Hyppää pääsisältöön

Vuonna 2019 nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa asioi ennätysmäärä nuoria

Kuvaus

Nutitilastot.fi-palvelun vuoden 2019 tilastoista selviää, että nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluiden käyttö lisääntyi edellisvuosista. Suurin osa palveluiden käyttäjistä oli 18–24-vuotiaita. Palveluita käytettiin eniten paikan päällä asioiden.
Nuori pitkätukkainen nainen tietokoneen ääressä istumassa.

Sisältö

Nutitilastot.fi-palvelulla tilastoidaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden asiointeja yhdenmukaisella tavalla sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Tilastointipalvelulla oli vuonna 2019 yhteensä 103 aktiivista palvelunkäyttäjää ympäri Suomen. Seuraavat tiedot käyttäjämääristä ovat peräisin näistä 103 nuorten tieto- ja neuvontatyön palvelusta tai hankkeesta. Hieman yli puolet tilastointipalvelun käyttäjistä oli Ohjaamoja. 

Asiointimäärät nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa kasvoivat  

Vuosina 2018-2019 käyttäjämäärä nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa kasvoi 11 879‬ käyttäjällä. Käyttäjämäärän kasvu on 6,6 %. Nuorten, alle 29-vuotiaiden, käyttäjämäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 6,5 %. Yli 29-vuotiaiden kävijöiden määrä kasvoi 11,2 %. ‬Yli 29-vuotiaisiin lukeutuu nuorten huoltajat, nuorten parissa toimijat ja muut aikuiset.  

Asiointien määrät nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa viimeisen kolmen vuoden ajalta. 

Taulukko asioinneista 2017-2019

 

 

 

Tilastoja vertaillessa edellisiin vuosiin on havaittavissa, että nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluiden käyttö on edelleen lisääntynyt. Nutitilastot.fi-palvelun käyttäjien määrä on pysynyt edellisvuoteen nähden lähes samana, joten palveluiden kasvavat käyttäjämäärät eivät selity tilastointipalvelun käyttäjien lisääntymisellä, vaan nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluiden käyttäjämäärien kasvulla. 

Nuorten yksilöasiointien määrä kasvoi 20 % edellisvuodesta 

Vuonna 2019 nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa asioitiin yksilöasiakkaana yhteensä lähes 75 000 kertaa.‬ Näistä asioinneista nuoria oli 70 500. Vuodesta 2018 nuorten yksilöasiointien määrä kasvoi noin 20 %. Palveluita käyttäneistä nuorista 47,9 % oli poikia, 41,6 % tyttöjä ja 10,5 % ilmoitti sukupuolekseen “muu” tai tieto ei ollut saatavilla. Sukupuolijakauma oli lähes sama kuin edellisvuonna. 

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden käyttäjistä valtaosa oli täysi-ikäisiä nuoria 

Alla olevasta ikäryhmäjakaumasta kertovasta kaaviosta on huomattavissa, että yli puolet palvelunkäyttäjistä oli täysi-ikäisiä. Suurin osa käyttäjistä oli iältään 18–24-vuotiaita (48,1 %). Käyttäjien painottuminen täysi-ikäisiin selittyy pitkälti sillä, että Ohjaamojen painopiste on aihealueissa, jotka liittyvät nuorten koulutukseen ohjaamiseen ja työelämään. Nämä nuoret ovat pääasiassa täysi-ikäisiä nuoria. Ikäjakaumassa ei ole huomattavia muutoksia edellisvuoteen verrattuna. 

Käyttäjien ikäryhmäjakauma 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoret tykkäävät asioida paikan päällä  

Suosituimman asiointitavan kärkipaikalla on vuodesta toiseen ollut paikan päällä palvelupisteessä asioiminen. Asiointitapa säilytti kärkipaikkansa edelleen vuonna 2019. Edellisvuodesta poiketen toiseksi suosituin tapa ei ollut pikaviestimillä asioiminen, vaan asioiminen puhelimitse. Kolmanneksi eniten palveluissa asioitiin pikaviestimien, eli esimerkiksi chatin tai somekanavien välityksellä. 

Suosituimmat asiointitavat 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Työ ja yrittäjyys kiinnostavat nuoria  

Nutitilastot.fi-palvelussa voi kirjata nuoren asioinnin ja kysymysten aihealueet. Nuori voi asioida useamman syyn takia tai kysyä useammasta aiheesta yhden asioinnin aikana.  

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, että työhön ja yrittäjyyteen liittyvät asioinnit olivat kaikkein suosituimpia asiointien osuuden ollessa lähes 30 %. Koulutukseen ja opiskeluun liittyi noin viidesosa asioinneista. Hyvinvointi- ja terveysaiheiset kysymykset mietityttivät seuraavaksi eniten. Neljättä sijaa suosituimmissa aihealueissa pitää omaan talouteen liittyvät asiat. Nämä neljä teemaa olivat samassa järjestyksessä myös edellisvuonna kysytyimpien aihealueiden tilastossa. 

Kysytyimmät aihealueet 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysymysten aiheet vaihtelivat hieman asiointitavan mukaan. Pikaviestimien ja kysy-vastaa -palveluiden kautta kysyttiin eniten hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä kysymyksiä. Kaikissa muissa asiointitavoissa työelämään ja koulutukseen liittyvät asiat olivat kysytyimpiä aihealueita. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset ovat usein henkilökohtaisia, aroiltakin tuntuvia, esimerkiksi omaan kehoon liittyviä tai murrosiän muutoksia koskevia kysymyksiä. Pikaviestimet ja kysy-vastaa -palvelut tarjoavat matalan kynnyksen ottaa yhteyttä tällaisista asioista nimettömänä ja kasvottomana.  

Palvelut tavoittivat valtaosan käyttäjistään ryhmien kautta 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluissa tilastoitiin käyneen lähes 5 500 ryhmää. Eniten oli muita ryhmiä, ja toiseksi eniten oli muita nuorten ryhmiä. Näiden ryhmien määrä yhteensä oli noin 2 500‬. Peruskouluryhmiä oli lähes 1100. Lukio- ja ammattioppilaitosryhmiä oli yhteensä 450‬. Nuorisotalojen ja –tilojen ryhmiä oli noin 290. Tämän artikkelin lopusta löytyvästä linkistä pääset tilastokaavioiden ja -taulukoiden koontiin, jossa on kuvattu ryhmätyyppejä ja ryhmien määriä tarkemmin. 

Ryhmien mukana palveluissa kävi yhteensä yli 114 600‬ henkilöä. Keskimääräinen ryhmäkoko oli noin 21 henkilöä.  

Ryhmien mukana asioineista henkilöistä yli 40 % kohdalla sukupuoli ei ole tiedossa. Ryhmissä tilastoitiin olevan hiukan enemmän poikia/miehiä, kuin tyttöjä/naisia. Reilun 4 % kohdalla sukupuoli oli muu.  

 

Katso Materiaalit-osiosta koonti vuoden 2019 nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tilastokaavioista ja -taulukoista

Koordinaatti työstää Nutitilastot.fi-palvelun tilastoja yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa, jotta tilastot saadaan jatkossa julkaistua myös Nuorisotilastot.fi-tilastopalvelussa

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!