Hyppää pääsisältöön

Verkostoyhteistyö

Koordinaatti toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa kehittääkseen työmuotoa ja luodakseen edellytyksiä yhdenvertaisille nuorten tieto- ja neuvontapalveluille. Työmme perustuu monialaiseen, verkostomaiseen yhteistyöhön, jolla varmistamme palveluiden saavutettavuutta ja laatua. Yhteistyöllä on voitu tukea nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisten toimintaedellytyksiä sekä kehittää heidän ammattitaitoaan.

Yhteistyö on hedelmällistä molemmille osapuolille. Sen myötä viestiä saadaan kulkemaan tehokkaasti nuorisotyön kentälle ja nostettua tärkeitä asioita keskusteluun. Palveluita ei voida kehittää ja toteuttaa yksin organisaation sisällä, vaan mukaan tarvitaan laaja joukko nuoria ja nuorten parissa toimivia yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. 

Monialaista ja moniammatillista yhteistyötä

Koordinaatin olemassaolon aikana nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tuottava verkosto on kasvanut lähes kymmenkertaiseksi. Samanaikaisesti myös kentän tarpeet ja toiveet ovat kasvaneet. Uudet toimijat tarvitsevat palveluiden kehittämistä ja laatua tukevaa koulutusta, ammatillista tukea sekä uusia välineitä. 

Myös Koordinaatti kansallisena toimijana tarvitsee yhteistökumppaneita tuekseen. Monialainen yhteistyö tuo uudenlaisia ulottuvuuksia asiantuntija- ja tukipalveluihin ja arvokasta tietoa palveluiden kehittämiseksi. Yhteistyön myötä on järjestetty esimerkiksi monialaisia koulutuksia ja seminaareja. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkostossa mukana olevat toimijat edustavat myös monialaisuutta. Tiedon ja osaamisen jakamisen kannalta on merkittävää, että seminaareja, koulutustarjontaa ja tukipalveluita voidaan suunnitella monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Koordinaatin kansallisia yhteistyötahoja ovat muun muassa

 • aluehallintovirastot 
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
 • nuorten tieto- ja neuvontatyön ja digitaalisen nuorisotyön hankkeet
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) 
 • nuorisotyötä tekevät järjestöt 
 • Opetushallitus 
 • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI / Mediataitoviikko 
 • kuntien nuorille suunnatuista palveluista vastaavat tahot 
 • Mediakasvatusseura ry 
 • ministeriöt 
 • Mieli Suomen mielenterveys ry
 • nuorisoalan osaamiskeskukset
 • Nuorisoasuntoliitto ry 
 • nuorisotoimialan oppilaitokset 
 • nuorisotutkijat 
 • nuorten ryhmät ja yksittäiset nuoret ympäri Suomen 
 • Suomen Mielenterveysseura 
 • Suomen Nuorisokeskukset ry 
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry 
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
 • Valtakunnallinen työpajayhdistys

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!