Hoppa till huvudinnehåll

Tips på virtuella möten i ungdomsarbetet

Kuvaus

Koordinaatti har sammanställt tips för ungdomsarbetare för att stödja onlinemöten.
Nuori silmälasipäinen nainen tietokoneen äärellä. Edustalla sermejä.

Brödtext

Det som är utmärkande för ungdomsarbetet är att det lever i tiden. Ungdomsarbetet är flexibelt och kan flytta sig till nya verksamhetsmiljöer. Under dessa speciella omständigheter har många av ungdomsarbetets funktioner redan flyttats till de existerande digitala miljöerna. Många ungdomsarbetsorganisationer har till och med skapat nya onlinemiljöer för att ge ungdomar en trygg plats att mötas, även i dessa exceptionella tider. 

Koordinaatti har sammanställt tips för ungdomsarbetare för att stödja onlinemöten. Tanken med tipsen är att stödja speciellt de ungdomsarbetare som är nya i onlinemöten. Även om miljön förändras så bör respekten för de unga, sakligheten och lugnet finnas kvar. Även när man möter unga online, måste det finnas ett genuint intresse för unga och deras situation. Onlinemöten kan ske i realtid eller med fördröjning.

Möte, rådgivning och vägledning i realtid 

Onlinemöten i realtid kan till exempel ske genom olika diskussionskanaler i sociala medier, snabbmeddelanden och chattjänster.

Dessa tips hjälper dig att komma igång när du möter ungdomar, till exempel i chatten

1.    Chatten följer samma principer som ett personligt möte med ungdomar: Möt den unga på ett sakligt, respektfullt och lugnt sätt. Bry dig om den unga och var intresserad av honom/henne. 

2.    Att dela upp processen i olika faser hjälper att strukturera diskussionen: 

 • Orientering 
 • Att utreda och strukturera situationen eller problemet 
 • Att ställa upp mål 
 • Handlingsplan 
 • Avslutning och sammandrag

3.    I chatten betonas betydelsen av formuleringarna och de valda orden, så var uppmärksam på hur du formulerar dina meddelanden. Använd tydligt och förståeligt språk. Föredra öppna och direkta frågor. Observera riskerna och möjligheterna med smileys och emojis. 

4.    Inled diskussionen med en välkomnande hälsning. Berätta för den unga redan i början hur länge ni har tid att prata. Vid behov förklara om konfidentialiteten i chatten för att uppmuntra den unga till diskussion.

5.    Ta reda på om den unga vill chatta eller behöver information eller hjälp. Din uppgift är att hjälpa att fokusera diskussionen på temat, ett steg i taget. Om den unga har ett problem som hen letar efter en lösning på, kan du fråga vad hen gjort hittills för att lösa problemet. Gör inte antaganden utan fråga direkt om något är oklart. 

6.    Fördöm inte utan lyssna, stödja och hjälp den unga att skapa en tydligare bild av situationen. Ta den unga på allvar, underskatta inte vad hen säger eller har upplevt. Ge utrymme för den ungas känslor.

7.    Försök tydliggöra och konkretisera den ungas tankar och önskemål. Den unga är den bästa experten i sitt liv. Bestäm inte på den ungas vägnar hur hen ska gå tillväga. Lyft fram olika alternativ. Om nödvändigt, hänvisa vidare och länka till olika webbplatser. Ge bara sådan information som du vet är korrekt och tidsenlig. 

8.    Du kan gå igenom det viktigaste innehållet som kommit fram under diskussionen och rikta blickarna mot framtiden. Vid behov kan ni tillsammans jobba fram en tydlig handlingsplan för den unga. Säkerställ att den unga vet vilka de nästa stegen i processen är. 

9.    Avslutningsvis är det bra att säga något positivt och tacka den unga för att hen delar med sig av sina erfarenheter.  Du kan också fråga den unga direkt respons eller till exempel hurdan känsla hen fick av samtalet.

För mer information om vägledning och rådgivning online, se Koordinaattis guide som bygger på avhandlingen Counseling youth online – Guidelines for workers från Savonia yrkeshögskola (Digital Health) och empiriska forskningsresultat. 

Guide för vägledning och rådgivning online (på finska).
 

Möte, rådgivning och vägledning som inte sker i realtid  

Möten, rådgivning och vägledning som inte sker i realtid handlar om till exempel e-post eller frågor & svar-tjänsten.  

Dessa tips hjälper dig vidare när du svarar på den ungas frågor som skickats via nätet

1.    Läs meddelandet noga. Fäst speciell uppmärksamhet vid alla frågor. Fundera på vad den unga är ute efter med sin kontakt – vad behöver hen? 

2.    Fundera på vad är syftet med ditt svar:

 • att ge pålitlig och tidsenlig information
 • att uppmuntra och peppa 
 • att trösta och inge hopp
 • att ta ställning till frågan ur ett juridiskt perspektiv
 • att presentera olika synvinklar 
 • någonting annat, vad?  

3.    I början av ditt svar kan du kort sammanfatta den ungas meddelande och det som du tänker svara på. Din information ska vara inhämtad från tillförlitliga källor och vara tidsenlig. Lita på din egen professionalism. Vid behov kan du använda ett multiprofessionellt lokalt nätverk, kollegor eller externa experter. Inkludera i svaret vem som skrivit det.

4.    Försök inte lösa problem för den unga. Presentera relevanta alternativ eller perspektiv på ett sådant sätt så att den unga blir mer medveten om problemet och kan utnyttja svaret för att fatta beslut om sitt eget liv. Vid behov kan du hänvisa den unga till andra tjänster och länka till webbplatser där man kan få mer information.

5.    Var tydlig och förståelig i din kommunikation. Använd korta och lättförståeliga meningsstrukturer. Undvika onödiga utfyllnadsord. Ett flytande, logiskt och grammatiskt korrekt svar ger ett pålitligt intryck av dig och din tjänst. Svaret måste ändå vara tilltalande och det får inte fördöma den unga. Ta hänsyn till den ungas ålder. Tonen i svaret bör vara positivt.

Du kan lära dig mer om online-kommunikation med hjälp av Koordinaattis och informations- och rådgivningstjänsternas "Rumstavla för webbsvarande". 

Rumstavla för webbsvarande finns här.

Lästips som stöd för ungdomsarbete på nätet (på finska)

Verkko-ohjauksen ja -neuvonnan opas työntekijöille (2018). Simona Vitalini yhteistyössä Koordinaatin kanssa. Opas on tarkoitettu tueksi työntekijöille, jotka ohjaavat nuoria erilaisissa chat-palveluissa.

Verkkovastaamisen huoneentaulu (2013). Verkkovastaajien työryhmä, Koordinaatti. Huoneentaulua voi hyödyntää erityisesti viiveellä tapahtuvan kohtaamisen tukena nuorisotyössä. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet (2018). ERYICA. Periaatteet toimivat suosituksena nuorten tieto- ja neuvontatyölle. 

Kohtaamisen periaatteet chat-työssä (2019). Pelastakaa Lapset ry. Oppaassa on koottuna keskeisimmät periaatteet, jotka ohjaavat chat-muotoisesti tehtävää ohjaustyötä ja yhteydenottajien kohtaamista Pelastakaa Lapsilla. Opas on sovellettavissa kaikkeen kohtaavaan työhön. 

Jaa artikkeli

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!