Hyppää pääsisältöön

YIntro - ensiaskeleet nuorten tieto- ja neuvontatyöhön -verkkokoulutus

Ajankohta

-

Paikka

Verkkokoulutus

Kuvaus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutus YIntro antaa hyvän perustan nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Koulutus auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristön moninaisuutta ja tunnistamaan nuorten tiedontarpeet. Koulutus järjestään kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena.
Ilmoittaudu tapahtumaan

Sisältö

Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutus YIntro antaa hyvän perustan nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Koulutus auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön
toimintaympäristön moninaisuutta, tunnistamaan nuorten tiedontarpeet ja ymmärtämään sekä soveltamaan tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita käytännössä.

Koulutus järjestetään 12.10.-22.11.2020 välisenä aikana verkkokoulutuksena. Verkkokoulutus toteutetaan kolmena verkkoluentona (12.10.2020, 26.10.2020 ja 9.11.2020) sekä oppimistehtävinä verkko-oppimisympäristössä. Verkko-oppimistehtävät ovat yksilö- ja ryhmätehtäviä. Verkkokoulutukseen on hyvä varata aikaa noin 5-6 tuntia viikossa. Verkkoluennot tallennetaan osallistujille myöhempää katsomista varten.

Koulutus on suunnattu nuorten parissa työskenteleville, joiden työtehtäviin ainakin osittain kuuluu nuorille tiedon jakaminen sekä nuorten neuvonta ja ohjaus.

Verkkokoulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 8.10.2020. Verkkokoulutus toteutetaan, kun sille on vähintään 10 osallistujaa. Verkkokoulutukseen otetaan mukaan enintään 24 osallistujaa.

Koulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Nuorten tieto- ja neuvontatyön taustaa ja periaatteita
  • Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut käytännössä
  • Nuorten parissa työskentely nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa
  • Jatkuva ammatillinen kehittyminen nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa

Verkkokoulutuksen rakenne ja aikataulu:

Aloitusluento 12.10.2020 (2h)
- Verkko-oppimisalusta ja kurssin sisällöt (1h)
- Nuorten tieto- ja neuvontatyön avainkäsitteet ja periaatteet (1h)

Verkkokoulutus
1. NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN TAUSTAT JA PERIAATTEET 12.-18.10.2020 (3h)
1.1 Tallenne historiasta ja nykytilasta (1h)
1.2 Nuorten tieto- ja neuvontatyön avainkäsitteet ja periaatteet (1h)
1.3 Oma henkilökohtainen esittely ja oman toimintaympäristön esittely (1h)

2. NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ 19.-25.10.2020 (4h)
2.4 Nuorten tiedontarpeet (2h)
2.5 Laadukkaan tiedon arviointi (2h)

3 TYÖSKENTELY NUORTEN PARISSA NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUSSA 26.10.-1.11.2020 (6h)
3.6 Verkkoluento 26.10.2020 klo 13:00-15:00 (2h)
3.7 Nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintamuodot, -ympäristöt ja -kanavat (2h)
3.8 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden esteettömyys ja saavutettavuus (2h)

4. OSAAMINEN, ASENTEET JA ARVIOINTI 2.-8.11.2020 (3h)
4.9 Osaamisen arviointi (2h)
4.10 Eettisiä pohdintoja eurooppalaisten periaatteiden pohjalta (1h)

5. PALVELUDEN SEURANTA ja ARVIOINTI 9.-15.11.2020 (6h)
5.11 Laatutyökalut-verkkoluento 9.11.2020 klo 13:00-15:00 (2h)
5.12 Palveluiden itsearviointi (2h)
5.13 Palveluiden arviointi ja mittaaminen (2 h)

6. JATKUVA KEHITTYMINEN NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖSSÄ 16.-22.11.2020 (2h)
6.14 Henkilökohtainen suunnitelma (2h)

7.  ARVIOINTI JA TODISTUS (2h)
7.15 Arviointi- ja palautekeskustelu (1,5h)
7.16 Nimetön palaute (0,5h)
7.17 Todistuksen tilaaminen

YHTEENSÄ: 28 H

Ilmoittaudu tapahtumaan

Ota yhteyttä

Mika Pietilä, erityisasiantuntija
p. 044 703 8216
sposti: mika.pietila@ouka.fi

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla kaikkien palveluidemme kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.
Välitämme lisäksi tietoa nuorten tieto- ja neuvontatyön ajankohtaisista asioista.

Siirry uutiskirjeisiin!