Hyppää pääsisältöön

Listaus avainsanalle

Tunnista ja ennaltaehkäise seksuaalista houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa nuorisotyössä

Kuvaus

Lue "Kysy, kohtaa ja kuuntele" -oppaan artikkelista, miten seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyn voi ottaa suunnitelmalliseksi osaksi nuorisotyötä. Katso myös video aiheesta.

Nuorta vahvistavat turvataidot

Kuvaus

Lue Kysy, kohtaa ja kuuntele -oppaan artikkelit, jotka kertovat, miten nuorisotyöntekijä voi tukea nuoren itsetunnon, identiteetin ja itsearvostuksen kehittymistä sekä edistää hänen tunne- ja turvataitojaan.

Grooming – muuttuva ilmiö

Kuvaus

Lue "Kysy, kohtaa ja kuuntele" -oppaan artikkelit, joissa asiantuntijat kertovat lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan seksuaaliseen houkutteluun (grooming) liittyvästä tutkimuksesta, valaisevat ilmiön muuttuvaa luonnetta ja esittelevät aihetta koskevaa lainsäädäntöä. Katso seksuaalista houkuttelua...

Ota palkkasi haltuun -opas

Ota palkkasi haltuun -opas opastaa kuinka saa oman palkkansa haltuun ja talouden hallintaan.

Puhu rahasta -tehtäväkirja

Puhu rahasta -tehtäväkirja on apuväline, kun haluaa pohtia omaa rahankäyttöäsi.

Puhu rahasta -opas

Puhu rahasta -opas on tarkoitettu nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille tueksi ja käsikirjaksi talous- ja velka-asioiden ensiapuun.

Hyvä Mä! -opas

Hyvä Mä! -oppaan tavoitteena on tavoitteena on nuoren minäkuvan tukeminen yksilötyössä. Opas on tarkoitettu jokaiselle joka työn, koulun tai esimerkiksi vapaaehtoistyön puitteissa toimii nuorten parissa ja haluaa olla osana tukemassa nuorta ja hänen turvallista kehittymistään aikuiseksi.

Hyvä Mä! -opas sisältää tietoa nuoren minäkuvasta

Kuvaus

Satakunnan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Susanna Lahtila ja Laura Hakanen ovat opinnäytetyönään luoneet nuorisotyön kentällä työskenteleville henkilöille Hyvä Mä -oppaan. Hyvä Mä! -opas sisältää tietoa nuoren minäkuvasta sekä uuden työmenetelmän, jolla tukea nuoren minäkuvan tervettä...

Osaamiskartta avuksi nuorten tieto- ja neuvontatyöhön

Kuvaus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartan avulla on mahdollista arvioida ja kehittää työntekijän ammatillista osaamista. Karttaa voidaan hyödyntää kaikissa nuorten tieto-, ohjaus- ja neuvontatyötä sisältävissä töissä.

Tilaa Kysy, kohtaa ja kuuntele -opas ja esittely

Kuvaus

Opas tarjoaa nuorisoalan ammattilaisille ja alaa opiskeleville perustiedot nuorten kohtaamasta seksuaalisesta houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta sekä ennaltaehkäisyn näkökulmasta tärkeistä taidoista, joita voidaan vahvistaa osana nuorisotyötä ja -toimintaa. Opas on julkaistu suomeksi ja...

Tilaa aihepiirin Opas RSS-syöte

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!