Hyppää pääsisältöön

Nuortenelämä.fi-palvelussa ohjaaja on nuorta varten

Riina Papinaho

tietopalveluohjaaja,

Koordinaatti

Kuvaus

Koordinaatin tuottama ja ylläpitämä valtakunnallinen Nuortenelämä.fi (Ungdomsliv.fi) on tieto- ja neuvontapalvelu verkossa nuorille. Nuorilla on palvelun kautta mahdollista etsiä itsenäisesti tietoa, kysyä mieltään askarruttavia kysymyksiä tai käydä chat-keskusteluja. Palvelua ylläpidetään ja koordinoidaan osana Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan tehtäviä, jossa Koordinaatti toimii osatoteuttajana.
Pinkkipaitainen nainen tietokoneen äärellä. Edustalla viherkasvien lehtiä.

Sisältö

Koordinaatin tietopalveluohjaaja Riina Papinaho vastaa osana työtään Nuortenelämä.fi-palvelun ylläpitoon, koordinointiin ja kouluttamiseen liittyvistä tehtävistä. Hän myös kohtaa nuoria ja keskustelee luottamuksellisissa kahdenvälisissä chateissa, vastaa Kysyttävää-palstan kysymyksiin ja koordinoi lähes 70 vastaajan verkostoa. Hän pitää tärkeänä sitä, että palveluihin voi osallistua matalalla kynnyksellä nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisten periaatteiden mukaisesti.

”Kaikki apua tarvitsevat nuoret eivät pysty asioimaan kasvokkain. Henkilökohtaisista ja vaikeista asioista puhuminen kasvokkain ei ole kaikille helppoa. On todella tärkeää, että kaikissa nuorille suunnatuissa kohtaavissa palveluissa voisi olla yhteydessä ammattilaiseen myös muulla tavoin kuin paikan päällä ja kasvotusten”, Papinaho kertoo.

Avun ja ohjauksen tarjoaminen nuorille sekä kasvotusten että verkossa on nykyisin helppo mahdollistaa. Lisäksi tarvitaan monikanavaisuutta, sillä kaikille nuorille ei sovi samanlainen tapa hakea apua.

Papinaho on työssään nähnyt sen, että tuen piirissä jo olevat nuoret eivät kykene kasvotusten puhumaan niistä ongelmista tai asioista, joihin toivoisivat apua. Heille Nuortenelämä.fi-chat tarjoaa väylän tulla käsittelemään ja keskustelemaan mieltä painavista asioista. Ohjaajan vastuulla on kannustaa ottamaan asia puheeksi myös kasvokkaisissa palveluissa, ja puhumisen helpottamiseen keksitään yhdessä keinoja.

Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät asia huolettavat

Poikkeusaikana chat-keskusteluissa on tullut Riina Papinahon mukaan esiin se, että korona on lisännyt nuorten kokemaa yksinäisyyttä, pahentanut olemassa olevia masennusoireita, sekä aiheuttanut tekemisen puutetta ja tylsyyttä. Osa nuorista on tuonut esiin etäopiskelun tuomia haasteita tai kertonut pettymyksen tunteista tärkeiden harrastusten jäädessä tauolle.

Papinaho on kiinnittänyt huomiota siihen, että chat-keskusteluissa nuoret ovat hakeneet tiedon ja neuvonnan lisäksi enemmän keskustelutukea.

“Vaikuttaa siltä, että empatia ja läsnäolo ovat sitä, mitä nuori on siinä hetkessä tarvinnut”, Papinaho tarkentaa.

Yllättävän vähän on tullut esiin itse virukseen tai poikkeusoloihin liittyviä kysymyksiä tai huolia. Suosituimpien keskustelun aiheiden kärjessä on edelleen pysynyt omaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät nuorten yhteydenotot. Erityisesti omaan kehoon liittyvät murrosiän tuomat muutokset ja huoli siitä, onko oma keho normaali, nousevat nuorten kysymyksissä esiin. Lisäksi keskustelut ja kysymykset liittyvät usein mielenterveyden häiriöihin ja haasteisiin, kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen ja syömishäiriöihin.

Seksi, seksuaaliterveys, seurustelu ja intiimit suhteet ovat myös yleisimmin kysyttyjen kysymysten listan kärkipäässä. Yhteydenotot liittyvät esimerkiksi seksitauteihin ja seksitautitesteihin hakeutumiseen. Useissa kohtaamisissa pohditaan myös raskauden mahdollisuutta nuoren tilanteessa. 

Ohjaaja verkkovastaajana

Chat-keskusteluissa ja Kysyttävää-palstalla on tärkeää, että ohjaaja on aidosti ja oikeasti kiinnostunut nuoren tilanteesta ja asiasta. Kiireettömän fiiliksen luominen on Riina Papinahon mukaan myös tärkeää.

“Tulee saada välitettyä nuorelle viesti, että ohjaaja on häntä varten tässä ja nyt”, sanoo Papinaho.

Luonnollisesti työn tekemistä helpottaa, jos media- ja informaatiolukutaito sekä tiedonhallintataidot ovat kunnossa. Lisäksi tietämys yleisimmistä nuoria ja nuoruutta koskevista teemoista auttaa työssä. Ohjaajan tulee kestää myös rankkoja aiheita ja olla nuoren tukena. Tarvittaessa nuori ohjataan muun tarvittavan avun piiriin.

Nuortenelämä.fi-palvelun Kysyttävää-palstan vastaajista suurin osa on kuntien nuorisopalveluiden työntekijöitä eri puolilta Suomea. Heille ohjataan vastattaviksi oman paikkakunnan nuorilta tulevat kysymykset, jolloin päästään hyödyntämään paikallisten palveluiden tuntemusta. Joiltakin paikkakunnilta on nuorisoalan työntekijöiden lisäksi mukana eri ammattialoja edustavia vastaajia kuten koulukuraattoreita tai terveydenhoitajia. Vastaajaringissä on myös mukana järjestöjen ammattilaisia, esimerkiksi asumisneuvoja ja seksuaalineuvoja.

Nuori on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Ohjaaja auttaa nuorta kartoittamaan eri vaihtoehtoja ja tekemään itse oman ratkaisunsa. Nuori tekee päätöksen saamansa tiedon ja ohjauksen perusteella, joten sen laatu tulee varmistaa monin eri tavoin. Samoin siihen tulee kiinnittää huomiota, miten vastaus muotoillaan, jotta nuori ymmärtää varmasti, mitä ohjaaja haluaa sanoa.

Tietoa ja neuvontaa nuorille: Nuortenelämä.fi

Nuortenelämä.fi on avattu vuonna 2013. Viime vuonna aikavälillä 1.1.–14.12.2020 käytiin Nuortenelämä.fi-palvelussa chat-keskusteluja yhteensä 526. Kysyttävää-palstan kautta otettiin yhteyttä yhteensä 532 kertaa. Yhteensä yhteydenottoja on ollut 1058. Suosituimmat yhteydenottojen aiheet olivat 1) hyvinvointi ja terveys, 2) ihmissuhteet ja seurustelu, 3) muu aihe, 4) koulutus ja opiskelu, 5) työ ja yrittäjyys. Vuoden 2019 aikana yhteydenottoja oli yhteensä 906, joten käyttäjämäärät ovat nousseet viime vuodesta.

Kahdenvälinen chat on auki maanantaisin ja tiistaisin klo 14–16. Kysyttävää-palstan kysymyksiin vastataan palvelulupauksen mukaisesti viiden arkipäivän kuluessa. Vastaamisessa noudatetaan nuorten tieto-ja neuvontapalveluiden eurooppalaisia periaatteita sekä verkkovastaamisen huoneentaulun periaatteita.

Jos kiinnostuit Kysyttävää-palstan vastaajaksi ryhtymisestä, ota yhteyttä Riina Papinahoon: etunimi.sukunimi@ouka.fi tai puhelimitse 040 669 3629. Uusille vastaajille järjestetään käyttökoulutus aina ennen aloitusta. Koordinaatti toteuttaa 24. helmikuuta 2021 klo 13.00-14.30 yleisen Kysyttävää-palstan esittelytilaisuuden, johon voi osallistua ja tulla kuulemaan lisää. Lue lisää ja ilmoittaudu tapahtumailmoituksen kautta.

Tutustu Nuortenelämä.fi-palveluun.

Tutustu Verkkovastaamisen huoneentauluun.

Tutustu nuorten tieto-ja neuvontatyön eurooppalaisiin periaatteisiin (2018).

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!