Hyppää pääsisältöön

Seksuaalirikoksia koskeva uudistus – Mitä nuorisotyöntekijän olisi hyvä tietää?

Jenni Kreivi

vapaaehtoistyön koordinaattori,

Rikosuhripäivystys

Kuvaus

Rikoslain seksuaalirikoksia koskevat pykälät kokivat merkittäviä uudistuksia vuoden 2023 alussa. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa. Nuorisotyöntekijöiden on hyvä olla tietoisia uudistuneista pykälistä ja niiden tuomista muutoksista. Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat tärkeässä asemassa nuoren rikoksen uhrin tunnistamisessa, auttamisessa ja tukemisessa.
Silmälasipäinen nuori istuu ja katsoo viistoon alaspäin. Taustalla aikuinen, jolla kaulanauha ja joka katsoo nuorta ja pitää kättä nuoren olkapäällä.

Sisältö

Kuka vain voi joutua rikoksen uhriksi, eikä rikoksen uhriksi joutumista voi aina estää. Nuorille voi olla haastavaa tietää omat oikeutensa ja tunnistaa omat rajansa. Aina ei ole helppoa esimerkiksi tietää, että milloin kyseessä olisi rikosasia. Rikoksen tekijänä voi olla esimerkiksi tuttava, perheenjäsen, ystävä, seurustelukumppani tai tuntematon henkilö. Rikoksen uhriksi joutuminen voi olla nuorelle todella haavoittavaa ja tapahtuneen rikoksen seuraukset voivat jatkua pitkälle elämässä. Rikoksen uhriksi joutuminen ei ole koskaan uhrin syy, sillä tekijällä on aina vastuu teoistaan.  

Ammattilainen nuoren tukena  

Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset pystyvät auttamaan nuorta selviämään rikoskokemuksesta. Tärkeää on, että ammattilaiset tunnistavat nuoren oireilun ja ottavat asian rohkeasti puheeksi. Äkillisesti ilmaantuvat ja merkittävät muutokset nuoressa on aina huomioitava. On hyvä kysyä suoraan, onko nuori kokenut jotain ikävää tai joutunut jonkin rikoksen uhriksi. Jos nuori ei halua puhua rikoskokemuksestaan, tulee nuorelle antaa aikaa. Ammattilaisen on hyvä tarjota rauhallisia tilanteita kokemuksesta puhumiselle. On hyvin tärkeää, että työntekijä kuuntelee ja uskoo nuorta. On myös hyvä antaa nuorelle palautetta siitä, että hän rohkeasti kertoi asiasta. Tärkeintä on, että nuorelle kertoo, ettei tapahtunut ole hänen syytänsä, eikä hänen tarvitse selvitä yksin tilanteesta. Esimerkiksi nuorisotyöntekijällä voi olla hyvin merkittävä rooli nuoren toipumisessa. Nuorten parissa työskentelevien tulee tehdä tarvittaessa ilmoitukset lastensuojeluun ja poliisille, jos kyseessä on esimerkiksi alaikäiseen kohdistunut seksuaalirikos. Tarvittaessa työntekijä voi konsultoida muita ammattilaisia, esimerkiksi Rikosuhripäivystystä, poliisia tai lastensuojelua. Ammattilainen ja nuori voivat hakea yhdessä apua tilanteeseen. 

Portaikon juurella seisoo nuori, jolla kaksi lettiä, takki ja keltainen pipo. Hänen edessään toinen nuori, jolla takki ja punainen pipo.

Mitä nuorisotyöntekijän olisi hyvä tietää seksuaalirikoksia koskevasta uudistuksesta?

Rikoslain seksuaalirikoksia koskevia uusia pykäliä sovelletaan lähtökohtaisesti vain 1.1.2023 jälkeen tapahtuneisiin tekoihin. Sitä aiemmin tapahtuneisiin rikoksiin sovelletaan pääsääntöisesti tekoaikana voimassa ollutta rikoslakia. 

Raiskauksen määritelmä muuttui suostumusperusteiseksi.  

 • Aiemmin raiskauksen tunnusmerkistö edellytti, että toinen oli pakotettu sukupuoliyhteyteen käyttämällä väkivaltaa tai sen uhkaa.  
 • Uuden lain mukaan kyseessä on raiskaus myös silloin, jos on sukupuoliyhteydessä henkilön kanssa, joka ei siihen osallistu vapaaehtoisesti.  
 • Kyseessä on raiskaus myös silloin, jos on sukupuoliyhteydessä henkilön kanssa, joka ei voi ilmaista tahtoaan tiedottomuutensa esimerkiksi sairautensa, pelkotilansa tai voimakkaan päihtymistilansa vuoksi. 
 • Myös sukupuoliyhteyden määritelmää on muutettu siten, että raiskauksen piiriin tulevat myös tilanteet, joissa toisen sukuelintä tai peräaukkoa kosketellaan sukuelimellä tai suulla. 

Seksuaalista kajoamista koskeva pykälä korvasi vuoden 2022 loppuun voimassa olleen seksuaaliseen tekoon pakottamista koskevan pykälän.  

 • Seksuaalisessa kajoamisessa on kyse siitä, että ihminen tekee muun seksuaalisen teon kuin sukupuoliyhteyden toiselle ihmiselle, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. 
 • Seksuaalista kajoamista voi olla esimerkiksi voimakas kosketteleminen seksuaalisesti merkityksellisiin ruumiinosiin tai toisen sukuelinten tai sukupuoliyhteyden kuvaaminen. 

Seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistö laajeni 

 • Nykyisin seksuaalisessa ahdistelussa on kysymys myös muusta kuin fyysisestä koskettelusta.  
 • Seksuaaliseen ahdisteluun voi syyllistyä myös sanallisesti, lähettämällä tai esittämällä viestin tai kuvan. 

Uusi pykälä seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen 

 • Toista seksuaalisesti esittävän kuvan tai kuvatallenteen oikeudettomalla esittämisellä tai levittämisellä voi syyllistyä seksuaalisen kuvan luvattomaan levittämiseen, jos teko loukkaa olennaisesti tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta.  
 • Aiemmin näitä tekoja arvioitiin kunnianloukkauksina tai yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä. 

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset 

 • Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia on ankaroitettu.  
 • Kaikki sukupuoliyhteyttä käsittelevät tilanteet arvioidaan jatkossa aina lapsenraiskauksena, kun uhri on alle 16-vuotias.  
 • Muut kuin sukupuoliyhteyden käsittävät seksuaaliset teot arvioidaan (törkeänä) seksuaalisena kajoamisena lapseen, kun uhri on alle 16-vuotias. 
 • Vakavuudeltaan vähäisimmät sukupuoliyhteyden tai seksuaalisen teon käsittävät teot, arvioidaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä. 
 • Jatkossakin rangaistavuuden piiristä suljetaan pois nuorten keskinäiset seksuaaliset kanssakäymiset, kun seksuaalista itsemääräämisoikeutta ei ole loukattu, ja kun osapuolten ikäero sekä kypsyysero ei ole suuri. 

Lue lisää seksuaalirikoslain uudistuksesta: 

Blogi / Elisa Trejtnar: Rikoslain uudet pykälät seksuaalirikoksista tulivat voimaan vuoden 2023 alussa – mikä muuttuu? 

Pitkätukkainen henkilö pitelee puhelinta, jonka näytöllä RIKU-chat. Polkupyörä, jonka ohjaustangolla roikkuu kassi.

Rikosuhripäivystys  

Rikosuhripäivystys tarjoaa maksutonta apua ja neuvontaa rikoksen uhrille, läheisille ja rikosasioissa todistaville henkilölle. Myös ammattilaiset voivat pyytää neuvoa Rikosuhripäivystyksestä. Apua saa kasvokkain, puhelimitse ja verkossa. www.riku.fi  

Lisää tietoa aiheesta:

Seksuaalirikoslaki - Oikeusministeriö 

Nuoretjarikollisuus.fi

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!