Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt samarbete

Koordinaatti samarbetar även internationellt och deltar i olika samarbetsprojekt och utbildningsprojekt samt deltar i expertutbyten. 

ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency 

Koordinaatti är medlem i takorganisationen europeiska ungdomsinformations- och rådgivningsbyrån ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency). ERYICA grundades år 1986. ERYICAs uppgift är att stärka strukturerna för ungdomsinformations- och rådgivningstjänster och främja europeiskt samarbete. ERYICA utvecklar och organiserar olika utbildningshelheter för att stöda experterna i deras arbete. Allt arbete baserar sig på de ungas behov på information samt på de europeiska principerna för ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna. 

www.eryica.org 

USE-IT Europe-nätverket 

Utvecklingscentret Koordinaatti för ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet gick med i nätverket USE-IT Europe hösten 2012. Koordinaatti representerar de finländska ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna i nätverket. USE-IT-nätverkets aktörer erbjuder reseinformation riktat till och planerat för ungdomar i form av broschyrer, kartor och webbtjänster. USE-IT-produkterna planeras och skapas alltid av lokala ungdomar. Produkterna är ickekommersiella, kostnadsfria och aktuella. 

Medlemskapet i nätverket USE-IT Europe gör det möjligt för Koordinaatti-centret att publicera USE-IT-produkter i Finland. Den första USE-IT-kartan publicerades i Helsingfors sensommaren 2012. En grupp ungdomar ansvarde för publicerandet av kartan och de fick stöd för detta från ungdomsaktionsprogrammet Youth in Action. 

USE-IT Europe: www.use-it.travel 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!