Hyppää pääsisältöön

Verkkoryhmästä keinoja jännityksen lieventämiseen

Kuvaus

Jännittäminen vie voimavaroja, hankaloittaa ryhmässä oloa ja tekee opiskelusta ja työllistymisestä vaikeampaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että sen hallitsemiseen saa apua ja vertaistukea. Ohjaamon valtakunnallisessa Onni-hankkeessa on vedetty jännittäjille suunnattua ryhmätoimintaa vuodesta 2019 alkaen. Ryhmämalli siirtyi keväällä 2020 verkkoon ja toimii hyvin myös siellä.

Sisältö

Ohjaamon jännittäjäryhmä on suunnattu 18–29-vuotiaille nuorille. Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa jännittämiseen liittyvät tuntemukset ja jännitystilanteet, jännittämisen taustatekijät, sekä toimintatapojen ja suhtautumisen merkitys. Ryhmässä löydetään yhdessä keinoja jännityksen lieventämiseen, opetellaan uusia taitoja ja tutustutaan itseen erilaisten tehtävien avulla.

Ryhmien vetäjinä toimivat Ohjaamoiden työntekijät tai Ohjaamoiden verkostoon kuuluvat työntekijät. Kaikki osallistujat haastatellaan ennen ryhmän aloitusta, jolloin puhutaan muun muassa ryhmän työskentelyyn sitoutumisesta. Osallistujilta edellytetään riittävästi motivaatiota ja voimavaroja työskentelyyn, sillä jännittäjäryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa ja kokoontumisten välillä tehdään myös itsenäisesti välitehtäviä.

Verkkoon siirtyminen toi mukanaan uusia toimintatapoja

Onni-hankkeen kehittämiskoordinaattorien mukaan ryhmätoiminta verkossa on sujunut erittäin hyvin. Nuoret ovat kokeneet verkkoryhmät toimivina ja niiden kautta on saatu vertaistukea ja vinkkejä oman jännittämisenkanssa työskentelyyn. Verkkoryhmään osallistuminen on koettu välillä helpommaksi, sillä osa nuorista ei ole valmis osallistumaan live-ryhmään voimakkaan jännittämisen vuoksi. Verkkoryhmissä on mukana nuoria ympäri maata. Tyypillisimmin nuoret ovat olleet opiskelijoita, työttömiä tai sairauslomalla olevia.

Verkkoryhmien siirtyminen verkkoon edellytti toimintatapojen nopeaa muuttamista ja materiaalien muokkaamista verkkoympäristöön sopiviksi. Lisäksi ohjaajien piti ottaa käyttöön uusia työkaluja, jotta ryhmäläiset saatiin osallistettua toimintaan. Onni-hankkeen kehittämiskoordinaattoreiden mukaan välineet ja yhteydet ovat toimineet pääsääntöisesti hyvin, vaikka välillä teknologia asettaa omat haasteensa. Verkkoryhmien alustoina ovat tähän mennessä olleet Discord ja Teams. Lisäksi työskentelyn apuna on käytetty esimerkiksi Padletia ja erilaisia piirto-ohjelmia.

Sosiaalialan opiskelija Jemina Lintinen Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulusta pääsi opintoihin kuuluvassa harjoittelussaan näkemään jännittäjäryhmän toimintaa läheltä. Hän nostaa esiin sen, että oli tärkeä havainnollistaa verkkoryhmään osallistuville muun muassa piirrosten, kuvioiden ja tietoiskujen avulla, mitä teemaa silloisella tapaamiskerralla oltiin käsittelemässä. Oman haasteensa osallistumiseen saattoivat tuoda käytössä olevat välineet. Jos ryhmään osallistui esimerkiksi kännykällä, voi olla vaikeuksia nähdä esitysmateriaalia näytön pienuuden vuoksi.

Vertaistuessa on voimaa

Harjoittelun aikana Lintisestä oli hienoa huomata, kuinka ryhmäläiset antoivat toisilleen vertaistukea ja kannustivat toisiaan ryhmässä. Onni-hankkeen kehittämiskoordinaattorit vahvistavat tätä huomiota. Heidän mukaansa positiivisena yllätyksenä ryhmistä havaittiin, ettei kotipaikka tai ikä juurikaan vaikuttanut siihen, kuinka osallistujat jakoivat vertaistukea toisilleen verkkoryhmissä. Keskusteluihin ja vertaistuen antamiseen pystyi osallistumaan chatin tai mikrofonin kautta.

Osallistujat pitivät kuitenkin harvoin kameraa päällä, joten heidän ilmeensä ja eleensä eivät välittyneet verkkoryhmässä samoin kuin live-ryhmässä.

”Verkossa toteutuvan jännittäjäryhmän yhtenä haasteena koen nonverbaalisen viestinnän puutteen. Verkkoryhmässä nonverbaalinen viestintä jää vähälle, sillä pääosin vain ohjaajat käyttävät ryhmässä kameraa”, kertoo Lintinen verkkoryhmien haasteista.

Verkkoryhmissä osallistujien aktivointi ja osallistaminen voivat viedä kauemmin aikaa kuin perinteisissä kasvokkain tapahtuvissa ryhmätoiminnoissa. Usein nuoret tuovat esille toiveen siitä, että ryhmä kestäisi pidempään kuin noin kaksi kuukautta, mikä on sen tämänhetkinen kesto. Jännittäjäryhmän tavoitteena on kuitenkin se, että nuoret saavat sen aikana keinoja jatkaa itsenäisesti eteenpäin ryhmän päättymisen jälkeen.

Ohjaajakoulutukset ja valtakunnalliset verkkoryhmät jatkuvat

Onni-hanke tarjoaa jännittäjäryhmien ohjaajakoulutusta Ohjaamoiden työntekijöille. Koulutus on ilmaista täydennyskoulutusta ja sen tarkoituksena on vahvistaa Ohjaamoissa tehtävää matalan kynnyksen psykososiaalista työtä. Onni-hankkeen tarjoamat koulutukset pitää jännittäjäryhmämallin kehittäjä psykologi Minna Martin. Onni-hanke on kouluttanut marraskuu 2020 loppuun mennessä noin 100 Ohjaamoiden tai Ohjaamoiden verkostoon kuuluvaa työntekijää.

Ohjaajakoulutukset jatkuvat vuonna 2021. Tavoitteena on, että noin kerran kuussa alkaisi Onni-hankkeen koordinoimana verkkoryhmä. Tämän lisäksi eri puolella Suomea työskentelevät koulutetut ohjaajat pitävät omia ryhmiään. Jos haluat tietää verkkoryhmistä lisää, ota yhteyttä Onni-hankkeen kehittämiskoordinaattori Minna Vanhaseen: minna.vanhanen(at)te-toimisto.fi.

Lue lisää Ohjaamon Onni-hankkeesta.

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!