Hyppää pääsisältöön

”Sitähän tapahtuu kaikille” – Groomingia ehkäistään useilla toimenpiteillä ja käytännön menetelmillä

Jenna Suutari

kesätyöharjoittelija,

Koordinaatti

Kuvaus

Koordinaatti järjesti Seksuaaliväkivallan ehkäisemisen käytäntöjä nuorisoalalla -webinaarin. Webinaarissa kuultiin keinoja, joiden avulla lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa pyritään ehkäisemään lisäämällä muun muassa tietoisuutta ja turvataitoja.
Vierekkäin olevat neljän lapsen jalat, joissa on kumpparit.

Sisältö

Mukana esittelemässä toimintaansa olivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Koordinaatti, Pelastakaa Lapset ry, Sua varten somessa -hanke, sekä Turvallinen Oulu -hanke. Jokainen puhujavieras esitteli oman toimenpiteensä tai käytännön menetelmänsä lasten ja nuorten turvaamiseksi. 

Somehoukuttelu ei katso aikaa tai paikkaa

Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntija Tanja Simola esitteli Grooming lasten silmin -selvityksen. Kattava selvitys on tulos lapsille ja nuorille suunnatusta kyselystä. Simola esitteli lyhyesti myös Nettivihje-toiminnon työtä sekä väkivaltaan ja seksuaaliväkivaltaan liittyvää terminologiaa. 

Grooming lasten silmin -selvityksen tavoitteena oli ymmärtää, miten lapset ja nuoret kokevat, tunnistavat ja ymmärtävät netissä tapahtuvan groomingin. Simola kertoo, että muun muassa koronavirustilanteen takia lasten käyttämä aika digitaalisilla laitteilla on lisääntynyt, ja näin myös edesauttanut groomingin tapahtumista. 

- Tylsyys, uteliaisuus ja yksinäisyys madaltavat yhteydenpidon aloittamisen kynnystä. Muita syitä voivat olla myös tiedon puute tai seksuaalikasvatuksetta jääminen. Lasten mukaan on helpompi esiintyä netissä ilman kasvoja, kun haluaa kysyä jotain noloa. 

Selvityksen mukaan suurin osa lapsista ja nuorista tunnistaa groomingin seksuaalissävytteisistä viesteistä. Heiltä on pyydetty alastonkuvia tai heille on lähetetty niitä. Myös muunlaiset seksuaalissävytteiset viestit, kuten liiallinen kehuminen tai henkilökohtaisten asioiden kysely herättää usein epäilyksen tekijän motiiveista. 

Sitähän tapahtuu kaikille

Useat lapset kokevat selvityksen mukaan, että grooming ei herätä heissä minkäänlaisia tuntemuksia tai seuraamuksia. Tämä saattaa johtua siitä, miten yleinen ilmiö on, ja lapset tiedostavat sen. Lasten ajatus groomingista on se, että sitä tapahtuu kaikille. Jotkut nuoret saattavat jopa naureskella keskenään saamilleen grooming-yrityksille ja keskustelevat niistä ilman sen kummempaa tuntemusta. 

Avointen kysymysten ja kyselyn tulosten mukaan osa lapsista on kuitenkin kokenut esimerkiksi häpeän, alakuloisuuden tai ahdistuksen tunteita tapahtumien jälkeen. 

- Monet lapset pelkäävät, että jos tapahtumista kertoo aikuiselle, he joutuvat itse syytetyksi. Tähän on tärkeää puuttua, sillä lapsi on tilanteessa uhri ja vastuu on aina aikuisella. 

Yli puolet lapsista olivat päätyneet kertomaan tapahtumista joko ystävilleen tai jollekin luottamalleen aikuiselle. 

Grooming lasten silmin -selvityksen tärkeimpiä johtopäätöksiä ovat se, että lapsi saattaa tietää groomingista, ja tunnistaa sen, mutta hän ei välttämättä osaa soveltaa tietotaitojaan käytännön tasolle. Toinen johtopäätös on, että lasta kiinnostaa keskustelu aikuisen kanssa, ja näin kynnys vieraan kanssa netissä keskustelemiseen on matala. 

- Lapset tarvitsevat aikuisen apua puheeksi ottamisessa. Aikuisen tulisi madaltaa kynnystä keskusteluun ja antaa lapsen tulla kuulluksi. 

Merkki tietoisuuden lisäämisen tarpeesta on vastaus, jossa nuori kertoo, että häneen on kohdistunut groomingia jo vuosia sitten, ja hän on vasta nyt vuosien jälkeen ymmärtänyt mitä silloin joskus tapahtui. 

Webinaarissa korostui etenkin keskustelun ja verkostoitumisen tärkeys  

Webinaarin lopussa kuultiin vielä Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoffin pitämät loppusanat. Puheessaan Fedotoff nosti esiin jokaisen puhujavieraan ja kiitti heitä tekemästään työstä sekä pitämästään puheesta.

Fedotoff korosti puheessaan monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä. 

- Jotta saisimme vastauksia ja yhteistä ymmärrystä, on tiedon vaihto, käsitteiden yhtenäistäminen ja aiheesta keskusteleminen äärimmäisen tärkeää. 

Fedotoff nosti myös alan toimijoiden ja viranomaisten välisen verkostoitumisen keskeiseksi tavaksi vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia ja turvallista kasvuympäristöä. On tärkeää, että mahdollisimman moni tietää miten toimia erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä, jotka ovat lasten ja nuorten elämässä ominaisia. 

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!