Hyppää pääsisältöön

Nuorisotyössä kaivataan tietoa ja rohkeutta keskustella groomingista

Kuvaus

"Mielestäni yksi tärkeimmistä asioista on vahvistaa lasten ja nuorten kanssa toimivien aikuisten resursseja toimia lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Jos aikuinen ei pysty puhumaan edes seksuaalisuudesta yleistasolla, miten pystyä ottamaan puheeksi yksi salatuimmista ja kavahdetuimmista asioista? Rohkeutta nuoria kohtaaviin aikuisiin!" kommentoi vastaaja Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeen kyselyssä.
Kuvassa Merja-Maaria Oinas ja Mika Pietilä.

Sisältö

Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä –hankkeessa selvitettiin nuorisotyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamistarpeita sekä toiveita menetelmistä ja koulutussisällöistä. Kyselyyn vastasi 456 henkilöä, jotka työskentelevät niin kunnissa, seurakunnissa kuin järjestöissä. Vastanneista 60 % (269 vastaajaa) on työssään kohdannut lapsen tai nuoren, joka on joutunut seksuaalisen houkuttelun tai väkivallan kohteeksi.

"Nuorisotyössä lapsia ja nuoria kohdataan erilaisissa toimintaympäristöissä. Nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoiset ovat usein niitä aikuisia, joille kerrotaan ikävistä ja mieltä painavista asioista sekä kokemuksista. Siksi on erittäin tärkeää vahvistaa osaamista groomigin tunnistamisessa nuorisotyössä. Tarjoamme nuorisotyön käyttöön menetelmiä, jotka auttavat keskustelemaan aiheesta nuorten kanssa" toteaa projektipäällikkö Mika Pietilä. Kyselyssä selvisi, että nuorisotyössä tarvitaan edelleen tietoa groomingista ja miten ottaa aihe puheeksi ja keskusteluun lasten ja nuorten kanssa, sekä riskissä olevien lasten ja nuorten tunnistaminen.

 

Merja-Maaria Oinas ja Mika Pietilä luotsaavat hanketta

Merja-Maaria Oinas aloitti hankkeen projektisuunnittelijana elokuun alussa. Merja-Maaria on työskennellyt aiemmin Koordinaatissa ensisijaisesti nuorten verkkovaikuttamiseen ja osallisuuden edistämiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri ja työskennellyt myös mediakasvatuksen parissa. Hän aloitti kouluttamisen nuorten mediamaailmasta ja turvallisesta netinkäytöstä vuonna 2006, jolloin teema oli melko uusi.

"Digitaaliset palvelut ja niissä toimiminen tulisi olla osa arkipäivän keskusteluja kaikille lasten ja nuorten kanssa aikaa viettäville. Osoita kysymällä, että olet kiinnostunut, mitä nuorelle kuuluu. Ota puheeksi myös vaikeita asioita, sillä se osoittaa, että olet tarpeen vaatiessa apuna ja tukena niiden käsittelyssä" korostaa Oinas. Groomingia tapahtuu niin digitaalisissa verkkoympäristöissä kuin kasvokkain, mikä tulee huomioida kun keskustelee omien rajojen asettamisesta ja turvataidoista lasten ja nuorten kanssa.

Mika Pietilä aloitti projektipäällikkönä hankkeessa elokuussa. Mika Pietilä on työskennellyt osaamiskeskus Koordinaatissa asiantuntijatehtävissä vuodesta 2007. Mika on koulutukseltaan yhteisöpedagogi (AMK) ja yhteiskuntatieteiden maisteri nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen koulutusohjelmasta. Hänellä on laaja tuntemus nuorille suunnatusta tieto-, neuvonta- ja ohjaustyöstä. Mika on eri työtehtävissä aikaisemmin vastannut monista hankkeista, myös kansainvälisellä tasolla.

"Grooming on erittäin ajankohtainen aihe. Kuten tekemämme kyselyn tulokset osoittivat niin nuorisotyössä kohdataan lapsia ja nuoria, jotka ovat joutuneet seksuaalisen houkuttelun tai väkivallan kohteeksi. Toivon, että hankeen eri toimenpiteiden avulla voimme rohkaista nuorisotyön toimijoita keskustelemaan aiheesta ja vahvistamaan nuorten digiturvataitoja" pohtii Mika hankkeen tärkeimpiä tavoitteita.

 

Hankkeen yhteistyökumppaneilla tärkeä tehtävä

Vuoden kestävässä hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppaneiden asiantuntijuutta ja osaamista groomingin tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä hyödynnytetään järjestettävissä koulutuksissa ja toimintamenetelmien luomisessa. "Kokoamme hankkeen aikana oppaan, joka sisältää tietoa ja menetelmiä groomingin tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Tätä tietoa löytyy erityisesti meidän yhteistyökumppaneilta" kertoo Mika Pietilä.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, Rikosuhripäivystys (RIKU), Nuorten Exit (Exit - pois prostituutiosta ry), Loisto setlementti ry sekä Helsingin kaupunki ja Oulun kaupunki. 

 

Lisätietoja:
Mika Pietilä, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@ouka.fi, p. 044 7038216
Merja-Maaria Oinas, projektisuunnittelija, etunimi.sukunimi@ouka.fi, 040 6441852

Valtakunnallista Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä –hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanketta koordinoi osaamiskeskus Koordinaatti. Koordinaatti on valtakunnallinen nuorisoalan osaamiskeskus, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Hanke on erillinen toimintakokonaisuus Koordinaatin varsinaisesta osaamiskeskustoiminnasta.

Kuvassa hankkeen projektisuunnittelija Merja-Maaria Oinas (vasemmalla) ja projektipäällikkö Mika Pietilä. 

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!