Hoppa till huvudinnehåll

Osaamiskartta avuksi nuorten tieto- ja neuvontatyöhön

Laura Juntunen

Vapaa toimittaja,

sisällöntuottaja (freelance)

Kuvaus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartan avulla on mahdollista arvioida ja kehittää työntekijän ammatillista osaamista. Karttaa voidaan hyödyntää kaikissa nuorten tieto-, ohjaus- ja neuvontatyötä sisältävissä töissä.
Pirjo Kovalainen.

Brödtext

Koordinaatti on ollut mukana kehittämässä osaamiskarttaa nuorten tieto- ja neuvontatyön tarpeisiin. Osaamiskartta on työkalu, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää työntekijän ammatillista osaamista.  

”Toisin sanoen tällä voidaan paitsi arvioida osaamista myös määritellä taso, jolle osaamisen tulisi yltää”, kertoo kartan suunnittelutyötä Oulussa johtanut Pirjo Kovalainen.

Tällä hetkellä Kovalainen työskentelee Koordinaatissa suunnittelijana. Lähtökohtana kansallisen osaamiskartan kehittämiselle oli ajatus siitä, että kun palvelut ovat laadukkaita, nuoret saavat niistä tarvitsemansa avun, tuen ja tiedon. Ja koska laadukkaiden palveluiden takana ovat osaavat työntekijät, tavoitteena oli sanallistaa työntekijöiden osaamista, jotta sitä olisi helpompaa arvioida ja kehittää.  

”Lisäksi haluttiin tehdä nuorten tieto- ja neuvontatyötä näkyväksi. Silläkin on suuri merkitys”, Kovalainen toteaa. 

 

Ainutlaatuinen projekti 

Osaamiskartta ja sen käyttöoppaan 3. korjattu painos julkaistiin vuonna 2020. Kartan kehittäminen oli monivaiheinen prosessi, joka kesti noin 1,5 vuotta. Kansallisessa kehitystyössä oli mukana myös nuorten tieto- ja neuvontatyön verkosto, jolla on jäseniä ympäri Suomen.  

Kovalainen kertoo, että alan osaamisen sisältöä on pyritty sanallistamaan jonkin verran aikaisemminkin, mutta Koordinaatin julkaisema osaamiskartta on laaja-alaisuudessaan ainutlaatuinen. Myös kartan käyttöön luotu ohjekirja on ensimmäinen laatuaan. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskarttaa voidaan hyödyntää esimerkiksi nuorisopalveluissa, Ohjaamoissa ja monissa muissa nuorten pariin sijoittuvissa työtehtävissä. 

”Näkisin, että osaamiskartta voi olla hyödyllinen kaikille, jotka tekevät nuorten tieto-, ohjaus- ja neuvontatyötä”, Kovalainen tiivistää. 

Osaamiskartan toivotaan herättävän työyhteisöissä ja -verkostoissa työn laatuun liittyvää keskustelua, ja että sen kautta olisi helpompi huomata, millaisia laatutekijöitä omaan työhön liittyy ja mistä riittävän hyvä palvelu nuorille muodostuu. 

”Osaamiskartassa on tärkeää myös se, että se toimii osana laatujärjestelmää”, Kovalainen lisää.  

 

Tukea itsearviointiin ja rekrytointiin 

Kovalainen arvioi, että suurin hyöty osaamiskartasta saadaan, kun sitä käytetään osaamisen eri vaiheissa. 

”Jos kuvitellaan vaikka, että on aloittanut ohjaus- ja neuvontatehtävässä, niin alkuun kartoittaa tämän työkalun avulla omaa osaamistaan, ja kun käy esimerkiksi koulutuksissa, niin tekee sitten itsearvioinnin uudelleen. Kuukausien kuluessa voi nähdä kehityksen omassa työssään”, hän selittää.   

Osaamiskarttaa voidaan käyttää työtehtävän edellyttämän osaamisen määrittelyyn. Itsearvioinnin kautta työntekijä näkee, mitkä työn osa-alueet ovat jo hyvin hallinnassa, ja missä on mahdollisesti vielä kehitettävää.  

Lisäksi osaamiskartasta voivat hyötyä rekrytointeja tekevät tahot. Kartan avulla voidaan määritellä avoinna olevan työpaikan kannalta olennaiset osaamisosat ja sanoittaa tehtävässä tarvittavaa osaamista rekrytointitilanteissa. 

”Näin voidaan yhdessä rekrytoitavan kanssa arvioida sitä, onko kyseessä sellainen työtehtävä, johon rekrytoitavan osaaminen sopii.” 

Kovalainen kertoo, että nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartan käyttöoppaassa on lisää hyviä vinkkejä siihen, miten osaamiskarttaa voidaan hyödyntää. Omiakin oivalluksia kannattaa rohkeasti toteuttaa. 

”Osaamiskartalla voi olla hyvin monenlaisia käyttötapoja, joita ei kaikkia ehkä ole vielä keksittykään!” 

 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta on luettavissa Koordinaatin verkkosivuilla

Osallistu osaamiskartan käyttökoulutukseen 20.5.2021 klo 9.30-11.00.

Teksti ja kuva: Laura Juntunen 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!