Hoppa till huvudinnehåll

Listing for keyword

Kommunikation

Kommunikation är ett av Koordinaattis främsta sätt att dela information om sin verksamhet, ungdomsområdet och god praxis. Det viktigaste sättet att samordna kommunikation är nyhetsbrev, webbtjänster, sociala medier, artiklar och publikationer. Dessutom kan marknadsföringsmaterial beställas från Koordinaatti.

Utbildningssamarbete

Koordinaattis utbildningssamarbete är mångsidigt. Vi erbjuder möjligheter till praktik och samarbete för att göra avhandlingar. Dessutom håller vi olika föreläsningar och workshops för studenter inom ungdomsområdet. Vi är också ofta involverade som partner i utbildningsutvecklingsprojekt som leds av utbildningsinstitutioner.

Verksamhetsutveckling

Koordinatens arbete innehåller mycket verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling kan också vara projekt inom Koordinaatti. Ofta sker utvecklingsarbete som partner i ett nationellt eller internationellt projekt med extern finansiering.

Samarbete

Koordinaatti samarbetar med olika instanser för att utveckla arbetsformerna och för att skapa förutsättningar för jämlika ungdomsinformations- och rådgivningstjänster. Samarbetet ger stöd för de yrkesmänniskor som arbetar med information och rådgivning till de unga och deras yrkeskunnighet utvecklas. 

Kompetensutveckling

En av Koordinaattis viktiga uppgifter är kompetensutveckling. Vi har expertis inom utbildning samt konsultation av olika tjänster och projekt i ungdoms informations- och rådgivningsarbete, samt om främja ungdomars deltagande och inklusion.

Konsulttjänster 

Koordinaattis uppgift är att stöda kommunerna, samkommunerna, organisationerna samt olika regionala samarbetsformer att genom branschöverskridande samarbete utföra ungdomsinformations- och rådgivningstjänster enligt de mål som undervisnings- och kulturministeriet ställt upp. 

Ungasidéer.fi

Ungasidéer.fi (Nuortenideat.fi) är en riksomfattande tjänst, där ungdomar lätt kan komma med förslag, delta och påverka frågor som rör dem. Kommuner, skolor och ungdomsgrupper kan använda tjänsten konstandsfritt.

Webbtjänster

Koordinaatti ansvarar för underhåll och produktion av fyra rikstäckande webbtjänster. Koordinaatti.fi är en webbtjänst riktad till professionella och studenter innom ungdomsområdet. Ungdomsliv.fi (Nuortenelämä.fi) och Ungasideer.fi (Nuortenideat.fi) är rikstäckande webbtjänster för unga. Nutitilastot.fi är en webbtjänst för statistik som riktar sig till ungdomsinformations- och rådgivningstjänster.

Prenumerera på Service på hemsidan

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!