Hyppää pääsisältöön

Materiaalit

Kohtaamisen taidot -hanke: Itsetuhoisen ja väkivaltaisen nuoren kohtaaminen

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville on saatavilla tietoa lasten ja nuorten ongelmien syytekijöistä nuorten itse kertomana sekä asiantuntijoiden analysoimina ja kommentoimina. Tarjolla on niin ikään tietoa nuorten ja ammattilaisten kohtaamisten onnistumisesta, onnistumisen edellytyksistä sekä nuoria koskevien tietojen kirjaamiskäytännöistä ja tietosuojasta. 

Sosiaalikehitys Oy:n toteuttamassa Kohtaamisen taidot -hankkeessa haastateltiin 10 vakaviin vaikeuksiin joutunutta nuorta aikuista koko heidän elämänkaarensa ajalta. Lisäksi haastateltiin 25 heitä tukenutta ammattilaista ja kahta omaista. Haastatelluilla nuorilla oli takanaan joko sairaalahoitoon johtanut itsemurhayritys tai tuomioon päätynyt väkivaltateko. Nuorten kertomukset omasta elämästään toivat runsaasti tietoa yleensä huono-osaisuuteen johtaneista tekijöistä.

Samalla ilmeni, kuinka sekasortoisissa sekä kasvun ja kehityksen kannalta vahingollisissa olosuhteissa lapset ja nuoret äärimmillään joutuvat elämään. Lapsen oireilu saattoi alkaa jo päiväkodissa, mutta lasta ja nuorta tukevat kunnalliset palvelut alkoivat oireiden ilmaantumiseen nähden myöhään, näyttäytyivät sirpalemaisina ja vailla yhteistä johtoa ja koordinaatiota. Perheen tilanteen muutokseen johtavaa tukea oli vain niukasti tunnistettavissa. 

Tutustu hankkeessa tuotettuihin raportteihin!

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!