Hyppää pääsisältöön

Uudessa nuortenoulu.fi-palvelussa näkyy nuorten kädenjälki

Saija Ukkola

Projektipäällikkö,

DigiEPT – Digitaalinen ehkäisevä päihdetyö –hanke (ESR)

Kuvaus

Oulun kaupunki on julkaissut uuden nuorille suunnatun verkkopalvelun: nuortenoulu.fi. Palvelun kehittämisessä on Oulun kaupungin nuorisopalveluiden lisäksi ollut mukana kaksi Oulun kaupungin hanketta: Oulun Ohjaamon kehittämishanke (ESR) ja DigiEPT - Digitaalinen ehkäisevä päihdetyö -hanke (ESR).
Kuusi nuorta kävelee rinnakkain sillalla Oulussa kohti kuvanottajaa.

Sisältö

Uuden palvelun kehittäminen lähti liikkeelle syksyllä 2018 DigiEPT-hankkeen käynnistyttyä. Hankkeessa oli Oulun kaupungin lisäksi osatoteuttajina EHYT ry ja Nuorten Ystävät ry:n Vanhempien Akatemia. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uusi digitaalinen ympäristö nuorten, heidän vanhempiensa ja nuorten parissa työskentelevien käyttöön. Tavoitteena oli tarjota nuorille luotettavaa ja ajankohtaista tietoa päihteistä ja niiden käytön ehkäisystä sekä elämänhallintaa tukevista, ensisijaisesti paikallisista palveluista ja toiminnoista. Palveluun haluttiin tuottaa vanhemmille ja läheisille suunnattua tietosisältöä, joka tarjoaa välineitä puheeksi ottoon ja myönteiseen vuorovaikutukseen.

Jotta palvelu saataisiin juurrutettua osaksi olemassa olevia nuorille suunnattuja palveluita, oli tarkoituksenmukaista lähteä rakentamaan yhteinen verkkopalvelukokonaisuus nuorisopalveluiden kanssa. Jo vuosia oululaisia nuoria palvelleen NettiNapin tietosisällöt ja PulmaKulma-palsta siirtyvät nuortenoulu.fi-osoitteeseen.

Palvelun kehittämistyöhön osallistui suuri joukko nuoria  

Palvelun yhtenä tärkeimmistä kantavista ajatuksista on se, että se vastaisi nuorten tarpeeseen heille sopivalla tavalla. DigiEPT-hanke mahdollisti suuren nuorten joukon osallistumisen kehittämistyöhön, yhteistyössä nuorisopalveluiden ja muiden oululaisten nuorten parissa toimijoiden kanssa. Hanke järjesti kaikkiaan 16 kehittämistyöpajaa, joihin osallistui yhteensä noin 70-80 18-29-vuotiasta nuorta. Nämä nuoret olivat hankkeen varsinaista kohderyhmää: työttömiä tai työelämän ulkopuolella olevia.  

Valtaosa työpajoista järjestettiin niissä toiminnoissa ja ryhmissä, jossa nuoret olivat valmiiksi mukana. Osallistuminen oli vapaaehtoista. Muutama työpaja ja joitakin käyttäjätestauksia järjestettiin toimintojen ulkopuolella niin, että yksittäisiä nuoria saatiin mukaan nuorten parissa toimijoiden viestinnän ja kontaktien avulla. Koronan aiheuttamana poikkeusaikana työpajoja ja käyttäjätestauksia järjestettiin Discordissa ja Teamsissa. Työelämän ulkopuolella olevia nuoria olisi haluttu vielä enemmän mukaan kehittämiseen, mutta heidän tavoittamisensa osoittautui haastavaksi. 

Kehittämistyöpajoja pidettiin vuoden 2018 joulukuusta lähtien. Varsinainen verkkopalvelun rakentaminen aloitettiin kesän 2020 alussa. Työpajoja vedettiin sekä omin voimin, että ostopalveluna ulkopuolisen toimijan fasilitoimana. Tänä päivänä useat yritykset tarjoavat palvelumuotoilu- ja fasilitointipalveluita. Niiden hyödyntäminen nuorten osallistamisessa osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Työpajoissa kerättiin nuorten ajatuksia siitä, millaisia sisältöjä ja toiminnallisuuksia verkkopalvelussa tulisi olla, jotta se vastaisi nuorten tiedon- ja palveluntarpeeseen.  

Alkuvaiheen työpajoissa nousi esille, että moni nuori koki vaikeana löytää tietoa oululaisista nuorille suunnatuista palveluista ja eri hankkeiden järjestämästä toiminnasta. Kävi selväksi, että vaikka sähköisiä, myös anonyymejä asiointitapoja täytyy olla nuorille tarjolla, on erittäin tärkeää, että nuori löytää helposti ja nopeasti ihmisen, joka lähtee häntä auttamaan. Sivuston Löydä oma palvelusi -osioon on koottu nuorille suunnattuja, ensisijaisesti oululaisia tuki-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Palveluita voi hakea suodattimien avulla. Osiota tullaan edelleen kehittämään jatkossakin saatavan palautteen perusteella.

Loppuvaiheessa työpajoissa testattiin prototyyppiä ja sen perusteella rakennettua varsinaista verkkopalvelua. Käyttäjätestauksissa arvioitiin käyttöliittymää, ulkoasuun liittyviä asioita sekä sisältöjä. Työpajoissa ja käyttäjätestauksissa saadun tiedon perusteella palveluun ja sisältöihin on tehty muutoksia. Osa muutostarpeista on jatkokehityslistalla. 

Nuoret osallistuvat palvelun sisällöntuottamiseen monin eri tavoin 

Nuoret ovat olleet mukana itse sisällön tuottamisessa. Nuoret pitivät tärkeänä, että tietoa on tarjolla tekstin lisäksi kuva- ja animaatiomuodossa. Päihdesisältöihin toivottiin kokemuspohjaisia tarinoita. Toiveiden perusteella DigiEPT-hankkeessa hankittiin Tositarinoita päihteidenkäytöstä -animaatioita, jotka käsikirjoitettiin nuorten lähettämien omakohtaisiin kokemuksiin pohjaavien tarinoiden pohjalta. Nuoria oli mukana animaatioiden toteutuksessa näyttelijöinä ja taustojen luomisessa. Maaliskuun lopussa julkaistava Sohova-osio tulee täyttymään oululaisten nuorten tekemällä mediasisällöllä ja pelistriimeillä.  

Oululaisia nuoria on ollut vaikuttamassa palvelun toteutukseen edellä mainittujen lisäksi muissa, nuorisopalvelujen järjestämissä käyttäjätestauksissa. Lisäksi erilaisiin sähköisiin kyselyihin on vastannut noin 200 nuorta. Kaikkiaan noin 300 nuorta on ollut mukana kehittämisessä. Yksi konkreettinen esimerkki nuorten vaikuttamisesta on sivustolle upotettu Nuorten Oulu -chat. Se on rakennettu kehittämistyöpajoissa ja sähköisessä kyselyssä nousseiden nuorten ajatusten pohjalta. Esimerkiksi vertaisnuorten ja kokemusasiantuntijoiden mukaan ottaminen uuteen ryhmächatiin on ollut nuorten toive, jota tullaan jatkossa toteuttamaan. 

Nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi palvelun kehittämisessä 

Kehittämiseen osallistuvilta nuorilta saatu palaute on ollut myönteistä. Osa nuorista on ollut mukana pitkin matkaa. Olemme saaneet ilahduttavaa palautetta nuorilta siitä, että palvelun toteutuksessa näkyy työpajoissa annettu palaute. Nuoret ovat olleet sitä mieltä, että he ovat työpajoissa tulleet kuulluiksi ja saaneet tuotua oman mielipiteensä esille. 

On ensiarvoisen tärkeää, että nuortenoulu.fi-palvelun kehittäminen jatkuu nyt julkaisun jälkeenkin ja että se tehdään edelleen yhteistyössä nuorten kanssa. 

Verkkosivustolle lisätään parhaillaan viimeisiä sisältöjä. Siirry tutustumaan nuortenoulu.fi-palveluun

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!