Skip to main content

Nuorisotyö vahvistaa nuorten digitaalisia turvataitoja

Kuvaus

Nuorisotyöntekijä voi olla juuri se turvallinen aikuinen, kenen puoleen nuori kääntyy kohdattuaan seksuaalista houkuttelua netissä. Siksi kannustamme nuorisotyöntekijöitä lisäämään omia valmiuksiaan turvallisesta digitaalisen median käytöstä. Tekemällä näin he voivat paremmin ohjeistaa ja tukea nuoria.

Body

Suomi elää poikkeuksellisia aikoja: koulut ovat siirtyneet etäopetukseen, väkijoukkoja tulee karttaa ja kansalaisia kehotetaan pysymään kotona. Nuorten elämässä se tarkoittaa sitä, että aikaa tulee vietettyä runsaasti digitaalisten palveluiden parissa. Kavereiden kanssa viestittely, pelaaminen ja some kaikkinensa saavat ajan kulumaan paremmin ja lisäävät positiivista yhteenkuuluvuutta näinä aikoina.

On toivottavaa, että netti on turvallinen paikka meille kaikille. Valitettavasti kaikki netinkäyttäjät eivät noudata palveluiden sääntöjä tai toimi toisia kunnioittavalla tavalla. 

Kannustamme nuorisotyöntekijöitä lisäämään omia valmiuksiaan turvallisesta digitaalisen median käytöstä. Tällä tavoin he voivat ohjeistaa ja tukea nuoria. Kasvattajien vastuulla on ohjeistaa ja opettaa lapsia ja nuoria suojelemaan itseään myös erilaisissa digitaalisen median palveluissa. 

Voimme kaikki vaikuttaa siihen, että netistä tulisi kaikille turvallisempi paikka toimia. Ole esimerkkinä, käyttäydy toisia kohtaan kunnioittavasti ja ota muut huomioon niin netissä kuin muualla. Älä hyväksy asiatonta käytöstä, vaan puutu siihen, jos sellaista havaitset.

 

Grooming – tunnista yksi netinkäytön riskeistä

Aikuisten vastuulla on kertoa myös netin riskeistä, kuitenkaan liikaa pelottelematta. Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeessa kannustamme ottamaan esimerkiksi lasten ja nuorten seksuaalisen houkuttelun, häirinnän ja väkivallan puheeksi. Se kun on valitettavan yleistä lasten ja nuorten nettiarjessa.

Grooming tarkoittaa lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Erityisesti digitaalisessa ympäristössä tapahtuva seksuaalinen houkuttelu muuttaa jatkuvasti muotoaan.

Se voi olla pian ensimmäisen yhteydenoton jälkeen tapahtuvaa keskustelun johdattamista seksuaalissävytteisiin aiheisiin, tai pitkään jatkuva prosessi, jossa rakennetaan luottamusta lapseen ja selvitetään, mistä hän on kiinnostunut. Lasta voidaan pyytää lähettämään itsestä kuvia, lapselle voidaan tehdä seksiin liittyviä kysymyksiä tai ehdotuksia. Lapsi voi saada myös yllättäen seksiin liittyviä videoita tai kuvia. 

Nuorten voi olla vaikeaa tunnistaa omia rajojaan tai puolustaa oikeuksiaan. Usein nuori ei ehkä itsekään tiedä omista oikeuksistaan tai ymmärrä tapahtunutta, saati sitä, miten tilanteessa tulisi toimia. 

 

Turvataidot suojaavat nuorta

Lapsille ja nuorille tulee opettaa turvataitoja ja kykyä suojella itseään. Kaikkiin ihmisiin ei voi netissä luottaa sillä perusteella, että on yhteisiä kavereita tai kontakteja eri palveluissa. Vuorovaikutus on lisäksi hyvin erilaista netissä kuin kasvotusten. Siksi tulee oppia tunnistamaan vaaran merkit ja osata suojata omaa yksityisyyttään pitämällä esimerkiksi profiiliasetukset yksityisinä ja ottaa vaikkapa sijaintitieto pois päältä. 

Nuorisotyöntekijät voivat omassa työssään vahvistaa nuoren itsetuntoa ja itsearvostusta. Ihminen, joka arvostaa itseään ja kokee itsensä hyväksytyksi, uskaltaa puolustaa omia rajojaan. Lähtökohtana toki se, että omat rajat tunnistetaan ja osataan kunnioittaa toisten rajoja.

Nuorten kanssa voi harjoitella näitä taitoja ja vahvistaa heidän kykyään toimia haastavissa tilanteissa. Miten toimia, jos nettitutun kanssa käytävä keskustelu tai ehdotukset alkavat tuntua jotenkin kiusallisilta, oudoilta tai epämiellyttäviltä?

Lapsen tai nuoren tulee oppia luottamaan omiin tunteisiin, osata sanoa ”Ei” ja poistua tilanteesta. Epäasiallisesti käyttäytyvä henkilö tulee ilmiantaa ylläpidolle ja estää mahdolliset uudet yhteydenotot. Viestit tulee tallentaa, jotta asian eteenpäin vieminen ja käsittely on helpompaa. 

 

Ole luotettava aikuinen

Lasta tai nuorta tulee rohkaista kertomaan ikävistä asioista turvalliselle aikuiselle. Turvallinen ja luotettava aikuinen voit olla juuri Sinä. Nuori ei saa jäädä seksuaalisen houkuttelun, häirinnän tai seksuaaliväkivallan kokemusten kanssa yksin. Vahvat häpeän ja syyllisyyden tunteet estävät usein puhumasta asiasta. Madalla kynnystä itse ottamalla aihe esiin. 

Kiitä luottamuksesta, jos asiasta kerrotaan juuri sinulle. Älä vähättele nuoren kokemusta, kauhistele tai tuomitse. Ole nuoren apuna ja tukena, vie asiaa tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi poliisille. Korosta, ettei seksuaalista häirintää tai väkivaltaa kohdannut lapsi tai nuori ole koskaan syyllinen tapahtumaan.

Ole kiinnostunut siitä, mitä nuorelle kuuluu. Ystävät ovat tärkeä turvaverkko nuorille, mutta heillä on oltava myös luotettavia aikuisia, joille voi puhua ikävistäkin asioista. 

Olemme koonneet näistä aiheista kattavasti tietoa Koordinaatin verkkosivuille. Verkkomateriaaleja voi hyödyntää myös itseopiskelussa.

Tutustu esimerkiksi näihin:

Opiskele itsenäisesti – Verkkomateriaalit groomingin ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä

Materiaalivinkkejä turvallisempaan netinkäyttöön

 

Jaa artikkeli