Hyppää pääsisältöön

Materiaalit

Podcast: Digiraati

"Nuorten parissa toimijana, nuorisotyöntekijnä näkisin, että erityisenä tehtävänä ja tavoitteena meillä kaikilla, jotka nuorten parissa toimimme, tulisi olla nuorten digitaalisen osattomuuden ja eriarvoisuuden ehkäiseminen."

Tämän Suuntaviivoja Koordinaatista -podcastin aiheena on Digiraati ja nuorten digitaalinen osallisuus. Aiheesta keskustelemassa ovat Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen Digiraadin koordinaattori Henriika Lassinharju sekä Koordinaatin suunnittelija Pirjo Kovalainen.

Miten Digiraadin avulla edistetään nuorten kuulemista ja digitaalista osallisuutta? Ketkä kaikki Digiraatia voivat käyttää ja miten? Kuuntele podcast alta! Jos podcastjakso ei näy upotettuna, niin voit kuunnella sen myös Koordinaatin Soundcloud-sivuilta.

 

Lähdeluettelo:

Digiraati.fi

Punaisen ristin turvatalot

Digiraati-verkkopalvelun esittelytilaisuus

Podcastin sisältö tekstimuodossa:

Marko Pesonen

Tervetuloa "Suuntaviivoja Koordinaatista" -podcastin pariin! Päivän teemana ovat digitaalinen osallisuus sekä Digiraati palvelu. Aiheesta keskustelemassa ovat suunnittelija Pirjo Kovalainen Koordinaatista sekä Digiraadin koordinaattori Henriika Lassinharju, Punaisen Ristin turvataloilta.

Pirjo Kovalainen

Kiitos! Eli tänään meillä on Henriikan kanssa tarkoitus keskustella tästä, oikeastaan digitaalisesta osallisuudesta, nuorista ja erityisesti tällaisesta alustasta kuin Digiraati. Erityisesti viime päivinä tai taas viime päivinä on ollut paljon mediassa puhetta nuorten kyvyistä olla osallisena digitaalisesti tai käyttää digitaalisia palveluja. On käytetty tällaista käsitettä kuin diginatiivi, jolla on pyritty kuvaamaan sitä, että nuoret on suvereeneja digitaalisessa maailmassa, navigoijia, mutta itse asiassa näinhän ei ole. On tultu huomaamaan se, että vaikka nuoret osaa käyttää digitaalisia osallisuuden alustoja ja välineitä sujuvasti tai oikeastaan erityisesti välineitä, sisällönymmärtäminen usein on puutteellista, joka johtaa siihen, että nuoret itse asiassa eivät selviä monistakaan palveluista verkossa.

Lisäksi digitaalisuus antaa toisille nuorille toki hyvät mahdollisuudet olla osallisena omassa elämässään, mutta myös yhteiskunnallisessa toiminnassa. Sit taas toisilta nuorilta puuttuu joko osaamista tai sit heillä ei ole välineitä, eli heiltä puuttuu mahdollisuudet olla osallisena edes omaan elämän liittyvissä asioissa digitaalisesti. Nuorten parissa toimijana nuorisotyöntekijänä näkisin, että erityinen tehtävä meillä ja tavoitteena tulisi olla meillä kaikilla, jotka nuorten parissa toimimme. Niin nuorten digitaalisen osattomuuden ehkäiseminen ja eriarvoisuuden ehkäiseminen. Ensimmäisenä tässä työssä ja missiossa näkisin, että meidän tulee tunnistaa mitä ne nuorten esteet osallistua digitaalisesti ovat ja sen jälkeen moninaisesti, monikanavaisesti pyrkiä tukemaan nuorten mahdollisuuksia olla mukana digitalisoituvassa yhteiskunnassa, palveluissa ja muissa heidän elämänsä tärkeissä asioissa.

Tänä päivänä tosiaan meillä tässä podcastissa on tarkoitus esitellä Digiraatia. Mikä on Digiraati? Miten sitä käytetään, miten sen voi ottaa käyttöön ja ketkä sitä voivat käyttää? Mutta ensin muutama sana Digiraadista ja sen taustoista. Eli Digiraati on oikeusministeriön palvelu, eli osa oikeusministeriön demokratiapalveluita. Tätä on kehitetty yhteistyössä muun muassa oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Tampereen yliopiston All Youth -hankkeen, lapsistrategian, osallisuuden osaamiskeskuksen ja monien järjestötoimijoiden kanssa. 

Tällä hetkellä aktiivisina toimijoina ovat Nuorten Akatemia, SPR:n Nuorten turvatalot, Koordinaatti tuottaa tälle tukipalveluita ja SOS-Lapsikylä järjestää erityisesti lapsille suunnattuja Digiraateja ja myöskin kehittävät sitä toimintaa. Digiraati on myös toimintaa, jonka tarkoitus on nostaa yhdenvertaisesti esille nuorten ääntä heitä koskevissa asioissa. Digiraadin tarkoitus on tarjota kaikille alle 29-vuotiaille nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Erityisesti kohderyhmänä ovat olleet heikommassa tai haavoittuvammassa asemassa olevat nuoret ja juuri näiden nuorten tavoittamiseksi SPR:n Nuorten turvatalot järjestävät aktiivisesti digiraateja. Henriika, sulla on tästä paljonkin tietoa, koska sä oot siellä ihan tämän toiminnan ytimessä.

Henriika Lassinharju

Tosiaan turviksilla työskennellään hyvinkin pitkälti nimenomaan näitten nuorten kanssa, mitä tossa äskenkin mainitsit eli haavoittuvammassa asemassa olevien nuorten kanssa. Ja nää meidän digiraadit mitä meillä pyörii muun muassa tälläkin hetkellä, juuri eilen alkanut taas yks digiraati ja siellä sitten keskustelee nuoret yhdessä meidän vapaaehtoisten kanssa, ja mä voisin tästä tosiaan vähän kertoakin lisää. Elikkä nuorten turvatalot siis järjestää näitä Digiraati keskusteluja kaikille alle 29-vuotiaille nuorille ja teemoja voi olla esimerkiksi yksinäisyydestä, sateenkaarevaan nuoruuteen. Meillä on ollu korona raateja sillon, kun korona on ollu pahimmillaan päällä ja tällä hetkellä nyt esimerkiksi tässä syksyllä keskustellaan yhteisöllisyydestä ja nää kaikki teemat mistä nuoret keskustelee siellä digiraadeissa, niin on lähtöisin myös heiltä nuorilta itsestään. Eli on kysytty nuorilta mistä he haluaisi keskustella, mitkä on semmoisia aiheita mitkä on tärkeitä heille ja mistä he myöskin haluis, että ehkä päättäjät saisi tietää. Nämä digiraati keskustelut on aina anonyymejä, mikä madaltaa ehkä sitä kynnystä nuorilla osallistuu. Ja mitään tunnistetietoja heistä ei oteta. 

Yksi tärkeimmistä asioista mikä meidän digiraati keskusteluissa on se, että siellä noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Meillä keskusteluissa näitten nuorten kanssa mukana on myös vapaaehtoisia. Elikkä meillä on joukko vapaaehtoisia keitä kutsutaan myös fasilitaattoreiksi näissä digiraadeissa. Nämä fasilitaattorit eli meidän vapaaehtoiset myös pitää aina siellä keskustelussa huolen, että näistä turvallisemman tilan säännöistä myös pidetään kiinni. Siellä digiraadeissa myös on aina mukana tämmöinen taustamateriaali. Elikkä tietystä aiheesta mistä keskustellaan, niin on tärkeää johdatella siihen itse aiheeseen. Esimerkiksi nyt vaikka just alkaneessa raadissa missä puhutaan verkkoyhteisöistä tai yhteisöllisyydestä verkossa, niin siellä on tietynlainen taustamateriaali mikä johdattelee sitten itse tähän keskusteluun ja siitä sitten lähtee se keskustelu virtaamaan siellä näitten nuorten ja fasilitaattoreiden välillä. 

Toki myös näiden vapaaehtoisten lisäksi näihin digiraateihin voi osallistuu mukaan myös esimerkiksi tutkijoita, päättäjiä, työntekijöitä, viranhaltijoita ja sitä oikeestaan toivotaankin näihin nuorilähtöisiin raateihin, että siellä joskus oliskin mukana esimerkiksi päättäjiä keskustelemassa näitten nuorten kanssa, jolloinka se vuoropuhelu tapahtuis suoraan siinä itse digiraadissa. Mutta myös vuoropuhelua tai erityisesti sitä nuorten ääntä mitä halutaan viedä eteenpäin, niin sitä varten aina tehdään jokaisesta raadista tällainen loppulausuma, elikkä yhteenveto mihin myös nuoret on suostuneet ilmoittautuessaan, että näitä heidän nostojaan saa tehdä sitten näihin loppulausumiin ilman tietenkään mitään tunnistetietoja.

Näitä loppulausumia viedään eteenpäin niille tahoille kenen on syytä tietää näistä nuorten viesteistä. Esimerkiksi nyt keväällä on meiltä tullut tämmöinen pamfletti, missä on kerätty yhteen kaikki menneet nuorilähtöiset raadit. Tämä pamfletti on lähetetty eduskuntaan uusille kansanedustajille ja näitä tietenkin nostetaan sitten sosiaalisessa mediassa ja koitetaan saada sieltä myös kommentteja näiltä kansanedustajilta ja toivotaan kovasti, että sieltä jossain vaiheessa kommentteja myös saataisiin.

Pirjo Kovalainen

Tosiaan, SPR:n nuorten turvatalot on tosi aktiivinen toimija digiraadissa ja antaa nuorille mahdollisuuden just nuorilähtöisiin raateihin ja nostaa nuorten ääntä kuuluviin sitä kautta. Näitä raateja voi järjestää myös muut tahot. Digiraateja voivat järjestää ministeriöt, kunnat, hyvinvointialueet, muut viranomaiset tai kansalaisjärjestöt, jotka haluavat kuulla nuoria. Eli näkisin silleen, että oikeastaan sen tahon määrittelyssä on tärkeintä se, että on tarve kuulla nuorta ja nuoren ääntä. Silloin digiraadin voi periaatteessa ottaa käyttöön.

Digiraateja voidaan koota ja toteuttaa eri tavoin ja eri kohderyhmille. Eli tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että digiraadit keskimääräisesti kestää semmoisen ehkä kaks viikkoa, mutta on mahdollista myöskin järjestää yhden päivän digiraateja tai sitten jopa kolmen viikon digiraateja. Digiraati voi olla yleinen, kaikille nuorille avoin ilmoittautumisen kautta, mutta myös se voidaan kohdentaa jollekin tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi jonkun tietyn kunnan nuorille. Voi olla jopa tietyn koulun nuorille. Tietenkin tässä on aina se, että anonyymiys täytyy huomioida, kun näitä kohderyhmiä miettii et kovin pieni joukko nuoria, jos on kohderyhmänä, niin onko siellä mahdollista olla sitten kovin anonyymi? Nämä on sitten niitä järjestämiseen liittyviä pohdintoja ja eettisiä valintoja. 

Digiraadin käyttö on maksutonta niin järjestäjille kuin myös osallistujille. Henriika viittasi siihen nuorilähtöisiin digiraateihin, elikkä periaatteessa voitas kattoa, että digiraatiin on kaks lähtökohtaa. On nämä nuorten parista nousseet kysymykset, keskustelun aiheet, mutta myös sitten on nämä päättäjien, viranomaisten, organisaatioiden nostamat aiheet niistä asioista, mistä halutaan kuulla nuoria. Eli nämä organisaatiolähtöiset raadit, joissa se tarve lähtee siitä esimerkiksi, että halutaan kuulla nuorten mielipiteitä johonkin tiettyyn asiaan liittyen, esimerkiksi lainsäädännön pohjaksi tai sitten ihan vaikka esimerkiksi hankkia tietoa siitä, että miten nuoret esimerkiksi kokee vaikka jonkun kunnan turvallisuuden tai sitten onpa jopa ollut tällaisiin kunnan strategian laatimiseen liittyviä kuulemisia, jolla tuota on haluttu sitä nuorten näkemyksiä tämmöisten suunnittelun ja kehittämisen pohjaksi.

Henriika Lassinharju

Mä voisin vielä pikkasen kertoo siitä, että millä tavalla tosiaan nuori pääsee mukaan näihin digiraateihin. Nämä kaikki digiraadit mitä järjestetään, on avoimia ihan kaikille alle 29-vuotiaille nuorille ja he pystyy osallistumaan juuri niihin raateihin mihin he ilmoittautuu. Ja ilmoittautua he pystyy osallistumislinkin kautta, mikä löytyy aina sieltä digiraati.fi-sivuston kautta tai löytyy esimerkiksi digiraadin somesta. Ilmoittautumalla tähän raatiin he saa kutsun ja pääsee sitä kautta sitten sinne keskusteluun mukaan. 

On hyvä ehkä huomauttaa tässä vaiheessa, että digiraati keskustelut ei oo reaaliaikaisia, elikkä siellä ei koko aikaa käydä sitä keskustelua vaan siellä pystyy ikään kuin jättämään viestejä aina just niissä kohdissa päivää, kun tuntuu itselle hyvältä ja osa nuorista esimerkiksi käy siellä heti raadin alettua ja raadin loputtua. Jotkut käy päivittäin, jotkut saattaa käydä vaan kerran. Elikkä se on ihan itsestä kiinni, omista aikatauluista ja voimavaroista, että kuinka paljon haluaa osallistua. Me ajatellaan, että ihan joka ikinen niistä viesteistä on tärkeä. Elikkä vaikka sä jättäisit, vaikka sen yhden viestin sinne, niin se on tosi tärkeä ja kannattaa sekin tehdä, vaikka ei kerkeisi muuten osallistua.

Raadin jälkeen sitten kun nuori on päässyt osallistumaan, meillä nuorten turviksilla annetaan pieni palkkio tästä osallistumisesta. Se on hyvin pieni. Ei puhuta mistään suurista rahasummista tai muusta, vaan hyvin pieni palkkio, mutta todistus siihen lisäksi ja sitten tietenkin aina viestitään tästä loppulausumasta, kun se on tehty. Halutaan vielä varmistaa näiltä nuorilta, että heidän mielestään on ymmärretty heitä oikein ja että kun tämä loppulausuma on kirjoitettu, että sieltä löytyy sit kaikki ne tarvittavat asiat mitä on raadissakin nostettu. Myös sitten, mikäli kuullaan esimerkiksi nyt vaikka näiltä kansanedustajilta lausumia, niin niistä halutaan viestiä takasin näille nuorille päin. Halutaan että nuorille tulee myös se olo, että he ovat oikeasti päässeet vaikuttamaan ja että ne viestit on lähtenyt eteenpäin.

Pirjo Kovalainen

Tossa kerroinkin sitä, että Digiraatia voivat käyttää hyvin monet eri tahot ja nyt voisin sitten avata vähän sitä vielä, että millä tavoin tämä digiraati on mahdollista ottaa käyttöön. Digiraadille on luotu tämmöinen itseopiskelu aineisto eli digiraadin saa käyttöön suorittamalla tämmöisen "Digiraati lasten ja nuorten digitaalisen osallisuuden ja vaikuttamisen menetelmänä" -itseopiskelukurssin, joka on tällainen Moodle pohjainen kurssi. Tälle kurssille voi tilata tunnukset meiltä Koordinaatista. Siihen löytyy tilauslomake näille tunnuksille, mutta myös voi ottaa suoraan meihin yhteyttä ja pyytää tunnukset myöskin sitä kautta. Kurssin suorittanut tosiaan saa tällaiset niin sanotut admin tunnukset oman organisaation raatien perustamiseksi. 

Lisäksi hän voi ladata tältä kurssilta aineiston sitä varten, että pystyy sitten jatkossa perehdyttää oman organisaation fasilitaattoreita. Elikkä ne, jotka sit sitä keskustelua juoksuttaa siellä digiraadin sisällä, heidän ei tätä kurssia tosiaan tarvi käydä, vaan tämä raadin perustajaoikeudet saanut henkilö pystyy sitte perehdyttää heidät. Elikkä sillon tämä antaa mahdollisuuden ottaa mukaan esimerkiksi vapaaehtoisia kuten SPR:llä tehdään aktiivisesti. Sen lisäksi, että meiltä Koordinaatista saa tunnukset tänne itseopiskelu aineistoon, niin me tarjotaan myös muita tukipalveluja digiraadin käyttöönoton tueksi ja käyttöönottamiseksi.

Elikkä tosiaan nämä itseopiskelukurssin tunnukset saa meiltä. Sitten meiltä saa ihan tällaista käyttöönoton tukea ja -opastusta henkilökohtaisesti elikkä tämmöinen "käyttöönoton ABC" niin sanotusti. Eli meiltä voi varata aikaa, jolloin käydään tarkemmin läpi tätä digiraatia, mutta myös sitte sen käyttöä käyttöönottoa. Me järjestetään kuukausittain tällaisia Digiraati-klinikoita, joissa esitellään palvelua ja yleensä näissä Digiraati-klinikoissa nämä käyttäjien tarpeet on keskiössä, elikkä siellä käydään tämmöinen lyhyt esittely, mutta sitten myöskin pohditaan osallistujien kanssa, että miten juuri heidän tarpeisiinsa tämä digiraati asettuu parhaiten. Sitten tosiaan ihan tällaista tarveperustaista räätälöityä tukea Digiraadin käyttöön eri vaiheissa on meiltä mahdollisuus saada. 

Meihin kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä ja mikäli on kiinnostunut digiraadista, haluaa tietää siitä enemmän tai jopa ottaa sen käyttöön. Kiitos Henriika, kun olit mukana tässä keskustelussa ja kertomassa enemmän juuri näistä nuorilähtöisistä digiraadeista. Oli tosi mielenkiintoista kuulla sitä, että miten teillä nuoret osallistuu digiraati toimintaan.

Henriika Lassinharju

Joo, kiitos Pirjo! Oli tosi mukava olla mukana tässä. Ja tosiaan, mikäli haluaa parhaiten pysyä mukana siitä, että mitä Digiraadeissa tapahtuu, kannattaa ottaa meidän Instagram seurantaan nimimerkillä @digraadit. Lisää tietoa Digiraadista löytyy ihan sieltä digiraati.fi sivustolta. Kiitos!

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!