Hyppää pääsisältöön

Sanoilla on merkitystä -termikäsikirja nyt myös ruotsiksi (Ord har betydelse)

Kuvaus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima Barnahus-hanke ja Koordinaatti julkaisivat vuonna 2022 yhteistyössä termikäsikirjan, joka sanoittaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Käsikirja on suunnattu laajasti lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Nyt julkaisu on saatavilla myös ruotsiksi.
kuvituskuva

Sisältö

Sanoilla on merkitystä, sillä niillä luodaan mielikuvia ja rakennetaan yhteistä maailmankuvaa. Puhuttaessa lapsiin kohdistuvasta houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming), häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta on tärkeää käyttää oikeaa käsitteistöä, joka kunnioittaa lapsen oikeuksia. Digitaalisessa ympäristössä tapahtuvista lapsiin kohdistuvista seksuaalissävytteisistä teoista käytettävät käsitteet ja termit ovat erittäin merkityksellisiä. On tärkeää varmistaa, että kaikki toimijat ymmärtävät toisiaan ja ymmärtävät mistä ylipäätään puhutaan. 

Termikäsikirjassa määritellään lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivallan käsitteet, erityisesti yhä yleisemmät verkkovälitteiset tekomuodot. Käsitteitä kuvaavien termien käytöstä annetaan myös suositukset, nyt myös ruotsiksi. Termikäsikirjan ovat kirjoittaneet Barnahus-hankkeeessa asiantuntijapoliisi Maria Rossi sekä Mika Pietilä ja Koordinaatin suunnittelija Merja-Maaria Oinas.

Julkaisu Sanoilla on merkitystä: Termikäsikirja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan sanoittamiseen löytyy THL:n verkkosivulla tämän linkin kautta. 

Till publikationen Ord har betydelse: En termhandbok om att sätta ord på sexuellt våld mot barn THL:s webbplats kommer du via den här länken.   

Lisätietoja Koordinaatista: Merja-Maaria Oinas, merja-maaria.oinas (at) ouka.fi, 044 703 8216.  

  

Koordinaatti on nuorisotyön valtakunnallinen asiantuntija, osaamisen vahvistaja sekä monialaista ja verkostomaista yhteistyötä toteuttava kumppani. Tuotamme palveluita sekä vahvistamme nuorisoalan osaamista. Koordinaatti toimii osatoteuttajana Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa ja Osallisuuden osaamiskeskuksessa. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hallinnollisesti Koodinaatti toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluja. 

Barnahus-hankkeessa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa. Hanke toteutetaan laajana THL:n koordinoimana yhteistyönä sairaanhoitopiirien (erva) kanssa. Yhteistyötä tehdään myös mm. poliisi- ja syyttäjäorganisaation kanssa, yliopistojen ja korkeakoulujen, järjestöjen sekä tulevien OT-keskusten kanssa. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM).  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. THL kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa sekä tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja, joita sidosryhmät voivat käyttää päätöksenteossa ja työnsä tukena. THL on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos. 

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!