Hoppa till huvudinnehåll

YIntro - ensiaskeleet nuorten tieto- ja neuvontatyöhön -verkkokoulutus

Datum

-

Plats

Verkkokoulutus

Kuvaus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutus YIntro antaa hyvän perustan nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Koulutus auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristön moninaisuutta ja tunnistamaan nuorten tiedontarpeet. Koulutus järjestään kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena. Koulutus on maksuton.
Anmälningar

Brödtext

Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutus YIntro antaa hyvän perustan nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Koulutus auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristön moninaisuutta, tunnistamaan nuorten tiedontarpeet ja ymmärtämään sekä soveltamaan tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita käytännössä.

Koulutus järjestetään 12.10.-22.11.2020 välisenä aikana verkkokoulutuksena. Verkkokoulutus toteutetaan kolmena verkkoluentona (12.10.2020, 26.10.2020 ja 9.11.2020 klo 13.00) sekä oppimistehtävinä verkko-oppimisympäristössä. Verkko-oppimistehtävät ovat yksilö- ja ryhmätehtäviä. Verkkokoulutukseen on hyvä varata aikaa noin 5-6 tuntia viikossa. Verkkoluennot tallennetaan osallistujille myöhempää katsomista varten. Verkko-oppimistehtäville koulutuksissa on määritelty suositusaika minkä sisällä ne on hyvä tehdä. Ryhmätehtävissä ryhmän odotetaan etevän yhteisesti ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Koulutus on suunnattu nuorten parissa työskenteleville, joiden työtehtäviin ainakin osittain kuuluu nuorille tiedon jakaminen sekä nuorten neuvonta ja ohjaus. Kouluttajina toimivat Koordinaatista kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff ja erityisasiantuntija Mika Pietilä.

Verkkokoulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 8.10.2020. Verkkokoulutus toteutetaan, kun sille on vähintään kahdeksan (8) osallistujaa. Verkkokoulutukseen otetaan mukaan enintään 24 osallistujaa.

Koulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Nuorten tieto- ja neuvontatyön taustaa ja periaatteita
  • Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut käytännössä
  • Nuorten parissa työskentely nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa
  • Jatkuva ammatillinen kehittyminen nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa

Verkkokoulutuksen rakenne ja aikataulu:

Suluissa ilmoitettu tuntimäärä tarkoittaa kyseiselle tehtävälle tai kokonaisuudelle arvioitua aikaa, joka käytetään oppimiseen. 

1. NUORTEN TIETO- JA ENUVONTATYÖN TAUSTAT JA PERIAATTEET 12.-18.10.2020 (5h)
1.1 Verkkoluento (maanantai 12.10.2020 klo 13.00)
- Verkko-oppimisalusta ja kurssin sisällöt (1h)
- Nuorten tieto- ja neuvontatyön avainkäsitteet ja periaatteet (1h)
Aloitusluento tallennetaan ja se on katsottavissa verkkokoulutusalustalla 14 vrk.
1.2 Oma henkilökohtainen esittely ja oman toimintaympäristön esittely (1h)
1.3 Nuorten tieto- ja neuvontatyön historiaa ja nykytila (1h)
1.4 Nuorten tieto- ja neuvontatyön avainkäsitteet ja periaatteet (1h)

2. NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ 19.-25.10.2020 (4h)
2.5 Nuorten tiedontarpeet (2h)
2.6 Laadukkaan tiedon arviointi (2h)

3. TYÖSKENTELY NUORTEN PARISSA NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUSSA 26.10.-1.11.2020 (6h)
3.7 Verkkoluento 26.10.2020 klo 13:00-15:00 (2h)
Verkkoluento tallennetaan ja se on katsottavissa verkkokoulutusalustalla 14 vrk.
3.8 Nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintamuodot, -ympäristöt ja -kanavat (2h)
3.9 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden esteettömyys ja saavutettavuus (2h)

4. OSAAMINEN, ASENTEET JA ARVOT 2.-8.11.2020 (3h)
4.10 Osaamisen arviointi (2h)
4.11 Eettisiä pohdintoja eurooppalaisten periaatteiden pohjalta (1h)

5. PALVELUDEN SEURANTA JA ARVIOINTI 9.-15.11.2020 (6h)
5.12 Laatutyökalut-verkkoluento 9.11.2020 klo 13:00-15:00 (2h)
Verkkoluento tallennetaan ja se on katsottavissa verkkokoulutusalustalla 14 vrk.
5.13 Palveluiden itsearviointi (2h)
5.14 Palveluiden arviointi ja mittaaminen (2 h)

6. JATKUVA KEHITTYMINEN NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖSSÄ 16.-22.11.2020 (2h)
6.15 Henkilökohtainen suunnitelma (2h)

7.  VERKKOKOULUTUKSEN ARVIOINTI, TODISTUS JA OSAAMISMERKKI 16.-22.11.2020 (2h)
7.16 Arviointi- ja palautekeskustelu (1,5h)
7.17 Nimetön palaute (0,5h)
7.18 Todistuksen tilaaminen ja osaamismerkin anominen

YHTEENSÄ: 28 H

Anmälningar

Kontakta

Mika Pietilä, erityisasiantuntija
p. 044 703 8216
sposti: mika.pietila@ouka.fi

Jaa artikkeli

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!