Skip to main content

Keijun varjo -toiminta mukana edistämässä väkivallatonta yhteiskuntaa

Siru Jokimies

Ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, Keijun varjo -toiminta ,

Maria Akatemia ry 

Kuvaus

Maria Akatemian hallinnoima Keijun varjo -toiminta tarjoaa nuorille naisille tukea tunteiden, tunnesäätelyn ja väkivallan kysymysten kanssa.
Ulkona oleva nuori nainen, jolla on valkoinen t-paita yllä. Hänellä on kädet ylhäällä päänsä vierellä ja tuuli ottaa hänen hiuksiinsa. Hänellä on punaista huulipunaa ja rannekoru.

Body

Väkivalta koskettaa monia jossain vaiheessa elämää tavalla tai toisella. Väkivallasta puhuttaessa ensimmäisenä mieleen tulevat erilaiset fyysiset teot sekä henkinen väkivalta. Väkivalta on kuitenkin monenkirjavaa ja näyttäytyy toiminnassamme esimerkiksi mustasukkaisuutena, armottomana suhtautumisena itseä kohtaan, tavaroiden heittelynä tai mykkäkouluna. Jokainen tapaamamme nuori tulee oman elämäntarinansa ja kokemustensa kanssa työskentelyyn. Moni heistä tunnistaa samankaltaisia ajatuksia oman väkivaltaisen käytöksensä taustalta.

Nuorten tarinoissa toistuu terveen tunnesäätelymallin vaillinaisuus elämänsä varrelta. Liialliseen kiltteyteen kasvatetuille tytöille ei ole sallittu tunteiden näyttämistä tai omista rajoista kiinnipitämistä. Minuutta horjuttavat riittämättömyyden, arvottomuuden ja näkymättömyyden kokemukset aiheuttavat henkistä pahoinvointia. Arjen vuorovaikutuksessa kuulemattomuuden ja ohitetuksi tulemisen kokemukset voivat nostaa hallitsemattomia vihan ja aggression tunteita pintaan.  

Tabuja rikkomassa 

Keijun varjo -toiminta on tarkoitettu 15–28-vuotiaille nuorille naisille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden, tunnesäätelyn ja väkivallan kysymysten kanssa. Toiminta on käynnistetty vuonna 2016, kun havahduttiin siihen, että nuorten naisten hätä oman väkivallan suhteen jäi kuulematta ja tunnistamatta. Ilmiö on edelleen yhteiskunnallinen tabu, koska naiseuteen tai tyttöyteen ei liitetä avoimen aggressiivista tai väkivaltaista käytöstä. Aihe herättää väkivallan tekijöissä syviä häpeän ja syyllisyyden tunteita, jotka saattavat nostaa entisestään kynnystä hakeutua tuen piiriin. Näemme tärkeänä olla mukana rikkomassa sitä hiljaisuutta ja häpeää, joka aiheeseen liittyy, jotta kenenkään ei tarvitsisi jäädä yksin.  

Maksuton asiakaspolku  

Tarjoamme maksuttomia palveluita valtakunnallisesti. Toimintamme koostuu chat-, yksilö- ja ryhmätyöskentelystä. Keijun varjo -chat päivystää 3 kertaa viikossa ja mahdollistaa keskustelun anonyymisti kahden kesken päivystäjän kanssa. Chatin päivystäjät ovat erityisesti nuorten naisten väkivaltaan perehtyneitä asiantuntijoita, jotka kuuntelevat ja tukevat teemoissa, jotka ovat liian kipeitä puhuttavaksi vielä omalla nimellä.  

Tarjoamme luottamuksellisia tukikeskusteluita ammattilaisen kanssa ja mahdollisuuden vertaisryhmäprosessiin. Vertaisryhmässä opetellaan tunnistamaan ja ymmärtämään hankalia tunteita ja löytämään keinoja niiden säätelyyn. Lisäksi ryhmässä käsitellään itsehillintään sekä väkivaltaan liittyviä teemoja ja etsitään uudenlaisia toimintamalleja yhdessä muiden kanssa. Itseymmärryksen lisääntyessä omasta aggressiosta ja väkivaltaisesta käytöksestä tilanteetkin useimmiten helpottuvat.  

Muutos on mahdollista 

Me teemme Keijun varjo -toiminnassa toivon työtä ja tiedämme, että asiat voivat muuttua. Vaikka nuorten naisten käyttämä väkivalta on edelleen tabu ja voimakasta häpeää herättävä teema, voidaan siihen kuitenkin puuttua tehokkaasti. Keijun varjo -asiakaspolun läpikäyneistä tytöistä ja naisista 87 % kertoi pystyneensä ylläpitämään väkivallattomuutta paljon tai melko paljon. Tie kohti väkivallatonta yhteiskuntaa on mahdollista, kun tarjoamme tukea myös väkivallan tekijöille. 

 Keijun varjo -toiminnan logo. Oranssi sauva, jonka päässä tähti, jonka sisällä teksti "Väkivallaton minä.".