Skip to main content
Kuvassa henkilöitä keskustelemassa pöydän äärellä.

Collaboration

Koordinaatti co-operate with various organisations to develop information and counselling work for young people and to create conditions for equal information and counselling services for young people. Our work is based on multidisciplinary, network-like cooperation, with which we ensure the accessibility and quality of services. The co-operation has made it possible to support the working conditions of young information and counseling professionals and to develop their professional skills.

Yhteistyö on hedelmällistä molemmille osapuolille. Sen myötä viestiä saadaan kulkemaan tehokkaasti nuorisotyön kentälle ja nostettua tärkeitä asioita keskusteluun. Palveluita ei voida kehittää ja toteuttaa yksin organisaation sisällä, vaan mukaan tarvitaan laaja joukko nuoria ja nuorten parissa toimivia yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. 

Monialaista ja moniammatillista yhteistyötä

Koordinaatin olemassaolon aikana nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tuottava verkosto on kasvanut lähes kymmenkertaiseksi. Samanaikaisesti myös kentän tarpeet ja toiveet ovat kasvaneet. Uudet toimijat tarvitsevat palveluiden kehittämistä ja laatua tukevaa koulutusta, ammatillista tukea sekä uusia välineitä. 

Myös Koordinaatti kansallisena toimijana tarvitsee yhteistökumppaneita tuekseen. Monialainen yhteistyö tuo uudenlaisia ulottuvuuksia asiantuntija- ja tukipalveluihin ja arvokasta tietoa palveluiden kehittämiseksi. Yhteistyön myötä on järjestetty esimerkiksi monialaisia koulutuksia ja seminaareja. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkostossa mukana olevat toimijat edustavat myös monialaisuutta. Tiedon ja osaamisen jakamisen kannalta on merkittävää, että seminaareja, koulutustarjontaa ja tukipalveluita voidaan suunnitella monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Koordinaatin kansallisia yhteistyötahoja ovat muun muassa

 • aluehallintovirastot 
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
 • nuorten tieto- ja neuvontatyön ja digitaalisen nuorisotyön hankkeet
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) 
 • nuorisotyötä tekevät järjestöt 
 • Opetushallitus 
 • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI / Mediataitoviikko 
 • kuntien nuorille suunnatuista palveluista vastaavat tahot 
 • Mediakasvatusseura ry 
 • ministeriöt 
 • Mieli Suomen mielenterveys ry
 • nuorisoalan osaamiskeskukset
 • Nuorisoasuntoliitto ry 
 • nuorisotoimialan oppilaitokset 
 • nuorisotutkijat 
 • nuorten ryhmät ja yksittäiset nuoret ympäri Suomen 
 • Suomen Mielenterveysseura 
 • Suomen Nuorisokeskukset ry 
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry 
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
 • Valtakunnallinen työpajayhdistys

International collaboration
International collaboration is an essential part of Koordinaatti's operations. Our extensive international activities include cooperation projects, training courses and expert visits and exchanges. Koordinaatti is known as a highly motivated and competent partner in European cooperation.
 
ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency 
Koordinaatti is a member of the European Youth Information and Counselling Agency ERYICA, the European umbrella organisation for youth information and counselling services. ERYICA was founded in 1986. ERYICA’s responsibility is to strengthen the structures of youth information and counselling work and to promote co-operation at a European level. In order to support professional youth information and counselling workers, ERYICA develops and organises training in various forms. The basis for all the work is young people’s information needs and the European Youth Information Charter. 

Read more on ERYICA on their website

 

USE-IT Europe -verkosto 
Koordinaatti joined the USE-IT Europe network in autumn 2012. Koordinaatti represents Finnish youth information and counselling services in the network. Members of the USE-IT network provide travel information targeted at and designed for young people by publishing brochures, maps and online services. USE-IT products are always designed and prepared by local young people. The products are non-commercial, free of charge and up to date. 

By belonging to the USE-IT Europe network, Koordinaatti makes it possible to publish USE-IT products in Finland. The first USE-IT map was published in Helsinki in late summer 2012. The map was published by a team of young people with the support of Youth in Action programme. In city of Oulu young people have published two USE-IT Oulu maps in collaboration with Koordinaatti and a local youth information service in Oulu.

Read more on USE-IT Europe 
Chek the latest USE-IT Oulu -map

 

DesYIgn - Innovative Youth Information Service Design and Outreach (2019-2021)
Koordinaatti is one of the partners in DesYIgn-project which is financed by Erasmus+ KA2. Coordinator of the project is ERYICA. The aim of the project is to rethink how services are designed and to create tools and resources to allow youth workers and youth information workers to reach out to a maximum number of young people, especially those at risk of social exclusion. In order to do this, youth information providers need to be trained on new channels and tools, and on how to design their services in a user-centred and innovative manner to appeal and reach out to more young people. 

This project uses service design methodologies and desk research. The service design is approached from a human-driven way of design thinking and doing. It starts from the needs and requirements of users and looks for solutions together with providers, users and other stakeholders.

Partners in the project are: ERYICA (Luxembourg), Youth Work Ireland (Ireland), Koordinaatti (Finland), Agence Nationale pour l'Information des Jeunes (Luxembourg), Dirección General de Juventud y Deportes de Madrid (Spain), ProMo Cymru (Wales), Aġenzija Żgħażagħ (Malta), Institut Valencià de la Joventut (Spain) and Åbo Akademi University (Finland).