Hoppa till huvudinnehåll

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen muodostavat vuosina 2020-2023 Helsingin kaupungin hallinnoima Verke ja Oulun kaupungin hallinnoima Koordinaatti. Verke toimii digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen hallinnoivana tahona ja vastaa osaamiskeskuksen toiminnasta opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle on määritelty valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa neljä tavoitetta, ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen on jaettu Verken ja Koordinaatin kesken seuraavasti koko nelivuotiskauden ajan:

1) Digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen vahvistaminen nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa (Verke)
2) Tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämisen vahvistaminen (Verke)
3) Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja tietoisuuden vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä (Verke ja Koordinaatti)
4) Hallinnonalojen välisen koordinaation tukeminen nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi (Koordinaatti)

Lisätietoja Koordinaatin tehtävistä ja toiminnasta osana Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta antaa erityisasiantuntija Mika Pietilä, mika.pietila@ouka.fi tai p. 044 703 8216.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.
Vi tillhandahåller också information om aktuella frågor inom ungdomsinformation och rådgivning.

Till nyhetsbrev!