Hyppää pääsisältöön

Palvelumuotoilu tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämisessä

Kuvaus

Koordinaatti on mukana kansainvälisessä DesYIgn-hankkeessa, jossa kehitetään palvelumuotoilun keinoin nuorten tieto- ja neuvontapalveluita.

Sisältö

Hanke kestää kaksi vuotta ja mukana on kahdeksan nuorisoalan organisaatiota Maltalta, Luxemburgista, Espanjasta, Walesista ja Irlannista. Lisäksi mukana ovat Åbo Akademi ja Koordinaatti Suomesta. Hanketta koordinoi nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen kattojärjestö ERYICA.

DesYIgn-hankkeessa tavoitteena on pohtia miten nuorten tieto- ja neuvontapalveluita voitaisiin toteuttaa uudella tavalla palvelumuotoilun keinoin ja tuottaa työkaluja sekä innovatiivisia tapoja tavoittaa laajoja joukkoja nuoria. Erityisesti nuoria, joilla on riskinä joutua syrjään. Pyrimme mahdollistamaan uusilla palvelun tuottamisen tavoilla sen, että palvelut ovat saavutettavissa mahdollisimman helposti ja niiden taustalla on tarkoituksenmukaiset suunnitelmat, strategiat sekä rakenteet.

Osana projektia toteutetaan selvitys nuorten tiedon tarpeista ja tietoon sekä ohjaukseen liittyvistä uudenlaisista havainnoista ja huomioista. Lisäksi määritellään palvelumuotoilun käyttömahdollisuuksia nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa ja kootaan hyviä käytänteitä teemaan liittyen eri puolilta Eurooppaa.

Nuoret ovat tiiviisti mukana hankkeen eri vaiheissa. Nuorten ryhmät kootaan eri hankekumppanimaissa ideoimaan ja kertomaan mielipiteitään nuorten tieto- ja neuvontapalveluista ja ilmaisemaan omia tiedon tarpeitaan. Saatu kokemustieto ja tulokset hyödynnetään taustatietona hankkeen eri toiminnoissa. Niitä jaetaan myös muille kuin hankekumppanina oleville maille hyödynnettäväksi palveluiden suunnittelussa.

Hankkeen toinen keskeinen tavoite on tuottaa toimitettu opas palvelumuotoilun hyödyntämisestä nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Opas tulee olemaan eräänlainen ABC–käsikirja siihen miksi ja miten palvelumuotoilua voi hyödyntää. Palvelumuotoilu sopii mielestäni erityisen hyvin nuorisotyön palveluiden kehittämisen välineeksi, sillä siinä hyödynnetään paljon samoja osallistavia ja asiakaslähtöisiä tapoja kuin nuorisotyössä. Monet käytettävät menetelmät ovat hyvinkin tuttuja meille nuorisotyöntekijöille. Walesilaiset kumppanimme ovat vetovastuussa tästä työskentelystä, Koordinaatti on työskentelyssä mukana.

Koordinaatin vetovastuulle sovittiin hankkeen kolmanteen tavoitteeseen liittyen verkkokurssin toteuttaminen yhdessä muutaman muun toimijan kanssa. Verkkokurssin toteuttaminen on meille sinänsä tuttua, mutta nyt käytössämme on ERYICAn uusi verkko-oppimisympäristö. Varsinainen palvelumuotoiluun liittyvä koulutuksen teema vaatii myös meiltä itseltämme hieman enemmän perehtymistä.

Olemme Koordinaatissa erittäin innostuneita hankkeesta, sillä siinä on aikalailla kaikki kohdallaan: nuoret ovat mukana, aihe on kiinnostava ja ajankohtainen, mukana on uusia sekä tutumpia hankekumppaneita, tulokset ovat hyödynnettävissä laajasti ja hankkeen aikataulu on järkevä.

DesYIgn-hankkeen tullessa päätökseen huhtikuussa 2021 meillä tulisi olla käsissämme käsikirja, testattu ja viilattu verkkokoulutuspaketti siitä, kuinka palvelumuotoilun keinoja voi hyödyntää nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen toteutuksessa sekä tutkittua tietoa nuorten mielipiteistä heille suunnatuista palveluista. Tuskin maltamme odottaa eri osioiden siirtymistä suunnitelmista testaukseen ja lopulliseen muotoonsa!

Hanke on saanut rahoituksen Erasmus+-ohjelmasta, joka on hyvä tapa toteuttaa ammattilaisten yhteistä kehittämistä, hyödyn jakamista laajasti sekä mahdollistaa nuorten osallisuus ja kuuleminen heille suunnatuissa palveluissa.

Olkaa kuulolla, tiedotamme hankkeen etenemisestä matkan varrella useaan otteeseen!

Jaana Fedotoff
Kehittämispäällikkö

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!