Hoppa till huvudinnehåll

Listing for keyword

Kommunikation

Kommunikationens viktigaste verktyg är Koordinaattis egna webbtjänster, nyhetsbrev, social media, artiklar och publikationer samt seminarier och utbildningar. 

Nätverksamarbete

Koordinaatti samarbetar med olika instanser för att utveckla arbetsformerna och för att skapa förutsättningar för jämlika ungdomsinformations- och rådgivningstjänster. Samarbetet ger stöd för de yrkesmänniskor som arbetar med information och rådgivning till de unga och deras yrkeskunnighet utvecklas. 

Utbildning

Koordinaatti utbildar i att planera, förverkliga, utveckla och utvärdera tjänsterna. Dessutom ordnas utbildning i utnyttjandet av olika medel och metoder. 

Ungasidéer.fi

Ungasidéer.fi (Nuortenideat.fi) är en riksomfattande tjänst, där ungdomar lätt kan komma med förslag, delta och påverka frågor som rör dem. Kommuner, skolor och ungdomsgrupper kan använda tjänsten konstandsfritt.

Konsulttjänster 

Koordinaattis uppgift är att stöda kommunerna, samkommunerna, organisationerna samt olika regionala samarbetsformer att genom branschöverskridande samarbete utföra ungdomsinformations- och rådgivningstjänster enligt de mål som undervisnings- och kulturministeriet ställt upp. 

Prenumerera på Service på hemsidan

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!