Hoppa till huvudinnehåll

De ukrainska fördrivna unga människorna: Att identifiera informationsbehov och förväntningar - En utredningsrapport

Kuvaus

Enligt FN:s flyktingorgan, UNHCR, hade nästan 7,53 miljoner flyktingar från Ukraina registrerats över Europa före utgången av oktober 2022. Bland dem finns många utsatta och sårbara grupper med särskilda skyddsbehov, såsom kvinnor, barn, ensamkommande minderåriga och unga personer. Denna situation kräver samordnade intersektoriella och transnationella åtgärder för att stödja flyktingarnas tillgång till rättigheter och integration i deras mottagande samhällen.  
Tummatukkainen nuori ulkona selkä seinää vasten katse eteenpäin pää hieman kallellaan.

Brödtext

Under perioden från 20 april till 31 juli 2022, utredde Europeiska samarbetsorganisationen för ungdomsinformation och ungdomsrådgivning, ERYICA, samt Ukrainska Centrum i Barcelona, Spanien (projekt av ukrainarnas förening “Djerelo”) 358 ukrainska unga människor mellan 13–35 år. Utredningsmetoden kombinerade både ansikte mot ansikte- och webbenkäter.  Över 70 % av de tillfrågade var kvinnor och 70 % var mellan 15–25 år. De insamlade uppgifterna analyserades av sakkunniga från det ukrainska samhället. Slutsatserna har dragits och rekommendationerna presenterats i samarbete med ERYICA. 

Utredningsresultaten presenterades i september 2022 vid ett evenemang som arrangerats i Sibenik, Kroatien, inom ramen för ERYICA YinfoPeers projektets internetkafé. Evenemanget ägde rum inom ramen för Europarådets partnerskapsavtal. 

Vi hoppas att de insikter som fåtts och de slutsatser som dragits i denna utredning kommer att hjälpa producenter av ungdomsinformation samt andra intressenter att gripa tag i att kunna anpassa sina tjänster till behoven hos unga flyktingar över Europa och hur detta kan genomföras. Vårt mest uppriktiga mål är att stötta deras övergång från ungdom till vuxenliv mer effektivt samt att stötta deras engagemang och integration i de mottagande samhällena. Den här utredningen är bara den första milstolpen med tanke på en rad ytterligare åtgärder som vi tror att måste vidtas för att kunna säkerställa ett framgångsrikt svar gällande ungdomsinformation och behov hos unga flyktingar, inte bara från Ukraina men också från andra geografiska områden.  

Länk till forskningsrapporten.

Denna utredning är produkten av partnerskapsavtalet mellan Europarådet och Europeiska samarbetsorganisationen för ungdomsinformation och ungdomsrådgivning, Eryica. Partnerskapet syftar till att främja och utveckla europeiskt samarbete inom området för ungdomsinformation och ungdomsrådgivning.  De åsikter som uttrycks i denna publikation speglar inte nödvändigtvis Europarådets åsikter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!