (grooming) och sexuellt våld som barn och unga utsätts i Finland - Lägesrapport september 2020

Sexuella trakasserier, lockande i sexuella syften (grooming) och sexuellt våld som barn och unga utsätts för har ökat under de senaste tio åren.  I synnerhet har det blivit vanligare i digitala medier.  Målsättningen med den här lägesrapporten är att definiera begrepp i anslutning till fenomenet grooming, beskriva den aktuella situationen i Finland med tanke på temat, och mer precist öppna arbetet mot lockande i sexuella syften.  

I lägesrapporten presenteras de mest centrala internationella förpliktelserna samt nationella program och strategier, som förutsätter åtgärder för att skydda barn och unga mot sexuellt våld så väl på nätet som utanför det.  I Finland har statsförvaltningen och myndigheterna tagit flera beslut och åtgärdsprogram, genom vilka i synnerhet förebyggande arbete för att bekämpa sexuellt våld som barn och unga utsätts för främjas.  I den här lägesrapporten presenteras olika åtgärder och till slut öppnas centrala utvecklingsbehov i anslutning till temat.  

I lägesrapporten används begrepp från ursprungliga avtal, åtgärdsplaner, strategier och lagstiftning, fast begreppen nödvändigtvis inte skulle respektera barns rättigheter enligt nuvarande information.

Material på andra språk

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!