Hoppa till huvudinnehåll

Sexualrådgivning som en del av ungdomsinformationen – åsikter och insikter från ungdomsportalen Decibel

Tessi Backas

Hälsovårdare och sexualrådgivare,

Decibel.fi

Kuvaus

Tessi Backas har jobbat som hälsovårdare och sexualrådgivare på ungdomsportalen Decibel sedan år 2014. I följande artikel berättar hon om skillnaden mellan att som hälsovårdare möta ungdomar ansikte mot ansikte i skolvärlden – och att bemöta deras frågor på nätet via frågetjänsten Våga-Fråga.
Decibel anställda

Brödtext

Ungdomarna är samma – frågorna lite olika

Så länge jag jobbade som hälsovårdare vid olika skolor arbetade jag med ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15år och uppåt, d.v.s. ungefär samma åldersgrupp som ställer merparten av frågorna på Decibels frågetjänst Våga-fråga. Ungdomar har sannolikt i alla tider haft ungefär samma frågor då det gäller pubertetsutveckling och sex men exakt vilka frågor som ställs varierar mycket beroende på om de sitter mitt emot hälsovårdaren/sexualrådgivaren eller om de har möjligheten att ställa frågorna helt anonymt via en frågetjänst.

Det jag generellt kan konstatera efter de år jag jobbat med att besvara frågor via Våga fråga är dels att ungdomarnas kunskap i grundläggande fakta om pubertetsutveckling, menstruationscykeln, prevention och graviditet är mer bristfällig än jag själv antog då jag jobbade face to face med ungdomarna. Jag tolkade då avsaknaden på frågor kring dessa ämnen som att ungdomarna redan visste svaren och med facit på hand så var den tolkningen helt fel. Ungdomarnas tystnad berodde snarare på att de inte vågade ställa frågorna face to face eftersom de upplever att det är genant att visa sig okunniga i frågor som rör deras egen fysiska hälsa eller deras sexualitet.

”Är jag normal?”

Både då det gäller pubertetsutveckling, vikt, bröststorlek, penisstorlek, hudbristningar och flytningar så är den bakomliggande frågan ofta en och samma – är det jag upplever normalt? Generellt kan man också konstatera att det mesta faktiskt är det. Puberteten är en förvirrande tid – och ungdomarna behöver påminnas om att man under denna tid inte alltid kan eller skall jämföra sig med sina jämnåriga. 

Själva informationen om pubertetsutvecklingen har de oftast hört redan i lågstadiet men det framgår ganska tydligt att för de ungdomar som det inte var aktuellt för tillfället så gick denna information helt förbi och därför tål den att upprepas.

Idag, kanske mer än någonsin tidigare, möts ungdomarna också dagligen av både information och desinformation som gör att det många gånger är svårare för dem att veta vad som faktiskt är sant.

Ungdomarna vänder sig till Decibel med sina frågor både då det gäller specifika sakfrågor, men även då de har ett behov av att berätta om saker som har hänt och få höra en vuxen människas syn på upplevelser eller problem. Utöver de specifika svaren på sakfrågor så handlar svaren därför väldigt långt om att bekräfta personen som ställt frågan; du är normal – du är sedd– du är värdefull och du har rätt till din upplevelse.

Alla frågor förtjänar ett svar

En del av syftet med ungdomsinformation är att ungdomarna skall ha ett ställe där de kan ställa sina frågor och få sakliga svar.

Frågorna måste tas på allvar trots att man som vuxen kan ha uppfattningen om att problemet kommer att lösa sig av sig själv med tiden, och att problemen ofta är någonting som hör till själva utvecklingen.

För den unga personen vars första förhållande har tagit slut eller som oroar sig över sin fysiska utveckling så är det problemet verkligt och konkret just den sekunden, och därför måste frågorna bemötas med största respekt. 

Det alla människor som jobbar med ungdomar borde komma ihåg är att ungdomarnas frågor, eller det faktum att de ställer frågorna till just dig är ett förtroendeuppdrag.  Därför är det av yttersta vikt att du vågar finnas där för dina ungdomar och besvara deras frågor, oavsett i vilket sammanhang du möter dem.

Ungdomsportalen Decibel är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomsportal. Decibel är en ordinarie verksamhet i sina 11 medlemskommuner. Utöver servicen på portalen erbjuder även Decibel temapaket kring aktuella ämnen till högstadierna i sina medlemskommuner. I nuläget har Decibels experter besvarat ca 22.300 frågor, som samtliga finns att läsa på Decibels hemsida.

Jaa artikkeli

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!