Hoppa till huvudinnehåll

Involvera din ungdomsgrupp i att påverka den framtida ungdomspolitiken i Finland!

Kuvaus

Finlands regering kommer att utarbeta en plan som definierar de viktigaste målen och åtgärderna vad gäller ungdomar under de kommande åren. Planen kallas till regeringens ungdomspolitiska program (förkortas VANUPO). Ministeriet vill involvera ungdomar i utarbetandet och bedömning av planen.
två ungdomar sitter vid ett bord och tittar ut

Brödtext

På begäran av undervisnings- och kulturministeriet frågar vi dig, vad du anser vara viktigt. Vad ska nästa Finlands regering göra för de unga? Enkäten består av bakgrundsfrågor och tre (3) innehållsfrågor. Läs frågorna noggrant!

Dina svar kommer att användas för att förbereda planen på ministeriet, så dina svar spelar verkligen roll! Svarstiden är fram till 14.10.2022. Att svara på enkäten tar 5-10 minuter. På basen av enkätsvaren ordnas workshoppar för unga under hösten 2022, då ämnen som är viktiga för unga kommer att diskuteras mer ingående.

LÄNK TILL ENKÄTEN: https://link.webropol.com/s/nuortenkuuleminenvanupo2022

Mer information om hörandet hittar du här

Enkäten genomförs av Kompetenscentret för delaktighet och Nuorten Akatemia. Om du har frågor kan du kontakta:

Antti Ollikainen
projektkoordinator
+358 50 3384485

antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi
Nuorten Akatemia / Kompetenscentret för delaktighet

Marja Pulkkinen
överinspektör
+358 2953 30113

marja.n.pulkkinen@gov.fi
Undervisnings- och kulturministeriet

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!