Hyppää pääsisältöön

Sateenkaarinuorten oma nuorisotalo toimii verkossa

Laura Juntunen

Vapaa toimittaja,

sisällöntuottaja (freelance)

Kuvaus

Verkkonuorisotalo Loiste toimii Discord-sovelluksen välityksellä. Tammikuussa alkanut toiminta on tavoittanut jo lukuisia nuoria.
Kädessä oleva puhelin, jonka näytöllä kirjautumissivu Discordiin.

Sisältö

Seta ry:n verkkonuorisotalo Loiste avasi ovensa tammikuun lopussa 2022. 13–20-vuotiaille sateenkaarinuorille suunnattu nuorisotalo toimii yksinomaan verkossa, Discord-sovelluksen välityksellä. Samalla se on ensimmäisiä sateenkaarinuorille suunnattuja digitaalisen nuorisotyön hankkeita Suomessa. 

Nuoret ovat löytäneet uuden palvelun hyvin: maaliskuun alkupuolella serverillä oli jo noin 120 käyttäjää. Aktiivisesti toimintaan osallistuu yhden illan aikana keskimäärin 25–30 nuorta, ja useimmiten osallistujat vaihtelevat iltojen mukaan.   

”Viikon aikana toimintaamme osallistuu siis käytännössä reilut 50 nuorta. Olemme tyytyväisiä siihen, että olemme saaneet jo näin paljon nuoria mukaan, vaikka emme ole vielä mainostaneet toimintaamme oikeastaan lainkaan”, kertoo hankepäällikkö Sanna Immonen

Loiste on osa Seta ry:n Hyvinvointia ja toimintakykyä sateenkaarinuorille -hanketta. Immosen lisäksi hankkeessa työskentelee nuorisotyöntekijä Eevi Harju

”Meillä on myös kaksi yhteistyökumppania: Sinuiksi ry eli entinen Pirkanmaan Seta sekä Yeesi ry, joka keskittyy nuorten mielenterveyden edistämiseen”, Immonen kertoo. 

Jokainen tulee nähdyksi

Digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa nuoria, joita perinteinen nuorisotyö ei välttämättä tavoita.  

”Monille Loiste on ratkaisu siihen, ettei kehdata mennä oman kunnan nuorisotilan sateenkaari-iltaan sen takia, kun ajatellaan, että siinä jotenkin leimautuu. Verkkoympäristö ja Discord tarjoavat anonyymin tavan osallistua Setan toimintaan, saada vertaistukea ja ohjausta aikuisilta”, Immonen sanoo.  

Verkossa oleva nuorisotalo toimii pitkälti samoin kuin fyysinenkin. Kun nuori saapuu paikalle, häntä tervehditään ja häneltä kysellään kuulumisia. Sitten ryhdytään juttelemaan.

”Itse nuorisotyöntekijänä haluan nähdä sen niin, että kaikki se, mitä tapahtuu perinteisillä nuorisotiloilla, voi tapahtua myös meidän verkkonuorisotalolla. Jokainen nuori tulee nähdyksi ja me keskustelemme nuoren arkea koskevista asioista”, Immonen tiivistää. 

Käytännössä Loiste rakentuu vapaamuotoisista chateista eli alakanavista, joissa nuoret kirjoittelevat. Kanavat jakautuvat aiheiden mukaan. Loisteesta löytyy esimerkiksi ystäväkirja, taidekanava ja lemmikeille omistettu chat.  

”Paljon puhutaan esimerkiksi siitä, mitä päivän aikana on tapahtunut tai mikä tuottaa nuorille iloa ja hyvää mieltä. Raskaitakin aiheita nousee esille, mutta osallistujien toiveesta niille sovitaan sitten oma keskusteluaikansa. Näin nuoret voivat itse valita osallistuvatko he esimerkiksi kiusaamisteemaiseen keskusteluun, sillä toisille se voi olla hyvin kuormittavaa ja nostaa vanhoja traumoja pintaan”, Immonen kertoo. 

Nuorten on myös mahdollista varata aika yksilöohjaukseen Harjun kanssa. Yksilöohjauksessa nuoren tilanne ja tukiverkot kartoitetaan syvemmin, ja nuori voidaan tarvittaessa ohjata sopivien palveluiden piiriin. 

”Tätäkin mahdollisuutta nuoret ovat hyödyntäneet jo todella hyvin. Monelle riittää, että saa purettua tilanteensa turvalliselle aikuiselle, joka kuuntelee ja ymmärtää.” 

Valintoja kohderyhmän mukaan

Loisteesta haluttiin nuorille helposti saavutettava ja turvallinen ympäristö. Toimintaympäristöksi valikoitui Discord, koska se on anonyymi ja monille nuorille ennestään tuttu alusta. Discord on myös nuorisotyöntekijöiden näkökulmasta monipuolinen, sillä se mahdollistaa viestimisen sekä tekstillä, äänellä että videoyhteydellä. Pääsääntöisesti Loisteessa viestitään kuitenkin kirjoittamalla.

”Sateenkaarinuorille puheen tuottamisessa saattaa olla dysforiaa lisääviä piirteitä eli jos henkilön oma ääni ei esimerkiksi vastaa hänen omaa sukupuoli-identiteettiään, se voi aiheuttaa pahaa oloa. Siksi puhe ei välttämättä olekaan sateenkaarinuoren kanssa se toimivin viestintäkanava”, Immonen kertoo. 

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta Discord on ollut toimiva ratkaisu myös siksi, että se on käytettävissä sekä tietokoneella että puhelimitse.

”Se on todella hyvä myös niille nuorille, joilta ei löydy kotoa omaa läppäriä. Monet käyttävätkin Discordia mielellään kännykällä. Silloin nuori voi osallistua chattailuun esimerkiksi bussimatkan aikana tai kotoa täysin äänettömästi”, Immonen toteaa. 

Turvallisuuden tunnetta tuovat Turvallisemman tilan ohjeet ja yhteiset pelisäännöt, jotka jokaisen osallistujan on hyväksyttävä. 

”Turvallisuutta vaalitaan myös sillä, että verkkonuorisotalo on avoinna vain silloin, kun paikalla on aikuisia valvomassa keskustelua.”

Korvaamattomia kohtaamisia

Immosen kokemuksen mukaan suomalainen nuorisotyö on pääsääntöisesti sateenkaarisensitiivistä. Usein siitä kuitenkin puuttuu sateenkaarierityinen ote eli se, että jokaisen nuoren taustalla olevat erityisyydet ja haavoittuvuustekijät otettaisiin huomioon. 

Yksi Hyvinvointia ja toimintakykyä sateenkaarinuorille -hankkeen tavoitteista onkin tukea nuorisotyöntekijöitä tekemään tulevaisuudessa sateenkaarierityisempää nuorisotyötä.

”Helposti unohtuu, että yhdenvertaisuuden edistäminen ei ole yhtä kuin sama kaikille, vaan sitä, että jokaiselle annetaan omien tarpeidensa mukaan, ja jokaisen nuoren huomioimista yksilönä. Juuri tästä syystä me pidämme sateenkaarinuorten omaa verkkotaloa niin tärkeänä: Loisteessa tiedostamme koko ajan sen, että taustalla on nuoren sateenkaarevuus”, Immonen kertoo. 

Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että sateenkaarinuorten omalle digitaalisen nuorisotyön hankkeelle on ollut tarvetta. Nuoret ovat kertoneet kaipaavansa lisää juuri sateenkaarinuorille suunnattuja kohtaamispaikkoja ja turvallisia tiloja. 

Loisteen toiminta saa nuorilta jatkuvasti kiittävää palautetta. Monille nuorille Discordin välityksellä tapahtuva kohtaaminen aikuisen kanssa on jopa korvaamaton. 

”Todella monelle se on päivän kohokohta, että ohjaaja on paikan päällä serverillä ja kysyy, mitä sinulle kuuluu. Se on käynyt jo tässä kohtaa hyvin selväksi.”

Lisätietoja verkkonuorisotalo Loisteesta löydät Setan sivuilta

Teksti ja kuva: Laura Juntunen 

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!