Hyppää pääsisältöön
Älypuhelin henkilön kädessä.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen muodostavat vuosina 2020-2023 Helsingin kaupungin hallinnoima Verke ja Oulun kaupungin hallinnoima Koordinaatti. Verke toimii digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen hallinnoivana tahona ja vastaa osaamiskeskuksen toiminnasta opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle on määritelty valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa neljä tavoitetta, ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen on jaettu Verken ja Koordinaatin kesken seuraavasti koko nelivuotiskauden ajan:

1) Digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen vahvistaminen nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa (Verke)
2) Tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämisen vahvistaminen (Verke)
3) Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja tietoisuuden vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä (Verke ja Koordinaatti)
4) Hallinnonalojen välisen koordinaation tukeminen nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi (Koordinaatti)

Lisätietoja Koordinaatin tehtävistä ja toiminnasta osana Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta antaa kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff, jaana.fedotoff(at)ouka.fi tai p. 044 703 8215.

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!