Hyppää pääsisältöön

Euroopan neuvoston työryhmältä toimintamalleja tekoälylukutaidon syventämiseksi

Hanna-Leena Hildén

kesätyöharjoittelija,

Koordinaatti

Kuvaus

Euroopan neuvoston kokoama asiantuntijaryhmä kokoaa materiaaleja, menetelmiä ja toimintamalleja, joiden kautta viedään eteenpäin tietoa siitä, mitä tekoälyn käyttö nuorisotyössä voi olla.
Kuvassa Koordinaatin erityisasiantuntija Mika Pietilä.

Sisältö

Yli kahdenkymmenen hengen Artificial Intelligence literacy -asiantuntijaryhmä kokoontui kesäkuun alussa etänä tavoitteenaan parantaa tekoälyn käyttöön liittyvien mahdollisuuksien ja riskien ymmärtämistä lasten ja nuorten, sekä heidän parissa työskentelevien keskuudessa. Osallistujia oli ympäri Eurooppaa ja Suomesta tapahtuman edustajana oli Koordinaatin erityisasiantuntija Mika Pietilä. Pietilän työhön osana Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta liittyy mediakasvatusosaamisen ja informaatiolukutaidon osaamisen vahvistaminen, joka taas on vahvasti kytköksissä tekoälyn lukutaidon vahvistamisen kanssa.

Kyse ei ole vain teknologiasta

Tekoälystä puhuttaessa keskustelu pyörii usein teknologian ympärillä: miten tekoäly todella toimii ja mitä sen kanssa voidaan tehdä. Pietilä huomauttaa, että etenkin nuorisoalalla tulee pohtia ensisijaisesti sitä, keitä tekoälyyn liittyvä kehitysprosessi koskee, ja mitä lisäarvoa tekoälyllä toimiva palvelu voi heille tuoda. Isoin kysymys on se, millä tavalla nuoria voidaan tukea sekä vastata heidän palvelutarpeisiin.

Ensin pitäisi miettiä tarpeet, tavoitteet ja tarkoitus. Teknologia tulee avuksi vasta sitten, kun keskustellaan siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään, kommentoi asiantuntijaryhmän jäsen Mika Pietilä.

Ihmisoikeudet ovat Euroopan neuvoston kehitystyön ytimessä

Euroopan neuvoston työ pohjautuu pitkälti ihmisoikeuksien edistämiseen. Tekoälylukutaidon vahvistaminen pohjautuu myös tähän ajatukseen. Eräs kesäkuun etätapaamisessa kuultu luento käsitteli sitä, miten ihmisoikeudet toteutuvat palveluissa, joissa käytetään tekoälyä ja miten eri ikäiset ja eri taustoista tulevat ihmiset huomioidaan, kun näitä palveluita kehitetään. 

Mika Pietilä Koordinaatista kertoo, että on olemassa tekoälyyn pohjautuvia nuorille suunnattuja palveluita, joissa nuorille muun muassa välitetään tietoa tekoälyä hyödyntäen. On oleellista miettiä, että ovatko nuoret olleet yhdenvertaisesti mukana sellaisten palveluiden kehityksessä.

Koordinaatissa on kehitetty chatbottia, joka vastaa ihmissuhteisiin ja seurusteluun liittyviin kysymyksiin. Pian lähdetään testaamaan, että miten chatbotti pystyy vastaamaan nuorten kysymyksiin, ja mitä nuoret oikeastaan ajattelevat siitä, että vastaukset tulevatkin chatbotilta eikä suoraan ihmiseltä.

Kuka kantaa vastuun?

Eettiset näkökulmat nousivat asiantuntijaryhmän keskusteluissa useamman kerran esiin. Kyse on siitä, miten tekoäly pystyy rakentamaan vuoropuhelua ja varmistamaan, että se on todella ymmärtänyt nuoren kysymyksen. Miten varmistetaan se, että tällainen botti toimii oikein ja antaa oikeaa tietoa ja kuka on vastuussa siitä, jos kysymys ja valmiina olevat vastaukset eivät kohtaa ja tekoäly ohjaa nuorta väärin? 

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä samantyyppiset kysymykset toistuvat teemoittain – oli kyseessä sitten kesätöiden haku, omilleen muutto tai ihmissuhteet ja seurustelu. Useimmiten nuorille suunnatuissa chatpalveluissa on jonoa, jolloin kaikki nuoret eivät välttämättä pääse edes läpi keskustelemaan asiassaan. Tekoälyyn perustuva chatbotti pystyy vastaamaan peruskysymyksiin, jotka toistuvat – ja pystyy näin auttamaan. Parhaimmillaan tekoäly voi mahdollistaa avun ja neuvonnan rajattomalle määrälle nuoria.

Teknologian hyödyntäminen ei tarkoita sitä, että tekoälyllä korvataan ihmisiä. Ihmisiä tarvitaan edelleen. Tekoälyn taustalla on ihmistyö. Tiedonhaussa on aina riskinsä, mutta loppujen lopuksi ihminen, esimerkiksi nuori itse, päättää, miten hän hyödyntää saamansa tiedon.

Työskentely jatkuu syksyllä

Työryhmän panos täydentää Euroopan neuvoston tarjoamaa ihmisoikeuksiin liittyvää koulutusmateriaalia. Asiantuntijaryhmä kokoontuu uudelleen lokakuussa pohtimaan sitä, miten esille nousseet tekoälyn hyödyntämisen ehdotukset ja mallit lähdetään jalkauttamaan nuorisoalalle koko Euroopan laajuisesti. Työskentely jatkuu pienemmissä ryhmissä ennen syksyn tapaamista. Edelleen kerätään olemassa olevia aineistoja menetelmistä, toimenpiteistä ja koulutusmalleista, mitä voitaisiin hyödyntää nuorten, ja heidän kanssaan työskentelevien parissa.

Mielestäni on hienoa, että nuorisotyössä on aina lähdetty rohkeasti kokeilemaan uutta, ja nyt tätä viedään eteenpäin, jopa Euroopan neuvoston taholla. Tällainen asia, teknologian kehittyminen, katsoo tulevaisuuteen, joten on tärkeää, että sekä nuorten, että nuorten parissa työskentelevien ymmärrystä kasvatetaan siitä, mitä tekoäly voi tarjota, summaa Mika haastattelun päätteeksi.

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!