Hyppää pääsisältöön

Materiaalit

Podcast: Kansainvälisyysohjaus

"Kansainvälisyys kuuluu kaikille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa ja taustoissa on mahdollista löytää erilaisia reittejä ja erilaisia mahdollisuuksia kansainvälistyä."

Tervetuloa Suuntaviivoja Koordinaatista -podcastin pariin! Tässä jaksossa keskustellaan kansainvälisyysohjauksesta. Jakson vieraat, Emma Aalto ja Riikka Uljas-Bärman Opetushallituksesta, jakavat näkemyksiä kansainvälisyysohjauksen merkityksestä sekä avaavat Euroguidance-keskuksen sekä Eurodeskin toimintaa. Jakson juontaa Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff.

Jaksosta löydät vinkkejä nuorten kansainvälistymisen tukemiseen sekä oman kansainvälisyysohjauksen kehittämiseen. Alta löydät jaksossa mainittuja linkkejä sekä podcastin sisällön tekstimuodossa. Jos podcastjakso ei näy upotettuna, niin voit kuunnella sen myös Koordinaatin Soundcloud-sivuilta.

 

Lähdeluettelo:

Euroguidance | Euroguidance Suomi Facebook | Euroguidance Suomi X

Eurodesk | Eurodesk Finland Facebook | Youth In Action Finland Facebook | Eurodesk Finland Instagram | Edu.fi youth X 

Maailmalle.net

Opportunity Finder

DiscoverEU

Uutiskirjeet

 

Podcastin sisältö tekstimuodossa:

Jaana Fedotoff

Tervetuloa Suuntaviivoja Koordinaatista -podcastin pariin. Tällä kertaa meillä on aiheena kansainvälisyysohjaus. Aiheesta ovat kanssani keskustelemassa erityisasiantuntija Emma Aalto sekä ohjelma-asiantuntija Riikka Uljas-Bärman, molemmat Opetushallituksesta. Minä olen Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff ja hostaan tätä podcastia. Tervetuloa mukaan sekä kuulijat että asiantuntijavieraamme. Emma ja Riikka, kertokaa hieman, että keitä olette ja mistä tulette. Jos Emma ensin kertoisit itsestäsi ja työstäsi vähän?

Emma Aalto

Kiitos Jaana ja kiitos kutsusta vieraaksi podcastiin. Mukavaa olla täällä. Olen tosiaan Emma Aalto ja Opetushallituksesta, Suomen Euroguidance-keskuksesta.

Jaana Fedotoff

No entäs sinä Riikka? Sinä oletkin vähän uudempi tulokas täällä Opetushallituksessa.

Riikka Uljas-Bärman

Joo kiitoksia munkin puolesta kutsusta! Mun nimi on Riikka Uljas-Bärman ja työskentelen Opetushallituksessa, nuorisokulttuurin ja -liikunnan kv-palveluissa ja siellä EUn nuoriso-ohjelmien parissa ja Eurodesk verkostoon liittyvissä tehtävissä.

Jaana Fedotoff

Riikka, miten sun työhön kuuluu tämä kansainvälisyys ja kansainvälinen tieto ja ohjaus täällä Opetushallituksessa?

Riikka Uljas-Bärman

Eurodesk on tosiaan eurooppalainen nuorisotiedotusverkosto, jonka tehtävänä on edistää nuorten kansainvälistymistä ja tarjota siihen liittyvää tietoa. Koordinoin sitä työtä täällä Suomessa ja ollaan tiiviisti tekemisissä Erasmus+ -nuorisoalalla ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kanssa.

Jaana Fedotoff

Kiitos Riikka. Eurodesk-toiminto ja se kansainvälinen verkosto on tietysti meille nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekeville tuolla eurooppalaisilla kentillä tuttu toiminto. Koska ERYICA eli Eurooppalainen nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestö tekee yhteistyötä Eurodeskin kanssa ja hyviä juttuja ollaankin tehty yhdessä. Mutta Emma hei, mites toi kansainvälinen tieto ja ohjaus liittyy sinun työhön Euroguidance-keskuksessa?

Emma Aalto

No Euroguidancessa me tuemme tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisia kansainvälistymiseen, kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisilla tarkoitan ammattilaisia kaikilla sektoreilla eli oppilaitoksissa, työllisyyttä edistävissä palveluissa, nuorisoalalla, erityisesti nuorten tieto- ja neuvontatyössä ja ohjaamoissa. Eli käytännössä me tarjoamme koulutusta, viestitään ohjausalan ajankohtaisista asioista niin Suomesta kuin maailmalta. Tuotetaan työvälineitä, materiaaleja, jotka ovat sitten hyödynnettävissä ohjaus- ja neuvontatyössä.

Jaana Fedotoff

Onko sulla Emma muistikuvaa tai tietoa, olet varsin uusi tulokas myös täällä Opetushallituksen, mutta mihin tarpeeseen silloin aikoinaan Euroguidance perustettiin?

Emma Aalto

No Euroguidancehan on ollut olemassa jo kolmekymmentä vuotta eli hyvin pitkään ja Euroguidance on eurooppalainen verkosto. Se toimii tällä hetkellä yli kolmessakymmenessä eri maassa, eli tavoitteina siinä on tiedonvaihto ja ohjaukseen liittyvän osaamisen kehittäminen.

Jaana Fedotoff

Riikka, Mihin Eurodesk sitten aikoinaan perustettiin? Mihin tarpeeseen se syntyi ja mistä se lähti liikkeelle?

Riikka Uljas-Bärman

Eurodesk on perustettu aikoinaan vuonna 1990. Tällaisena hankkeena Iso-Britanniassa, tiedon jakamiseen nuorille kansainvälistymismahdollisuuksista ja on siitä sitten laajentunut kanssa varsin kattavaksi verkostoksi Euroopassa. Eli mukana on tällä hetkellä 37 maata ja tässä toiminnassa keskiössä on tämmöiset paikallistoimijat, eräänlaiset Eurodesk tiedottajat tai multiplierit ja heitä on jo yli 3 000 Euroopan laajuisesti eli hyvin tiiviissä yhteistyössä tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisten kanssa tätä tiedon välitystä ja nuorten tavoittamista tehdään.

Jaana Fedotoff

Itse muistan noista Eurodeskin syntyajoista se, että miten se lähti liikkeelle ja aktiivisesta nuorisotyön toimijasta tai toimijoista, jotka perustivat tämmöisen tietovarannon tai tietopankin, jossa oli paljon tätä liikkuvuustietoa erityisesti nuorille kohdennettuna ja se lähti sitten leviämään laajemminkin Eurooppaan. Siitä kiinnostuttiin ja sitten myös komissio kiinnostu siitä ja näin se sitten Eurodesk aikoinaan perustettiin ja laajeni sitten noinkin laajaksi verkostoksi ja hyvin toimiva sekä laaja voimakas verkosto ja paljon erilaisia toimintoja toteuttava taho. Mennäänpä varsinaiseen aiheeseen. Meillä on aiheena tässä podcastissa kansainvälisyysohjaus. Emma, mitä se kansainvälisyysohjaus tarkoittaa?

Emma Aalto

Usein se päällimmäinen mielikuva kansainvälisyysohjauksesta liittyy varmaan yleensä kansainväliseen liikkuvuuteen eli siihen, että ohjattava haluaa lähteä esimerkiksi opiskelemaan tai töihin toiseen maahan. Usein esimerkiksi nuoret, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita ulkomaille lähdöstä, etsii itsenäisesti tietoa ja osaa hakee ja pyytää apua ja tukea ja ohjausta siihen liittyen.

Jaana Fedotoff

Minkälaisissa toimintaympäristöissä ja ehkä myös välinein tai menetelmin sitä kansainvälisyysohjausta tehdään?

Emma Aalto

No toki haluaisin ajatella, että kaikissa toimintaympäristöissä ja palveluissa, joissa nuoret pohtivat omia vaihtoehtojaan ja omaa tulevaisuuttaan. Tosiasiassa se vaihtelee varmasti aika paljonkin ja ehkä turhankin usein kuulee ammattilaisilta, että kansainvälisyys ei välttämättä kuulu siihen omaan työnkuvaan tai että oma osaaminen ei riitä siihen kansainvälisyysohjaukseen. 

Se on tietenkin hyvin ymmärrettävää. Hallittavia asioita on paljon! Mutta olisi kuitenkin hyvä, että jokainen, joka toimii nuorten kanssa, osaisi vähintään pysähtyä pohtimaan nuorten kanssa sitä kansainvälisyyttä. Osaisi ohjata eteenpäin eri tiedon lähteille. Ja lisäksi toivoisin, että niitä kansainvälistymismahdollisuuksia koskevaa tietoa aktiivisesti tuotais näkyviin niihin paikkoihin, joissa nuoret jo ovat, niin fyysisiin tiloihin, kuin sosiaaliseen mediaankin. Eli pienimmillään se voi olla joku juliste jossain nuorisotilan seinällä tai hieman isompi askel siitä vois olla, vaikka kansainvälistymiseen liittyvän tapahtuman järjestäminen nuorille. 

Työvälineitähän on tarjolla, käyttövalmiita, ilmaisia meidän Euroguidancen verkkosivuilla. Euroguidance ja Eurodesk on esimerkiksi yhdessä tuottanut Lahden Ohjaamon kanssa tällaisen "Kymmenen askelta kansainvälisyyden edistämiseen" -oppaan, joka on suunnattu nuorten tieto- ja neuvontatyössä toimiville. Tämä on hyvin käytännönläheinen opas. Siitä varmasti jokainen nuorten tieto ja neuvontatyötä tekevä löytää omaan työhönsä ja omaan toimintaympäristöönsä soveltuvia keinoja edistää nuorten kansainvälistymistä.

Jaana Fedotoff

Mainitsit siitä kansainvälisyysohjauksesta, että tietynlaista osaamista vaaditaan, mutta minkälaista osaamista se vaatii? Onko jotakin sellaista jotakin erityisvaatimuksia, mitä tulisi osata? Jos nyt joku kuulija ajattelisi, että haluaisin lähteä toteuttamaan kansainvälisyysohjausta niin mitkä olisivat semmoiset hyvät startit ja lähtökohdat millä vois lähteä liikenteeseen?

Emma Aalto

No ehkä tärkein asia mitä haluaisinkin muistuttaa kaikille on, että sinun itse ei tarvitse olla tieto- ja neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisena kansainvälisyyden asiantuntija ohjataksesi kansainvälisyyteen. Jokaisen tieto-, neuvonta-, ohjaustyössä toimivan tulisi vähintään kuitenkin osata ohjata eteenpäin tiedon lähteille. Lisäksi toivoisin, että jokainen ohjaaja tiedostaisi sen, että kansainvälisyys kuuluu kaikille ja että jokaisessa erilaisissa tilanteissa oleville nuorille on mahdollista löytää se oma polku kansainvälistymiseen. 

Kannustaminen, rohkaiseminen, ne ovat sellaisia tärkeitä asioita ja kannattaa myös pysähtyy pohtimaan hieman niitä omia kokemuksia ja omaa suhtautumista kansainvälisyyteen. Usein ne omat hyvät kokemukset ovat sellaisia, mitkä saa sitten rohkaisemaan ja kannustamaan myös muita kansainvälisiin kokemuksiin.

Jaana Fedotoff

Niin ja uskoisin, että monella, jotka tekevät nuorisotyötä yleensä missä tahansa, on se sitten vaikkapa jossakin sosiaalisessa mediassa tai sitten nuorisotiloilla. Tai sitten että on tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön ammattilainen, niin sitä voi monin tavoin lähestyä tätä kansainvälisyysohjausta ja lähteä tekemään myös nuorten kanssa yhdessä. Ja sitten sitä minkälaisia tarpeita nuorilla on, kun ajatellaan nuoria kohderyhmänä, mutta tietenkin sitä kansainvälisyysohjausta sitten tehdään oppilaitoksissa ja varmasti monenlaisissa palvelukeskuksissa ja monialaisissa keskuksissa, vaikka joissakin Ohjaamoissa täällä Suomessa. 

Riikka kerrotko vähän, että mitä palveluja Eurodesk tuottaa ja minkälaisille kohderyhmille ja ylipäätään ketkä ovat Eurodeskin keskeisiä kohderyhmiä? Erityisesti nyt tietenkin täällä Suomessa.

Riikka Uljas-Bärman

Nimenomaan täällä Suomessa me keskitytään erityisesti koulun ulkopuolisiin kansainvälistymismahdollisuuksiin eli vapaa-ajalla, harrastuksissa ja järjestötoiminnassa avautuville mahdollisuuksille ja nimenomaan tämä Erasmus+ nuorisoalalle ja Euroopan solidaarisuusjoukot on ohjelmina sellaiset mitä me mitä me tuodaan esiin, eli siellä esimerkiksi nuorisovaihdon tai vapaaehtoistoiminta, DiscoverEU matkakortit, eli tämmöiset junamatkaan tarkoitetut 18-vuotiaille suunnatut matkakortit on esimerkkejä siitä minkälaisia mahdollisuuksia tuoda aktiivisesti esiin. Toisaalta myös ne aktiivista EU-kansalaisuutta tukevat mahdollisuudet ja tämmöinen paikallinen toiminta myös.

Meidän kohderyhmänämme on nuorten kanssa työskentelevät tieto-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä toimivat ammattilaiset ja heidän kauttaan pyritään nuoria tavoittamaan. Meillä on mahdollisuuksia tietysti tarjota näitä erilaisia työkaluja kaikkeen käyttöön, mutta mielellään tehdään myös tiiviimpää yhteistyötä. Eli jos koet, että sinä omassa työssä tai nuorten kansainvälisyysohjaus on keskiössä ja ehkä mitä yhteistyön väyliä sieltä voisi löytyä, niin mielellään meihin saa olla yhteydessä.

Jaana Fedotoff

Eurodesk tekee ja juuri sinä teet varmasti yhteistyötä myös suomalaisen nuorisotyön eri toimijoiden kanssa. Mainitsit järjestöjä ja kuntia, mutta minkälainen se yhteistyö on ihan konkreettisesti tai mitä te teette yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa? Missä he sitten työskentelevätkään?

Riikka Uljas-Bärman

Se yhteistyö rakennetaan usein aina tapaus kerrallaan ja meillä on aika hyvin tilaa vastata erilaisiin tarpeisiin. Mitä siinä omassa työssään tai kentältä nousee. Eli mielellään kuullaan aina ehdotuksia, mutta ne on esimerkiksi ollut tapahtumia tai myös meillä on näitä erilaisia materiaaleja, mitä Emma jo mainitsikin, "10 askelta kansainvälistymisen edistämiseen". Lisäksi Eurodesk ylläpitää Euroopan nuorisoportaalia, missä esimerkiksi on solidaarisuusjoukkojen rekisteröityminen vapaaehtoiseksi ja DiscoverEU matkakorttien arvonta ja sieltä löytyy myös paljon erilaisia tarinoita ja kokemuksia nuorilta itseltään, joiden äärelle voi nuoria hyvin ohjata.

Jaana Fedotoff

Sieltä nuorisoportaalista löytyy eri kielillä materiaaleja, myös suomeksi, jota nuorisotyöntekijät voivat hyödyntää siinä omassa kansainvälisen työn tekemisessään.

Riikka Uljas-Bärman

Nimenomaan eli suomeksi löytyy materiaalit, eli on helppo lähteä sitten itse tai yhdessä nuoren kanssa hakemaan sieltä lisätietoa. Toinen työkalu minkä voisin vinkata on Eurodeskin "Opportunity Finder". Mistä voi sitten hakea tällaisia avoinna olevia hakuja, mahdollisuuksia. Oli ne sitten oppimiseen, vapaaehtoistyöhön, harjoitteluun liittyviä tilaisuuksia tai erilaisia apurahoihin tai osallistumiseen liittyviä tilaisuuksia.

Jaana Fedotoff

Emma, kerrotko vielä vähän tarkemmin, että mitä kansainvälisyysohjauksella itse asiassa tarkoitetaan?

Emma Aalto

Usein ehkä se päällimmäinen mielikuva kansainvälisyysohjauksesta ja kansainvälistymisestä liittyy kansainväliseen liikkuvuuteen eli siihen, että nuori tai muu ohjattava haluaa lähteä opiskelemaan tai töihin johonkin toiseen maahan. Usein tällaiset nuoret, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita siitä tai ulkomaille lähdöstä, niin osaakin etsiä itsenäisesti tietoa ja osaa hakea ja pyytää apua ja tukea tarvittaessa. Mutta jos lähtisi rakentaa sellaista pientä muistilistaa kansainvälisyysohjaukseen, niin minä aloittaisin siitä, että tunnistaa sen, että kansainvälisyys kuuluu kaikille nuorille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa ja taustoissa on mahdollista löytää erilaisia reittejä ja erilaisia mahdollisuuksia kansainvälistyä. Eli sen tunnistaminen vois olla sellainen ensimmäinen askel. 

Käytännössä sitä kansainvälisyysohjausta tehdään varmasti paljon tiedonhakuna yhdessä nuorten kanssa, eli tiedon tarjoamista oikeille tiedon lähteille. Riikka mainitsi tuossa jo Euroopan nuorisoportaalin ja Opportunity Finderin. Sen lisäksi esimerkiksi Maailmalle.net on hyvä tiedonlähde, josta löytyy tietoa opiskelumahdollisuuksista eri maissa, mutta tiedon tarjoamisen lisäksi rohkaisemista, kannustamista, ehkä sen ajattelun haastamista ja niiden erilaisten vaihtoehtojen pohtimista ja kartoittamista. Myös esteiden selättämistä. Nuori saattaa ajatella, että syystä tai toisesta hän ei voi kansainvälistyä tai kaikki mahdollisuudet ei ehkä koske häntä. Eli sen muistamista ja esille tuomista, että jokainen voi löytää sen oman tapansa kansainvälistyä.

Jaana Fedotoff

Emma, sinä työskentelet erityisasiantuntijana Suomen Euroguidance keskuksessa. Niin millaiseen toimintaan ja tehtäviin Euroguidance-keskus vastaa?

Emma Aalto

No tiivistetysti Euroguidance on tuki ja kumppani, jonka päätehtävä on vahvistaa ohjaustyötä tai tieto-, neuvonta-, ja ohjaustyötä tekevien kansainvälisyyteen liittyvää ohjausosaamista. Tämä sitten näkyy ohjaajien asiakkaille niin, että osataan kertoa heidän tilanteeseensa sopivista kansainvälistymismahdollisuuksista ja esimerkiksi siitä, että miten kansainvälistymisen kautta saatua osaamista voi tuoda näkyväksi. 

Eurooppalaisena verkostona me jaamme meidän kohderyhmille eli ohjaajille tietoa ohjauksen hyvistä käytännöistä eri Euroopan maissa. Me tuotamme myös yhdessä verkostona koulutuksia, muita tapahtumia, työvälineitä, julkaisuja. Eli meidän tavoitteemme on se, että kansainvälisyys on kiinteä ja läpileikkaava osa kaikissa ohjausympäristöissä, palveluissa, ohjausta koskevissa strategioissa ympäri Eurooppaa. Eli sen lisäksi, että tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaiset hyötyy omassa käytännön työssään, niin koko ohjausala hyötyy siitä kansainvälisestä tiedonvaihdosta ja yhteisestä oppimisesta.

Jaana Fedotoff

Elikkä Euroguidance toimii laajoissa verkostoissa myös eurooppalaisilla kentillä, mutta moninaisine tehtävineen ja tavoitteineen ja samoin myös Eurodesk. Riikka, millaisia asioita Eurodeskin eurooppalaisessa verkostossa kehitetään parhaillaan? Onko jotakin tiettyjä teemoja, jotka nyt on erityisesti esillä?

Riikka Uljas-Bärman

No, ensi vuoteen mennään vahvasti demokratia ja aktiivinen EU-kansalaisuus painatuksella europarlamenttivaalien lähestyessä, eli se on nyt tässä tällä hetkellä vahvasti esillä.

Jaana Fedotoff

Onko siitä tulossa joku kampanja?

Riikka Uljas-Bärman

Joo, kyllä kampanjointia on luvassa ja myös tarjotaan materiaalia aiheen käsittelyyn nuorten kanssa siinä omassa työssä ja myös keväällä järjestetään nyt taukovuoden jälkeen Euroopan nuorisoviikko, jonka yksi teema tulee olemaan demokratia ja vaalit. Toinen tärkeä edelleen vahvasti läsnä oleva aihe on mielen hyvinvointi ja myös se mielen hyvinvointi osana sitä kansainvälistymiskokemusta. Siihen liittyviä sisältöjä on myös edelleen tulossa.

Jaana Fedotoff

Emma, kertoisitko meille vähän enemmän siitä, että mikä on Suomen tehtävä Euroguidancen eurooppalaisverkostoissa?

Emma Aalto

Suomessahan tieto-, neuvonta- ja ohjaustyö ja -palvelut on varsin pitkälle kehittyneitä. Niitä toteuttaa koulutetut ammattilaiset, eli meillä on paljon osaamista, jota jakaa muille. Samalla täytyy olla silmät auki ja seurata mitä muualla Euroopassa ja maailmassa tapahtuu ja mitä me voidaan vastavuoroisesti oppia. Nämä globaalit kriisit ja kehityskulut koskettaa meitä kaikkia ja niihin täytyy vastata myös yhdessä oppien. Eli ehkä kiteyttäisin sitä niin, että Suomen tehtävä on toimia aktiivisesti osana eurooppalaista ja myös globaalia ohjausyhteisöä, joka auttaa ohjauksen ammattilaisia toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä, jotta he voi sitten taas tukea ja auttaa asiakkaitaan luomaan näköaloja tulevaan ja tekemään kestäviä valintoja kohti hyvää elämää.

Jaana Fedotoff

Varmasti toi pandemian aikakin on tuonut sellaista uutta sisältöä, mutta myös toimintatapojakin näiden molempien verkostojen toimintaan ja sillä tavalla myös kehittänyt niitä palveluja ja sisältöjä. Myös näissä kansainvälisyysohjauksen ja tämmöisissä liikkuvuus asioissa, niin sen liikkuvuudenhan ei tarvitse olla aina sitä, että liikutaan fyysisesti paikasta toiseen, vaan kansainvälisyysohjauksen teemat ja sisällöt ja liikkuvuus ylipäätään voi tapahtua monella tapaa.

Emma Aalto

Olet ihan oikeassa Jaana. Virtuaalista liikkuvuutta halutaan tukea ja siihen halutaan kehittää uusia toimintatapoja. Koskee ohjausta ylipäätään, eli digitaalisten palvelujen ja toimintojen kehittäminen on ihan avainjuttuja.

Jaana Fedotoff

Tiedän Emma, että sinulla on pitkä tausta ohjausalalta, niin onko jotain sellaista mikä on nyt jotakin aivan erityisen uutta tai jotenkin sellaista suuremmassa muutoksessa tässä ohjausalalla tai siinä kansainvälisyysohjauksessa. Onko jotenkin keskusteluissa tai ajatuksen poikasena, että mihin suuntaan tulevaisuus näyttäisi?

Emma Aalto

En tiedä onko jotain suurta, mullistavaa tai uutta, mutta ainakin varmasti se, että ei sillä tavalla perinteisesti enää keskitytä siihen liikkuvuuteen, fyysiseen liikkuvuuteen maasta toiseen, vaan ajatellaan ehkä laajemmin asioita ja sitä, että millä eri keinoin, kotikansainvälistymisen kautta ja muilla keinoin sitä kansainvälistä osaamista voidaan kehittää ja tuoda myös näkyväksi. Eli sitä kansainvälistä osaamista myöskin ajatellaan ehkä nykyään laajemmin kuin mitä perinteisesti. Eli jos se perinteisesti on tarkoittanut jotain kielitaitoa tai eri kulttuurien tuntemusta, niin nykyään ehkä ajatellaan enemmän moninaisuusosaamista, vuorovaikutustaitoja, sitä että pystytään kommunikoimaan ja olemaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa päivittäin meidän arjessa.

Jaana Fedotoff

Me on kuultu aika kattavasti mitä kaikkea Euroguidance tekee ja minkälaisia sisältöjä ja palveluita on. Mutta jos joku nyt kiinnostuu selvittelemään lisää tai tietämään lisää Euroguidancesta, niin mitä kannattaisi tehdä tai mihin olla yhteydessä tai mitä kannattaisi tilata? Onko teillä jotain uutiskirjettä tai muuta tietolähdettä mistä voi lähteä starttaamaan ja selvittelemään asioita lisää?

Emma Aalto

Joo ehdottomasti! Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin ei tarvitse itse olla kansainvälisyyden asiantuntija ohjatakseen kansainvälisyyteen. Hyvä ensimmäinen askel onkin nimenomaan tilata Euroguidancen uutiskirje, tutustua työvälineisiin meidän verkkosivuilla, pohtia, että miten niitä voi hyödyntää omassa työssä ja miten voi tuoda niitä kansainvälistymisen vaihtoehtoja näkyvämmäksi omille asiakkaille ja meihin voi olla myös yhteydessä, kysyä asioita.

Jaana Fedotoff

Mites Riikka sitten Eurodeskin osalta, että millä tavoin lisätietoa tai mistä oppia, tai keneen yhteys? Mitä kannattaisi tehdä, jos kuulija nyt innostuu? Mistä lisää tietoa Eurodeskin toiminnasta ja palveluista.

Riikka Uljas-Bärman

Samalla kun käy tilaamassa sen Euroguidancen uutiskirjeen, niin voi tilata myös tämän EU:n nuoriso-ohjelmien uutiskirjeen, missä myös Eurodesk jakaa ajankohtaista tietoa ja siellä on myös näihin Erasmus+ ja solidaarisuusjoukkoihin liittyvää ajankohtaista asiaa ja myös meidän kattava koulutuspuoli esiteltynä eli ajankohtaisia koulutusmahdollisuuksia nuorten kanssa työskenteleville. Se kannattaa ehdottomasti käydä tilaamassa. Muutoin, jos on kiinnostunut nyt miettimään niitä erilaisia yhteistyön keinoja tai ajattelemaan tarkemmin, että minkälaista tukea ja tietoa meidän kautta saisi siihen omaan työhön, niin mielellään saa ihan olla suoraan minuun yhteydessä. Meillä on myös Euroguidancen kanssa marraskuun lopulla tulossa tämmöinen webinaari, tapahtuma "Maailma avoinna", joka tänä vuonna keskittyy moninaisuuteen ja osallisuuteen kansainvälistymisessä. Olette tervetulleita osallistumaan siihen.

Jaana Fedotoff

Varmasti aika paljon viestintä tapahtuu tänä päivänä myös tuolla sosiaalisessa mediassa ja Instagramissa ja itsekin on törmännyt näihin tilaisuuksiin, markkinointiin ja mainontaan. Niin mitkä on ne kanavat mitkä sieltä kannattaa ottaa seurantaan?

Riikka Uljas-Bärman

Meidän Instagram sivu "Eurodesk Finland" on nuorille suunnattu, eli se kannattaa vinkata nuorille. Jaetaan siellä tietoa ajankohtaisista aiheista ja sitten ammattilaisille meillä on Facebookissa tilit Eurodesk Finland ja Youth In Action Finland ja X:ssä myöskin sitten edu.fi youth jakaa näitä meidän aiheita.

Jaana Fedotoff

Aivan, mites Euroguidance? Facebookissa ainakin on teidän tiedottamista.

Emma Aalto

Kyllä, meidän kanavat on tosiaan suunnattu ohjausalan ammattilaisille. Facebookissa Euroguidance Suomi, X:ssä ollaan myös ja sitten se uutiskirje.

Jaana Fedotoff

Uutiskirjeet on erittäin hyviä ja laadukkaita. Kannattaa ottaa ilman muuta seurantaan. Kiitoksia teille molemmille! Todella paljon tietoa tuli tästä sekä Eurodeskistä että Euroguidancesta ja tämän podcastin välityksellä saitte myös vinkkejä siihen, että mistä lisätietoja ja keneen yhteydessä. 

Kiitän erityisasiantuntija Emma Aaltoa Suomen Euroguidance-keskuksesta ja ohjelma-asiantuntija Riikka Uljas-Bärmania. Molemmat löydätte sitten ihan fyysisestä toimipisteestä täältä Helsingin Hakaniemestä, mutta sähköpostit ja sosiaalisen median kautta tavoittaa erinomaisesti. Laittakaa seurantaan ja kiitos kuulijoille. Kiitämme täältä Suuntaviivoja Koordinaateista podcastista.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!