Skip to main content

Koordinaatti NUORI2023-tapahtumassa

Date

-

Location

Jyväskylän Paviljonki

Kuvaus

Koordinaatin tiimi on kohdattavissa huhtikuussa järjestettävillä kolmipäiväisillä NUORI2023-päivillä. Katso, missä olemme mukana!
Marko Pesonen, Riina Papinaho, Pirjo Kovalainen ja Merja-Maaria Oinas istuvat vierekkäin sohvalla. Jaana Fedotoff istuu lattialla edellä mainittujen edessä.

Body

Kasvatus- ja nuorisoalan suurtapahtuma NUORI2023 kokoaa yhteen 3000 alan toimijaa eri puolilta Suomea verkostoitumaan ja kehittämään omaa osaamistaan Jyväskylän Paviljonkiin. Koordinaatti on mukana päivillä sekä näyttelypisteillä että ohjelmaosuudessa. 

Koordinaattilaisia kohdattavissa näyttelypisteillä

Olemme tapahtumapäivien aikana kohdattavissa seuraavilla osaamiskeskusten näyttelypisteillä: 

  • Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus, nro 9 
  • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, nro 14 
  • Osallisuuden osaamiskeskus, nro 55

Koordinaatti mukana ohjelmaosuudessa

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff fasilitoi Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan ohjelmaosuuden “Kanuuna – Kunnallisen nuorisotyön kehittämistä yhdessä ja erikseen”. 

Aika:

torstai 20.4. klo 9.30–10.30 

Tila:

Elsi, Paviljonki

Ohjelmakuvaus: 

"Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen kuusi osatoteuttajaa tekevät kehittämistyötä yhdenvertaisen ja turvallisen kunnallisen nuorisotyön ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Osaamiskeskuksen toimijat ovat kehittäneet niin työkaluja ja menetelmiä kuin nuorisotyön muotoja. Lisäksi Kanuunassa on tutkittu, selvitetty, sanoitettu ja viestitty näistä teemoista. 

Nuori2023–osuudessamme tarjoamme tietoa muun muassa siitä, millaista työtä olemme tehneet kuluneina kolme kautena ja millainen merkitys tehdyillä toimenpiteillä on kunnalliseen nuorisotyöhön ja valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. 

Nostamme esiin tuottamiamme työn helmiä, jotka on arvioitu vastaamaan kuntien nuorisotyön ja –palvelujen tarpeeseen pitkällä tähtäimellä sekä erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joista osa on jo testattu ja täydessä käyttövalmiudessa. Olemme tuottaneet tietoa koko nuorisoalan tueksi sekä vahvistaneet nuorisoalan osaamista erilaisten verkostojen sekä hyvien käytäntöjen ja osaamisen vahvistamisen kautta. Kaikesta tästä on muodostunut Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus, jossa toimijat ovat pitkän linjan nuorisotyön kehittäjiä ja näkijöitä. Työtä on tehty yhdessä kuntien ja kentän toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Tule kuulemaan, kyselemään ja kertomaan omat ajatuksesi kunnallisen nuorisotyön kehittämiseksi! Tilaisuudessa myös yleisöllä on tilaa nostaa esiin ajatuksiaan tulevaisuuden nuorisotyöstä ja mikseipä myös uuden Vanupon painopisteistä! 

Tilaisuudessa Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen päätoteuttaja, Kanuuna-verkosto, kertoo vertaiskehittämisestä toimintatapana, Koordinaatti nostaa esiin kansainvälisen verkostoyhteistyön merkityksen kehittämisessä, MIELI Suomen Mielenterveys ry kertoo mielenterveyden edistämisen roolista nuorisotyössä ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ehkäisevän päihdetyön paikoista nuorisotyössä." 

NUORI2023-tapahtuman järjestää Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ja Kirkkohallitus.