Hoppa till huvudinnehåll

Listing for keyword

Ungdomssektorns kompetenscentra ger perspektiv och konkreta metoder för att främja ungas delaktighet

Kuvaus

Delaktighet och utveckling av delaktighet har över lag blivit allt viktigare i samhällsdebatten och dess betydelse har noterats. Vad består ungas delaktighet av och hur kan den stödjas och främjas i miljöer som är meningsfulla för unga?

Koordinaatti Akademi - utbildningsbeskrivningar

Koordinaatti Akademins utbildningar är inriktade att stärka kompetensen inom ungdomsområdet, särskilt inom informations-, rådgivnings- och vägledningsarbete för unga, digitalisering och främjande av ungdomsdeltagande. Vi genomför olika utbildningar och erbjuder möjligheter till kontinuerlig kompetensförstärkning nom ungdomsarbete och de som studerar området.

Kompetensutveckling

En av Koordinaattis viktiga uppgifter är kompetensutveckling. Vi har expertis inom utbildning samt konsultation av olika tjänster och projekt i ungdoms informations- och rådgivningsarbete, samt om främja ungdomars deltagande och inklusion. Koordinaattis verksamhet avslutas den 31 mars 2024.

Utbildningssamarbete

Koordinaattis utbildningssamarbete är mångsidigt. Vi erbjuder möjligheter till praktik och samarbete för att göra avhandlingar. Dessutom håller vi olika föreläsningar och workshops för studenter inom ungdomsområdet. Vi är också ofta involverade som partner i utbildningsutvecklingsprojekt som leds av utbildningsinstitutioner.

Prenumerera på Förstärkning av expertis

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!