Hoppa till huvudinnehåll

Listing for keyword

Pilotanvändningen av den nya webbtjänsten E-panelen fortsätter

Kuvaus

Pilotanvändningen av den nya webbtjänsten E-panelen, som särskilt riktar sig till ungdomar, fortsätter som en del av reformen av justitieministeriets demokratitjänster. Samtidigt slopas tjänsten Ungasidéer.fi, tjänsten upphördes 15.08.2022.

En övergripande bild av demokrati- och människorättsfostrans praxis börjar ta form

Kuvaus

Koordinaatti är med i demokrati- och människorättsfostran-projektet som kommer att kartlägga och sprida medvetenhet om utbildning inom mänskliga rättigheter och demokrati i daghem, skolor och utbildningsinstitutioner.

Samlandet av demokrati- och människorättsfostrans goda praxis fortsätter!

Kuvaus

Det nuvarande läget för människorätts- och demokratifostran är ett projekt som kommer under året 2021 att kartlägga och sprida medvetenhet om demokrati- och människorättsfostran som utförs i daghem, skolor och andra utbildningsinstitutioner.

Det nuvarande läget för demokrati- och människorättsfostran-projektet samlar information om goda praxis

Kuvaus

Det nuvarande läget för människorätts- och demokratifostran är ett projekt som kommer under året 2021 att kartlägga och sprida medvetenhet om utbildning inom mänskliga rättigheter och demokrati.

Du är en demokratifostrare!

I handboken Du är en demokratifostrare! finns information om de ungas delaktighet och påverkan, redskap för att främja de ungas delaktighet, tips för att producera idéer och metoder för en mångsidig utveckling av påverkningsfärdigheter. Materialet är avsett för lärare, handledare och för alla som arbetar med unga.

Prenumerera på Demokratifostran

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!